SAP AKADEMİ ve İKPLUS EĞİTİM HİZMETLERİ İLE SAP EĞİTİMLERİ

SAP HR (Human Resources) İnsan Kaynakları Yönetimi

SAP İnsan Kaynakları (HR) modülü, işe alma, yerleştirme, puantajlama, bordro, motive etme ve değerli çalışanları tutma dahil birçok süreci yönetilmesini sağlar.

İşe personel yerleştirmeden, çalışanların kariyer planlamasına, ücret hesaplarından, çalışanların yolculuk masraflarının hesaplanmasına kadar insan kaynakları alanının bütün konularını içine almaktadır. Kazanç – ücret hesapları ve muhasebesiyle, vergi ve çalışma kanunları ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden, bu modül her ülke ve kurum için özelleştirilerek kullanılmaktadır.

SAP HR Modül Bileşenleri

 • Çalışan Ömrü Yönetimi ; İşe alma ve yetenek, Kurumsal öğrenim, Performans, Tazminat gibi süreçlerini yönetilmesini sağlar.
 • Çalışan İşlemleri Yönetimi ; Çalışan, Organizasyon, Farklı ülkelerde çalışanlar, İş süreci ve Devamlılık, Bordro süreçlerinin yönetilmesini sağlar.
 • İşgücü Yerleştirme ; İşletmelerin insan kaynakları verimliliklerini arttırma adına doğru kişilerden oluşan proje ekibini doğru zaman ve doğru yetkilendirmelerle kurmayı amaçlayan bir sistemdir. Böylece insan kaynağının boşa harcanması engellenmekte ve karlılık artırımı sağlanmaktadır.

 

HR UZMAN KULLANICI YETİŞTİRME PROGRAM İÇERİĞİ

(40 DERS SAATİ)

OM ORGANİZASYON YÖNETİMİ

 • Şirketin organizasyon yapısının yaratılması
 • Pozisyonların yaratılması
 • Raporlama hiyerarşisinin kurulması
 • Masraf yeri bağlantıları
 • İş kataloğu
 • İş Ailesi tanımları
 • Yapısal yetkilendirme (O-S-P)

PA PERSONEL İDARESİ

 • Personel hareketleri ve takibi,
 • İşe alma
 • İşten çıkarma
 • Organizasyonel Değişiklik
 • Yeniden İşe Giriş
 • Kişisel bilgilerin takibi
 • Tahakkuka esas bilgilerin takibi
 • Yıllık izin takipleri
 • Ad-hoc raporlama

PT ZAMAN YÖNETİMİ

 • Çalışma programları
 • Pozitif Zaman Yönetimi
 • PDKS – Puantaj işlemleri
 • Fazla mesailer
 • Devam – Devamsızlıklar
 • Puantaj bilgilerinin raporlanması
 • Bordro entegrasyonu

PY BORDRO

 • Zaman Yönetimi entegrasyonu
 • Ek Ödeme ve Kesintiler
 • Bordro Hesaplanması
 • Avans
 • İkramiye
 • Aysonu Bordrosu
 • Kıdem İhbar
 • Fark Bordrosu
 • Özel Sağlık ve Hayat Sigortası
 • Brütten nete ve netten brüte hesaplamalar
 • Yasal raporlar
 • FI transferi (SAP ya da diğer sistemlere)

PD NİTELİK VE GEREKSİNİMLER

 •  Katalog yapıları
 •  Nitelik ölçekleri
 •  Niteliklerin atanması

PD KARİYER VE YEDEKLEME

 •  Kariyer yollarının oluşturulması
 •  Yedeklenen personeller

TM EĞİTİM YÖNETİMİ

 •  Eğitim Katalogları
 •  Eğitim Bileşenleri
 •  Katılımcı Listeleri
 •  Eğitim ve Eğitimci Değerlendirme
 •  Standart Raporlamalar

RC İŞE ALIM

 •  İlan tanımları
 •  Başvuru Yönetimi
 •  Aday Havuzu
 •  Personel İdaresi Entegrasyonu
 •  E-İşe Alım

