TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ;

 

 • Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1
 • Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1
 • Az tehlikeli işyerlerinde ise her 20 çalışan için 1 “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

 

.

İlkyardım Eğitimi Kaç Gün sürmektedir?

Temel ilkyardım Eğitimi ( ilk defa ilkyardım eğitimi alanlar) : 16 saat (2 Gün)

Yenileme İlkyardım Eğitimi (3 yıl içinde ilkyardım eğitimi alanlar): 8 saat (1 Gün)

 

İlkyardımcı Belgemi Ne zaman Yenilemem Gerekir ?

İlkyardımcı belgeniz 3 yıl geçerlidir. 3 yıl içerisinde herhangi bir ilkyardım eğitim merkezine başvurarak yenileme işlemini yapabilirsiniz. İlkyardım yenileme eğitimleri 8 saat olarak düzenlenir. Yenileme eğitimleri sonunda İl Sağlık Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu sınava girmenize gerek yoktur. İlkyardımcı belgeniz 3 yıl daha geçerli olur.

 

İlkyardım Eğitimi Nasıl Alabilirim ?

 

İlkyardım eğitimleri en az 5 en fazla 20 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir. 5 ve üzeri katılımcı sağlandığında firmanızın eğitim salonunda eğitim düzenlenebilmektedir. 5 kişiden az olan katılımlarda açılan herhangi bir gruba dahil olabilirsiniz. Firmaların talebi doğrultusunda firmanın eğitim salonunda veya Orion Akademi eğitim salonunda  hafta içi veya hafta sonu düzenlenmektedir.

Eğitim Sonunda Sınav Düzenlenmekte midir?

Eğitim programı sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğünce  belirlenmiş sınav merkezlerinde teorik ve pratik sınava tabii tutulurlar. Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar için geçme notu 85 ve üzeridir.

 

İlkyardım Eğitimi Sadece Teorik Olarak mı Anlatılır ?

Hayır. İlkyardım eğitimleri teorik eğitimin ardından uygulamalı olarak düzenlenir. Her katılımcı Yetişkin, çocuk ve bebek maketlerinde Temel yaşam desteği uygulamasını yapmaktadır. Ayrıca Tam tıkanmada uygulanan karına bası (Heimlich manevrası), koma pozisyonu, şok pozisyonu, kanama durdurma yöntemleri, kırıkların sabitlenmesi, Hasta-Yaralı taşıma teknikleri vb konularda uygulama yapılmaktadır.

 

 

İLKYARDIM NEDİR ?

Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

 

İlk Yardımcı:

İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta ya da yaralıya tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç-gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, en az Temel İlk Yardım Eğitimine katılıp “İlkyardımcı Sertifikası” almış kişidir.

 

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,

Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,

İyileştirmeyi kolaylaştırmaktır.

İlkyardım Eğitim İçeriği

 

Genel ilkyardım bilgileri

Hasta / Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi,

Temel yaşam desteği,

 Kanamalarda ilkyardım,

Yaralanmalarda ilkyardım,

Yanık, donma, sıcak çarpmasında ilkyardım,

Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,

Bilinç bozukluklarında ilkyardım,

Zehirlenmelerde ilkyardım, Hayvan ısırmalarında ilkyardım,

Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım,

Boğulmalarda ilkyardım,

Hasta / Yaralı taşıma teknikleri.

 

 

İlkyardım Eğiticisi Kimdir ?
Eğitici eğitimi veren merkezlerden eğitim alarak ilkyardım eğitmeni olarak yetki belgesi düzenlenmiş, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları sınıfına giren kişidir.

 

İlkyardım Eğitici Eğitiminin Süresi ne Kadardır ?
5 gün  40 Saat

 

İlkyardım Eğitici Eğitimi Sonunda Hangi Sertifika Alınır ?
Standart İlkyardım eğitimi ve eğitim  becerileri eğitimi sonunda %85 ve üzeri başarı puanı alan katılımcılara  ” İLKYARDIM EĞİTMENİ SERTİFİKASI ” düzenlenir.

 

İlkyardım Eğitmeni Sertifikası Geçerlilik Süresi Kaç Yıldır ?

5 yıl

Kayıt için Gerekli Belgeler Nelerdir ?
Diploma Fotokopisi
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
1 Adet Fotoğraf
Eğitim Talep Formu ( önceden doldurulup gönderilmeli )

 

Kimler İlkyardım Eğitimcisi Olabilir ?
Tıp Doktorları
Diş Hekimleri
Eczacılar
Veteriner Hekimler
Biyologlar
Hemşireler
Sağlık Memurları
Acil Tıp Teknisyenleri
Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri
Ebeler
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mezunları
Klinik Psikologlar
Fizyoterapistler
Odyologlar
Çevre Sağlığı Teknikerleri
Çevre Sağlığı Teknisyenleri
Paramedikler
Diyetisyenler
Dil ve Konuşma Terapistleri
Podologlar
Sağlık Fizikçileri
Anestezi Teknisyenleri
Tıbbi Laboratuvar ve Patoloji Teknikerleri
Tıbbi Görüntüleme Teknisyenleri
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri
Diş Protez Teknikerleri
Tıbbi Protez ve Ortez Teknisyenleri / Teknikerleri
Adli Tıp Teknikerleri
Odyometri Teknikerleri
Diyaliz Teknikerleri
Fizyoterapi Teknikerleri
Perfüzyonistler
Radyoterapi Teknikerleri
Ergoterapistler
Ergoterapi Teknikerleri
Elektronörofizyoloji Teknikerleri
Mamografi Teknikerleri
Emekli Sağlık Çalışanları
Sağlık Eğitimcileri ( Gevher Nesibe Mezunları )

Hijyen eğitimlerini başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlarının almaları gerekmektedir.

24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu yönetmeliğe göre aşağıda belirtilen iş kollarına dahil işyerlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan hiç kimse çalıştırılamaz. Bu eğitimin bütün çalışanlara verilmesini işyeri yetkilileri sağlamalıdır.

Hijyen Yönetmeliği Hangi İş Kollarını Kapsar?

 • Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
 • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
 • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
 • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
 • İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri.
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

Çalışmaya Engel Teşkil Eden Hastalıklar Nelerdir?

Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:

 • Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler.
 • Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.
 • 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.

Hijyen Eğitimini Nerelerden Alınır?

Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İşyeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir.

Hijyen Eğitimi Kaç Saat Sürüyor?

Eğitimler sekiz saatten az olamaz.

Hijyen Eğitimi Ücretli Midir?

Ücret konusu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. bendinde “Genel Müdürlük, eğitim ile ilgili yapacağı masrafları karşılamak üzere eğitime katılanlardan ücret talep edebilir, kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama sırasında kullanılabilecek şahsi malzemeler katılımcılar tarafından tedarik edilir.” şeklinde açıklanmıştır.

Hijyen Eğitimini Ne Zamana Kadar Vermemiz Gerekir?

Yönetmeliğin geçici maddesine göre işverenler, yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde çalışanlarına Yönetmelikte belirtilen eğitimleri aldırmalılardır.

Eğitimin Amacı

Eğitim alan katılımcılara yangın kültürünü, yangının meydana gelmemesi için gerekli önlemlerin alınması, yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler verilmektedir.

 

Yasal Dayanak

09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi,“İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.

Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturması ve bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

 

Eğitimin İçeriği

Yanma Nedir? Yanmanın Çeşitleri

Yangınların Sınıflandırılması

Yangınların Sebepleri, Etkenleri Ve Aşamaları

Yangın Yerindeki Tehlikeler Ve Hareket Tarzı

Yangınla Mücadele Ve Müdahale Yöntemleri

Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler

Yangın Söndürme Cihazları Ve Yangın Dolaplarının Kullanılması

Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler

İş Yerinde Yangın Güvenliği Ve Yangınları Önleyici Tedbirler

Yangın Söndürme (Usulleri) Prensipleri.