PD DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

 •  Performans Değerlendirme Yöntemleri
 •  Deneme Süresi Formları
 •  Anketler

FİNANSAL UYGULAMALAR

(Mali Muhasebe –FI)

 

Finansal Mali Muhasebe Modulü SAP sistemi ile %100 entegrasyona sahip bir  modüldür. Karmaşık ya da gelişmiş, büyük işletmelerde ortaya çıkan işlem döngüsünü kolaylaştırmak ve hata payını sıfıra yakın hale getirmek için işletmelerde kullanılmaya başlayan SAP FI modülü, kullanım kolaylığı ve etkin yapısının yanında her türlü özel rapor ihtiyacına cevap verecek parametreleri standart yapısında bulundurmaktadır.

SAP ERP sistemi küreselleşen sınırların kattığı yeni ekonomik düzende şirket içi tüm ihtiyaçlara cevap verdiği gibi, şirket dışı ihtiyaçların da sanayileşmiş 50 ülkenin muhasebe mevzuatları ve mali sistemleri ile tam entegre çalışan tek ERP sistemidir.

Sap Akademi SAP danışmanlarından oluşan bir çok projeye imza atmış eğitim kadrosu ile FI modülünde SAP kursiyerleri ile verilerin entegre şekilde kayıt altına alınmasını, işlem döngüsünün eksiksiz sağlanmasını, finans bilgilerinin doğru şekilde raporlanmasına öğretir. Böylece üst yönetime şirketin planlama ve kontrolünde fayda sağlanmasına yardımcı olur.

Kursiyerler, Sap Akademi’de aldıkları Sap FI kursunda beş ana başlıkta eğitimini tamamlamaktadır.

Bu başlıklar aşağıdaki gibidir:

 • Genel Muhasebe: İşletmelerde oluşabilecek tüm muhasebe kayıtlarının sisteme nasıl işleneceği ve raporlamanın öğretileceği bölümdür.
 • Satıcılar Muhasebesi: Bu alanda MM (Malzeme Yönetimi) modülünden gelen tüm işlemler entegre olarak talep edilip, muhasebe kayıtlarının oluşumu gösterilmekte ve raporlanması öğretilmektedir.
 • Müşteriler Muhasebesi: Bu alanda SD (Satış Dağıtım) modülünden gelen işlemler entegre olarak takip edilmekte muhasebe kayıtlarının oluşumu ve raporlanması gösterilmektedir.
 • Duran Varlık Muhasebesi: İşletmenin bütün kayıtları duran varlıkları ve yapılmakta olan yatırımları verimli şekilde kontrol edilmekte, yasal mevzuatın öngördüğü şekilde tüm işlemler otomatik yapılmaktadır. Tüm bu süreci raporları ile değerlendirme ölçütleri bu kısımda öğretilmektedir.
 • Yasal Raporlar: Bu kısımda Defter-i Kebir, Bilanço, Gelir Tablosu ve Yasal Raporlar SAP Akademi tarafından yorumlanarak öğretilir.
 • UZMAN KULLANICI YETİŞTİRME PROGRAM İÇERİĞİ

(40 DERS SAATİ)

 

 •  1.ANA VERİLER
 • 1.1 Ana Hesap Ana Verileri
 •  Hesap Planında Hesap Yaratma/Değiştirme/Görüntüleme/Blokaj/Silme İşareti
 •  Hesap Planında Yapılan Değişiklikleri Görüntüleme
 •  Şirket Kodunda Ana Hesap Yaratılması/Değiştirilmesi/Görüntülenmesi/Blokaj
 •  Şirket Kodundaki Ana hesapta Yapılan Değişiklikleri Görüntüleme
 • 1.2 Satıcı Ana Verileri
 •  Satıcı Yarat
 •  Satıcı Değiştir
 •  Satıcı Görüntüle
 •  Satıcı Ana veri Değişiklikleri
 •  Satıcının Bloke Edilmesi
 •  Satıcıyı Silmek üzere işaretleme
 • 1.3 Müşteri Ana Verileri
 •  Müşteri Yarat
 •  Müşteri Değiştir
 •  Müşteri Görüntüle
 •  Müşteri Ana veri Değişiklikleri
 •  Müşterinin Bloke Edilmesi
 •  Müşteriyi Silmek üzere işaretleme
 • 1.4 Banka Ana verileri
 •  Banka/Şube Yarat
 •  Banka/Şube Değiştir
 •  Banka/Şube Görüntüle
 •  Banka/Şube Ana veri Değişiklikleri
 •  Banka/Şube Silmek üzere işaretleme
 • 1.5 Duran Varlık Ana Verileri
 •  Duran Varlık Yarat
 •  Duran Varlık Değiştir
 •  Duran Varlık Görüntüle
 •  Duran Varlık Ana veri Değişiklikleri
 •  Duran Varlık Bloke Edilmesi
 •  Duran Varlık Silinmesi
 • 2. DEFTERİ KEBİR MUHASEBESİ
 • 2.1. Kayıt
 •  Ana hesap belgesi girişi
 •  Defter grubu için ana hesap belgesini girişi
 •  Genel kayıt
 •  Defter grubu için genel kayıt girişi
 •  YP değerlemesi
 • 2.2. Belge
 •  Belge Değiştir
 •  Belge Görüntüle / Belge Listesi
 •  Defteri kebir görünümünde görüntüle
 •  Değişikliği görüntüle
 •  Belge Denkleştirmeyi geri al
 •  Belge Ters Kayıt
 • 2.3. Hesap (Rapor)
 •  Mizan
 •  Bakiyeleri görüntüle
 •  Münferit Kalemleri görüntüle/değiştir
 •  KDV ön bildirimi
 •  Bilanço/kâr ve zarar tablosu ve fiili karşılaştırması
 • 3. MÜŞTERİLER MUHASEBESİ
 • 3.1. Kayıt
 •  Fatura
 •  Alacak dekontu
 •  Çek/Senet Tahsilat
 •  Çek/senet işlemleri
 •  Çek/senet işlemleri Ters Kayıt
 •  Çek/senet işlemleri Bordro yazdırma
 • 3.2. Hesap (Rapor)
 •  Bakiyeleri görüntüle
 •  Münferit Kalemleri görüntüle/değiştir
 •  Analiz
 •  Müşteri Kredi Kontrol Yarat
 • 3.3. Kapanış İşlemleri
 •  Açık kalem yabancı para birimi değerlemesi
 • 4.SATICILAR MUHASEBESİ
 • 4.1. Kayıt
 •  Fatura
 •  Alacak dekontu
 •  Peşinat Talep
 •  Peşinat
 •  Mahsuplaştırma
 •  MM Fatura Girişi
 •  Otomatik Ödeme
 • 4.2. Hesap (Rapor)
 •  Bakiyeleri görüntüle
 •  Denkleştir
 •  Münferit Kalemleri görüntüle/değiştir
 • 4.3. Kapanış İşlemleri
 •  Bakiye Devri
 •  Açık kalem yabancı para birimi değerlemesi
 • 5. DURAN VARLIK MUHASEBESİ
 • 5.1. Kayıt
 •  Satın alma Yoluyla Giriş
 •  Müşteri ile Çıkış
 •  Satış yoluyla çıkış (müşteri olmadan)
 •  Hurdaya çıkarma yoluyla çıkış
 •  Diğer İşlemler
 •  Ayrıştırma
 •  Hesaplaşma
 •  Yapılmakta olan yatırımların aktifleştirmesi
 • 5.2. Belge
 •  Belge Değiştir
 •  Belge Görüntüle / Belge Listesi
 •  Duran Varlık Gezgini
 •  Belge Ters Kayıt
 • 5.3. Hesap (Rapor)
 •  Duran varlık numarasına göre
 •  İş alanına göre
 •  Masraf yerine göre
 •  Aktif duran varlıklarda amortisman (amortisman simülasyonu)
 •  Cari yıl amortismanı
 • 5.4. Kapanış İşlemleri
 •  Amortisman Yürüt
 •  Günlüğü Görüntüleme
 •  Yıl sonu Kapanış
 •  Mali Yıl Değişimi Amortismanları Yeniden Hesaplanması