Yangın Türleri (Lpg, Doğalgaz, Elektrik, Akaryakıt, Araç Yangınları)

Her Çalışanın Mutlaka Bilmesi Gereken Hususlar

Acil Durumlarda Alarm Ve Tahliye Planlaması

Yangın Söndürme Tatbikatı

 

 

Hayat Kurtaran Bilgiler – Yangın Kapınızı Çalarsa

Telaşlanmayınız,

Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız,

İtfaiyeye telefon ediniz,

Yangın adresini en kısa ve doğru şekilde bildiriniz,

Mümkünse yangının cinsini (Bina, benzin, araç vb) bildiriniz,

Yangını çevrenizdekilere duyurunuz,

İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkanlardan yararlanınız,

Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız,

Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız,

Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.

 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

EĞİTİM HEDEF KİTLESİ:
Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.
a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar.
c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
e) İSG Uzman Adayları
f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön lisans Mezunları
h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları
ı) Fabrika yada özel kuruluşların İtfaiye ve Yangın kısımlarında görev yapmakta olanlar.
i) Yangın Söndürme Sistemleri Fabrikalarında çalışan eğitmenler.

EĞİTİMİN KATILIMCIYA KAZANDIRACAKLARI:
– Yanma ve yangını bilir.
– Yangına sebep olan faktörleri bilir.
– Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.
– Isı ve dumanın yayılma hızını bilir.
– Yangın yerindeki tehlikeleri bilir.
– Söndürme maddelerini bilir.
– Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
– Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır.
– Temiz hava solunum cihazını kullanır.
– Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır.
– Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.
– Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
– Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.
– Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
– Genel yangın eğitimi için program hazırlar.
– Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.
– Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.
– Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
– Genel yangın eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar.
– Fabrika veya iş yerlerinde tüm personele genel yangın eğitimi verebilir.
– Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.
– Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.
– 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir.
– Eğitim sonrası KATILIM BELGESİ verebilir.

 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi olup kurs sonunda EĞİTİM SERTİFİKASI verilecektir.

 

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:
Bu Sertifikayı 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika sahipleri alabilmekte olup, Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.
a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar.
c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
e) İSG Uzman Adayları
f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları
h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları
ı) Fabrika yada özel kuruluşların İtfaiye ve Yangın kısımlarında görev yapmakta olanlar.
i) Yangın Söndürme Sistemleri Fabrikalarında çalışan eğitmenler.

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:
– Yanma ve yangını bilir.
– Yangına sebep olan faktörleri bilir.
– Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.
– Isı ve dumanın yayılma hızını bilir.
– Yangın yerindeki tehlikeleri bilir.
– Söndürme maddelerini bilir.
– Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
– Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır.
– Temiz hava solunum cihazını kullanır.
– Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır.
– Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.
– Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
– Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.
– Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
– Genel yangın eğitimi için program hazırlar. – Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.
– Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.
– Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
– Genel yangın eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar.
– Fabrika veya iş yerlerinde tüm personele genel yangın eğitimi verebilir.
– Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.
– Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.
– 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir.
– Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği oluşturulan acil eylem planlarındaki yangın postası veya ekibine eğitim verebilir.
– Yangın risk analizi yapabilir.
– Eğitim sonrası KATILIM BELGESİ verebilir.

 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:
Bu Sertifikayı 1. ve 2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika sahipleri alabilmekte olup, Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.
a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü ) programında okuyan ya da mezun olanlar.
c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
e) İSG Uzman Adayları
f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön lisans Mezunları
h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları
ı) Fabrika yada özel kuruluşların İtfaiye ve Yangın kısımlarında görev yapmakta olanlar.
i) Yangın Söndürme Sistemleri Fabrikalarında çalışan eğitmenler.