Şirketlerin satış ve dağıtım sürecini yönettiği modül SD modülüdür. SAP SD ürün ve hizmetlerin satış, nakliye ve faturalandırmaya kadar olan süreçlerini yönetmektedir. Sap Akademi’de alacağınız Sap SD kursunda şirketlerin ürün maliyetlerini düşürmek için doğru satış dağıtım organizasyonunu kurmayı ve doğru zamanda ürün teslimi sağlamayı SAP SD modülündeki tüm fonksiyonları kullanarak örnek senaryolar üzerinde öğreneceksiniz. Sap Akademide, alacağınız eğitimde sizlere bu yetenekleri kazandırmak için en doğru ve gerçek senaryolar kurgulanmıştır.

SAP modülündeki gerçekleştireceğiniz işlemler aşağıdaki gibidir;

SD UZMAN KULLANICI YETİŞTİRME PROGRAM İÇERİĞİ

 1. SATIŞ DAĞITIM MODÜLÜ TANITIMI
 2. ANA VERİLER
 • Müşteri ana verileri
 • Müşteri  Anaverisi  Yaratma
 • Müşteri  Anaverisinde Değişiklik
 • SD Alanı  Kavramı
 • Satış Bürosu ve Satış  Grupları
 • Muhatap Rolleri
 • Müşteri  Anaverisinde  SD Görünümlerinin Yaratılması
 • Müşteri Şirket Kodu Verisinin  Yaratılması
 • Müşterinin  Silmek Üzere İşaretlenmesi
 • Müşteri blokajı
 • Müşteri Kredi Limiti Kontrol  Verisi Tanımlanması
 • Malzeme ana verileri
 • Malzemeyi Temel Verileri  İle Yaratma
 • Alternatif  Ölçü  Birimleri
 • Malzemenin SD  Görünümlerinin Yaratılması
 • Malzeme Anaverisinde Değişiklik
 • Müşteri Malzeme Bilgi Kaydı Yaratma
 • Ürün  Hiyerarşisi
 • Fiyat ana verileri
 • Satış  Fiyat Koşulu Yaratma /Fiyat  Listesi
 • Malzeme  Fiyat Listesi
 • Müşteri  Fiyat Listesi
 • Satış  Fiyat Koşulu  Değiştirme
 • Satış Fiyat Koşulu  Silme
 • İndirim  Koşulu  Yaratma
 • KDV Koşulu Yaratma
 • Ödeme Koşulları
 1. SATIŞ SÜREÇLERİ
 • Satış Öncesi Etkinlikler
 • Teklif talebi
 • Teklif
 • Sipariş
 • Teslimat Planı
 • Sözleşme
 • İadeler

MALZEME YÖNETİMİ

SAP ERP Malzeme yönetimi modülü firmaların ihtiyaç duydukları malzemelerin planlanması, satın almalarının yapılması, stok kontrollerinin yönetilmesi, lojistik operasyonlarını ve faturalandırma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar.

Satın alma operasyonlarını optimize bir şekilde yürütür. Depoların operasyonlarını uçtan uca gerçekleştirir.

Sap Akademide alacağınız SAP MM modülü kursunda satın alma faaliyetlerinin ilk adımı olan malzeme ihtiyaç planlanması ile başlayıp, tedarikçi belirleme ve teklif talebi oluşturarak satıcıdan ürün ya da hizmet fiyatları teklifleri alıp, en iyi fiyat veren satıcıya otomatik sipariş açılıp , malın depoya giriş anında fatura ve irsaliye giriş sürecini tamamlayıp, etkin ve verimli şekilde tedarik planlama, malzeme yönetim süreçlerini öğrenmiş olacaksınız.