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:
(a). Binaların, kullanım amaçlarına göre sınıflarını ve binaların tehlike sınıflarını bilir.
(b). Kaçış yolu sayısı ve genişliklerini, kullanıcı yükü ve katsayılarını bilir.
(c). Kaçış merdivenlerinin, özellik ve standartlarını bilir.
(d). Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan dairelerinde güvenlik önlemlerini bilir.
(e). Acil durum aydınlatma sistemlerini, sesli ve ışıklı uyarı sistemlerini bilir.
(f). Duman kontrol sistemlerini bilir.
(g). Dedektör çeşitlerini ( duman, ısı, vs), çalışma prensiplerini ve standartlarını bilir.
(h). Otomatik algılama sistemi gereken binaları bilir.
(I). Yangın algılama ve uyarı sistemlerini bilir.
(j). Sulu söndürme ( ıslak, kuru) sistemlerini, bu sistemler için su ihtiyaçlarını hesaplayabilir, sprinklerin çeşitlerini ve kapasitelerini bilir.
(k). Köpüklü, Gazlı ve Kuru tozlu söndürme sistemlerini bilir.
(l). Yangın dolaplarının, Hidrantların, Yangın pompalarının, özelliklerini, standartlarını ve su ihtiyaçlarını hesaplayabilir.
(m). Taşınabilir yangın söndürme tüplerinin standartlara uygunluk ve kontrolünü bilir.
(n). İtfaiye su verme ağzını bilir.
(o). Tehlikeli maddelerin sınıflarını bilir.
(p). LPG(Likid petrol gazı) ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğunu tespit edebilir.
(r). Yanıcı ve parlayıcı sıvıların, sınıflarını bilir.
(s). Yanıcı ve parlayıcı sıvılar ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğunu tespit edebilir.
(t). 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken ACİL DURUM PLANLARINI hazırlar, kontrol ve revize edebilir.
(v). Acil eylem planlarındaki, yangın postalarına eğitim verip, eğitim sonunda KATILIM BELGESİ verebilir.
(y). Talepler doğrultusunda, YANGIN RİSK ANALİZİ yapabilir ve analiz sonucunda YAZILI RAPOR sunabilir.
(z). Talepler doğrultusunda, BİNALARDA, YANGIN GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI yapabilir.

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

 

Yasal Dayanak

6331 sayılı İSG kanunu, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği işletmelerde çalışan ilgili personellere zorunlu olarak alması gereken Yüksekte Çalışma Eğitimi verilmek zorundadır.

Yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fiziksel ve psikolojik engeli olmayan bütün çalışanlar bu eğitimi alabilir. Eğitim bizzat iş yerinde ve iş yerinin koşullarına göz önünde bulundurularak verilir.

 

Eğitimin İçeriği

1- Yüksekte Çalışma Konularına Giriş:
a. Kanunlar (İş güvenliğinde Yüksekte Çalışma ve Düşmeyi önleyici sistemler ile ilgili yasal mevzuat)
b. İş ve işverenin yükümlülükleri
c. Standartlar
ç. Yüksekten düşme nedir ?
d. Kaza istatistikleri ve bunların değerlendirilmesi.
e. Yüksekte çalışırken güvenlik önlemleri almak neden önemlidir?
f. Yüksekte çalışma sırasında olabilecek kazaların önlenmesi ve iş güvenliği performansının iyileştirilmesi
– Çatılarda çalışma ve alınacak önlemler
– yüksek iş makinelerinde çalışmalarda alınacak önlemler
– Yüksekte çalışma sırasında doğabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi

2- Düşmeyi Engelleyici Sistemler:
a. Düşmeyi önleyici teçhizatlar nelerdir? Tam Korumalı Vücut Kuşağı ve Karabina, lanyard vb. malzemelerin özellikleri.
b. Düşmeyi önleyici teçhizatlar nasıl kullanılır? Tam Korumalı Vücut Kuşağı ve Karabina, lanyard vb. malzemelerin kullanımı.