Bu süreçte öğreneceğiniz MM fonksiyonlarının içeriği aşağıdaki gibidir;

 •  MM UZMAN KULLANICI YETİŞTİRME PROGRAM İÇERİĞİ
 • (40 DERS SAATİ)
 • 1. MALZEME YÖNETİM MODÜLÜ TANITIMI
 • 2. ANA VERİLER
 •  Malzeme ana verisi
 •  Malzeme Yaratma
 •  Malzeme Görüntüleme
 •  Satıcı ana verisi
 •  Satıcı Yaratma-Satınalma Görünümü
 •  Satıcı Görüntüleme
 •  Bilgi Kaydı
 • 3. SATINALMA VE İADELER
 •  Satın alma talebi
 •  Satınalma Talebi Yaratma (Belirlenen Satıcılardan)
 •  Satınalma Talebi Yaratma (Doğrudan Alım)
 •  Satınalma Talebi Yaratma (İlanlı Alım)
 •  Satınalma Talebi Yaratma (Çerçeve Sözleşme Referanslı)
 •  Satınalma Talebi Yaratma (Limit Dışı İhale)
 •  Satınalma Talebi Yaratma (Çerçeve Sözleşme Talebi)
 •  Satınalma Talebi Yaratma (Projeli Alımlarda)
 •  Satınalma Talebi Yaratma (Masraf Yerine Alımlarda-Sarf Alımları)
 •  Satınalma Talebi Değiştirme
 •  Satınalma Talebi Görüntüleme
 •  Satınalma Talebi Onaylama
 •  Tek Tek Onay
 •  Toplu Onay
 •  Satınalma Talebi Çıktısı
 •  Açık Satınalma Taleplerinin Kapatılması
 •  Favoriler Listesinin Bakımı
 •  Teklif talebi/ teklif
 •  Satın alma Siparişi
 •  Satınalma Siparişinin Yaratılması (Masraf Yerine Satınalma)
 •  Satınalma Siparişinin Yaratılması (Stoklu Satınalma)
 •  Satınalma Siparişinin Yaratılması (Direk Projeye Satınalma)
 •  Satınalma Siparişinin Yaratılması (Stoklu Nakil Satınalma Siparişi)
 •  Satınalma Siparişinin Yaratılması (Limit Dışı İhale)
 •  Satınalma Siparişinin Yaratılması (Emlak Yapı İşleri)
 •  Satınalma Siparişinin Onaylanması
 •  Tek tek onaylama
 •  Toplu Onaylama
 •  Satınalma Siparişinin Değiştirilmesi
 •  Satınalma Siprişinin Görüntülenmesi
 •  Satınalma Siparişinin Yazdırılması
 •  Favoriler Listesinin Bakımı
 •  Sözleşme
 •  Çerçeve Sözleşme Yaratma Talebi Açma
 •  Çerçeve Sözleşme Yaratma
 •  Çerçeve Sözleşme Onayı
 • 4. STOK YÖNETİMİ
 •  Mal girişi
 •  Stoklu Depo Mal Girişi
 •  Sanal Depo Mal Girişi
 •  Müstamel Depoya al Girişi
 •  Hurda Malzeme Mal Girişi
 •  Ters Kayıt
 •  Mal çıkışı
 •  Projeye Çıkış
 •  Masraf Yerine Çıkış
 •  Tahditsiz Kullanımdan Hurdaya Çıkış
 •  Hurda Malzeme Satışı
 •  Malzeme Satışı
 •  Hibe İçin Malzeme Çıkışı
 •  Teslimat Değiştirme
 •  Ters Kayıt
 •  Teslimat Silme
 •  Teslimat Çıktısı
 •  Nakil kayıtları
 •  Kalite Kontrolden Tahditsiz Stoğa Mal Transferi
 •  Bloke Stoktan Kalite Kontrol Stoğuna Kayıt
 •  Bloke Stoktan Tahditsiz Stoğuna Kayıt
 •  Depolararası Stok Nakli
 •  Stok Nakli Siparişi
 •  Stok Nakli İçin Teslimat Oluşturulması
 •  Stok Nakli Mal Girişi (Yoldaki Malın Karşılanması)
 •  Mal Girişi Bakleyen Stok Nakli Siparişlerini (SAS) Görüntüleme
 •  Satıcıya İade
 •  Malzeme Belgesi Çıktısı (MB90)
 •  Rezervasyonlar
 • 5. LOJİSTİK FATURA KONTROLÜ
 •  Fatura Girişi
 •  Fatura Belgesinin Görüntülenmesi (MIR4)
 •  Borç/Alacak Dekontları
 • 6. RAPORLAR
 •  Stoğa Genel Bakış (MMBE)
 •  Malzeme Belgesi Listesi (MB51)
 •  Malzeme İçin Depo Stokları Görüntüsü (MB52)
 •  Malzeme Belgesini Görüntüleme (MB03)
 •  Malzemeye İlişkin Muhasebe Belgesi (MR51)
 •  Satınalma Siparişi Listesi
 • 7. SÜREÇ TESTLERİ
 • 8. ÜRETİM
 •  Üretim ana verileri
 •  Ürün ağacı
 •  İş planı
 •  İş yeri
 •  Üretim siparişi
 •  Üretim siparişi teyidi
 •  Üretim siparişlerinin izlenmesi
 • 9. ANA VERİLER
  Müşteri Ana verileri
  Malzeme Ana verileri
  Fiyat Ana verileri
  10. SATIŞ SÜREÇLERİ
  Teklif Talebi
  Teklif
  Sipariş
  Sözleşme
  İadeler
  Borç ve Alacak Dekontları
  11. SEVKİYAT SÜREÇLERİ
  12. NAKLİYE
  13. FATURALAMA
  14. RAPORLAR

SAP PP (Production Planning) Üretim Planlama

Bir şirketin üretimi ile ilgili tüm iş sürecini yönetir. Üretim kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, üretim ve planlama süreçlerinin sağlıklı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi, SAP PP modülü ile gerçekleştirilmektedir.

Üretim planlama modülü, Kesikli Üretim, Proses Tipi Üretim ve Seri Üretimi destekleyecek yapıdadır.

SAP PP (Üretim Planlama) Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) gibi tüm faaliyetleri kapsayacak, Malzeme Bonusu (BOM), kapasite planlama gibi üretim sürecinin tüm detayları kayıt ve takip akışına olanak sağlar.

Şirketlerin en önemli faaliyetlerinden olan Planlama faaliyetlerinin yürütüleceği yapıyı da PP modülü içinde ele almak mümkündür.

SAP PP Modül Bileşenleri

 • Satış Operasyon Planlama (SOP)
 • Veri Yönetimi (DM)
 • Malzeme İhtiyaç Planlaması / Ana Üretim Planması (MRP/MPS)
 • Kapasite İhtiyaç Planlaması (CRP)
 • Uzun Dönemli Planlama (LTP)
 • Bilgi Sistemleri / Raporlama

 

PP UZMAN KULLANICI YETİŞTİRME PROGRAM İÇERİĞİ

(40 DERS SAATİ)

 • 1. ÜRETİM PLANLAMA MODÜLÜ TANITIMI
 • 2. ANA VERİLER
 •  PP Malzeme görünümleri
 •  Ürün Ağacı (BOM-Bill of Materials)
 •  Ürün ağacı yapısı
 •  Çok kademeli ürün ağacı (Multi-Level BOMs)
 •  Malzeme Kullanım Listesi (Where-used list)
 •  İş yerleri (Work Centers)
 •  İş yeri kullanımı
 •  İş planları (Rotalar – Task Lİsts)
 •  İş planı yapısı
 •  Üretim versiyonları
 • 3. PLANLAMA
 •  Satış planlaması / Kaba planlama
 •  Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP)
 •  Talep yönetimi
 •  Make-To-Stock Planlama Stratejileri
 •  Net ihtiyaç planlaması
 •  Brüt ihtiyaç planlaması
 •  Parti büyüklüğüne göre üretim
 •  Son montaj ile planlama
 •  Sipariş üzerine üretim olmadan son montajsız ön planlama
 •  Make-To-Order Planlama Stratejileri
 •  Sipariş üzerine üretim
 •  Sipariş üzerine son montajsız ön planlama
 •  Ana üretim planlama (Master Production Scheduling)
 •  Kapasite planlama ve hat dengeleme
 •  Uzun dönemli planlama (LTP)
 • 4. ÜRETİM
 •  Üretim yönetim süreci (Shop Floor Management)
 •  Ürütim siparişi yaratma / değiştirme
 •  Ürütim siparişini onaylama (Release)
 •  Üretim siparişlerinin yazdırılması (Printing)
 •  Malzeme hazıredimi (Material Staging)
 •  Üretim siparişi teyidi (Confirmation)
 •  Üretim siparişi için mal girişi (Goods Receipt)
 • 5. RAPORLAMA & TOPLU İŞLEME
 •  Üretim sipariş bilgi sistemi
 •  Malzeme listesi (MM60)
 •  Toplu işleme (COHV)
 • 6. ÖRNEK ÖZET SENARYO