3- Düşmeyi Durdurucu Sistemler:
a. Düşmeyi durdurucu teçhizatlar nelerdir?
Genel techizatlar tanıtılır. İçlerinden en çok kullanılanlar detaylandırılır.
b. Düşmeyi durdurucu teçhizatlar nasıl kullanılır?
Genel kullanımı ve içlerinden en çok kullanılanların kullanılmalıdır.

4- Düşme Tehlikesi Bulunan Ortamlar:
a. Merdivenler
– Seyyar
– Sabit
– Hareketli
b. Korkuluklar
– Metal (gemi, tekne, tank vb)
– Ahşap vb.
c. İskeleler
ç. Dar alanlar
d. Çatılar
e. Boşluklar

5- Uygulama

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi

EĞİTİM HEDEF KİTLESİ:
a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb.) programlarında okuyan ya da mezun olanlar.
c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
e) İSG Uzman Adayları
f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön Lisans Mezunları
h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik.

EĞİTİMİN KATILIMCIYA KAZANDIRACAKLARI:
a) Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.
b) Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.
c) Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.
d) Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları (Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs) bilir.
e) Yüksekte çalışma ekipmanlarını (Merdiven, iskele, vinç, platform vb.) bilir.
f) Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları (Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina vb.) bilir.
g) Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.
h) Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.
ı) Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.
i) İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.
j) Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.
k) Dış cephe asansörlerini bilir.
l) Mobil yükselebilen platformları bilir.
m) Kaldırma ekipmanlarını bilir.
n) Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.
o) Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.
ö) Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.
p) Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.
r) Güvenli ortam oluşturmayı bilir.
s) Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.
ş) Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.
t) Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
u) Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.
ü) Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
v) 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
y) 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir. 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir.
z) 28695 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir. Yüksekte çalışma eğitimi sonunda KATILIM BELGESİ verebilir.

EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI:
Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.
a) İşletme ve/veya kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesi
b) Meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi
c) İşletme prestijinin korunması
d) Personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

ACİL DURUM VE TAHLİYE TATBİKATI

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

-Acil Durum Ekipleri

-Üst ve Orta Yöneticiler

-Tüm çalışanlar

EĞİTİMİN AMACI:Personele Acil Durum, Afet, Deprem ve Yangınlar için gerekli önlemlerin alınması ve olası Afet durumlarında yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Böyle bir durumda bina içerisindeki mevcut ekipman ile yangına ve kurtarma çalışmalarına en uygun şekilde müdahale etmek, ilkyardım uygulamak ve tahliye konusunda uygulamalı eğitimdir.

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

 1. 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 2. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
 3. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik,

 

EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI:

Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.

 1. a) İşletme ve/veya kurum içerisinde ve/veya çevresinde meydana gelebilecek Acil Durum veya Afetlerde Müdahale edilmesi gereken durumlarda doğru müdahalenin yapılması ve durumun daha kötüye gitmesinin engellenmesi,
 2. b) Meydana gelen Doğal Afet ve Deprem durumlarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi,
 3. c) Meydana gelen Yangın durumlarında müdahale ederek can ve mal kaybını en aza indirilmesi,
 4. d) İşletme prestijinin (imajının) korunması
 5. e) Personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:       

 • Arama Teknikleri
 • Kurtarma Teknikleri
 • İlkyardım Uygulamaları
 • Koordinasyon Eğitimi
 • Haberleşme Eğitimi
 • Deprem Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Olay Anını Değerlendirme
 • Bilgi Toplama
 • Ekibin Oluşturulması
 • Ekip İçi Görevlerin Verilmesi
 • Kazazedeye Yaklaşma
 • Sesli Arama ve Dinleme
 • Taşıma teknikleri
 • Sedyeye Alma ve Sevk