MALİYETLER MUHASEBESİ

( Controlling-CO)

 

İşletme yönetiminin işletmeyi kontrol etmek için ihtiyaç duyduğu verilerin sınıflandırılarak yönetimsel karar mekanizmalarına destek sağlayan SAP modül bileşeni Maliyet Muhasebesi ve kontrolüdür. Bir işletmedeki tüm süreçlerin organize olmasını kontrol edilmesini SAP CO modülü kolaylaştırır.

Sap Akademi CO/Maliyet Muhasebesi eğitiminde raporlamanın dışında CO modülünün temeli olan planlama kısmı ile gerçekleştirilen maliyet kısmının karşılaştırmalı olarak analiz edilerek iş akışlarını kontrol etme yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir.

FI(Finansal Muhasebe ) ve CO Maliyet Muhasebesi SAP ERP sisteminde beraberinde ayrı ama birbiri ile bağlantılı iki modüldür. FI tarafından tutulan verilerin otomatik olarak CO Maliyet modülü tarafına transfer etmektedir.FI modülündeki ilgili hesaplar CO modülünde masraf ve gelir hesapları şeklinde takip edilmektedir.

CO modülü için almış olduğunuz SAP kursunda göreceğiniz alt başlıklar SAP Akademi müfredatında şu şekildedir;

 • Genel Giderler Yönetiminin Organizasyon Birimleri ve Ana Verileri (Masraf Çeşitleri, Masraf Yerleri, Aktivite Türleri, İstatistiksel Göstergeler, İç Siparişler)
 • Masraf Yerleri ve İç Siparişlerin Borçlandırılması
 • Doğrulama, İkame, Transfer Kaydı ve Doğrudan Aktivite Mahsuplaştırması
 • Genel Giderler Yönetiminin Dönemsel Kayıtları (Dönemsel Transfer Kaydı, Dağıtım, Toplam Dağıtım, Masraf Yükleme, Genel Gider Payları)
 • Masraf, Aktivite ve Fiyat Planlaması
 • Miktar Yapısı ile ve Miktar Yapısı Olmadan Plan Maliyetler
 • Ön Maliyet Hesaplaması, Eşzamanlı Maliyet Hesaplaması ve Dönemsel Kapanış İşlemlerini İçeren Masraf Taşıyıcısı Muhasebesi Senaryosu
 • Kar Merkezi Ana Verisi ve Ana Veri Tayini (Yeni defteri kebirde)
 • Kar Merkezlerinde Fiili Kayıtlar (Yeni Defteri Kebirde)
 • Kar Merkezi Planlaması (Yeni Defteri Kebirde)
 • Karlılık Nesnelerinin Türetilmesi
 • Karlılık Analizinde Fiili Kayıtlar
 • Karlılık Analizinde Planlama
 • Report painter
 • Vaka çalışması: Bir iş senaryosunun uygulanması, kurumsal yapının, ana veri ve iş süreçlerinin bir SAP sisteminde uyarlanması.

Yanıt yok

Bir cevap yazın

1
Merhaba;
Mesajınızı buradan iletebilirsiniz.
Sizlere yardımcı olabilmek için hazırız!
Powered by