Uygulama         

 • Acil Durumlarda Ekibin Koordine Olması,
 • Kriz Masası Kurulması,
 • Ekibin Yönlendirilmesi ve Sevki
 • Güvenli Alan Oluşturma,
 • Sedye ve El İle Yaralı Taşıma Teknikleri,
 • Olay Yerinde Yaralıya Müdahale,
 • Yangın Söndürme Cihazları ve Yangın Dolapları Kullanımı,

 

 • Senaryo

-Teorik Eğitimlerin tamamlanmasına müteakip, Haberli veya Habersiz ACİL DURUM TATBİKATI yapılacaktır;

– Güvenli bölgede yangın çıkarılması,

– En az 3 yaralı personel belirlenmesi,

– En az 2 personelin ortadan kaybolması,

– Firmaya İzinsiz kişilerin girmeye çalışması,

– Firma Yöneticilerine Saldırı,

Şekillerinde senaryolar yazılarak Acil Durum Ekiplerinin ortaklaşa çalışması sağlanarak, izlenecek, fotoğraf ve video çekimleri yapılarak kayıt altına alınacaktır.

Tatbikat sonunda Yöneticiler ve ekip personeli ile Geri Bildirim Toplantısı yapılarak (D-Brifing) olumlu ve olumsuz yönler konuşulacaktır.

Tatbikat sonun firmanızdaki eksiklikler rapor ile tarafınıza sunulacaktır.

Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi olup kurs sonunda EĞİTİM SERTİFİKASI verilecektir.

EĞİTİM HEDEF KİTLESİ:.
a) En az önlisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb.) programlarında okuyan ya da mezun olanlar.
c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
e) İSG Uzman Adayları
f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön lisans Mezunları,
h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları,
ı) Firmalarda Görevli Güvenlik Müdürleri, Şefleri, Amirleri
i) Vardiya Amirleri, Fabrika Müdürleri, İşletme Sorumluları

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:
20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu
09.09.2009 tarihli gün ve 27344 sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik
18.06.2013 tarihli gün ve 28681 sayılı iş yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik
11.09.2013 tarihli gün ve 28762 sayılı sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

 1. a) İş yerlerinde oluşabilecek acil durumlarda, kriz masasının kurulması, yönetilmesi ve yönlendirmesini bilir ve uygular.
  b) 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken acil durum planlarını hazırlar, kontrol ve revize edebilir.
  c) İş yerlerinde Acil Durum Risk analizi yapabilir.
  d) İş yerlerinde Acil Durum Planı yapabilir.
  e) 6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 126. maddesine göre, özel işyerleri ve kamu kuruluşlarında, oluşturulması gereken acil durum ekiplerini oluşturabilir, görevlendirebilir.
  f) 2009 tarihli binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen ve söndürme ekibine, kurtarma ekibine, koruma ekibine, ilk yardım ekibine acil durum yönetimi ile bilgilendirme eğitimi verir.
  g) 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen acil durum ekiplerinin görevini bilir.
  h) 2013 tarihli İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 129. maddesine göre acil durum ve tahliye yöntemlerini oluşturur, tatbikatları yaptırır.
  i) Acil durumlarda gece ve gündüz uygulamalarını bilir.
  j) 2013 tarihli sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmelik gereği, iş yerlerinde yapılması zorunlu olan sağlık ve güvenlik işaretleri konusunda bilgilendirme eğitimi verebilir.
  k) 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği yılda en az bir defa yaptırılması gereken tatbikatı denetler, gözden geçirir, düzenleyici ve önleyici faaliyetleri alarak tatbikat raporu düzenler.
  l) 6331 sayılı kanunda, 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelikte, 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelikte geçen eğitimleri verdikten sonra eğitime katılanlaraKATILIM BELGESİ
1
Merhaba;
Mesajınızı buradan iletebilirsiniz.
Sizlere yardımcı olabilmek için hazırız!
Powered by