21 Aralık 2021 Tarihli ve 31696 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317) uyarınca Bordro paremetreleri oluşmaya devam ediyor.
https://lnkd.in/dJjS4nc9

*- GV 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;
– Birinci derece engelliler için 2.000 TL,
– İkinci derece engelliler için 1.170 TL,
– Üçüncü derece engelliler için 500 TL,

 (*-Diğer Önemli bir konu ise özellikle Asgari Ücretli “5.004,00” Ücretlilerin gelir vergisi matrahından yapılacak olan indirimler;

“Engelli indirimi” ve OYAK benzeri kamu kurumlarınca yapılan yasal kesintiler, Şahıs sigorta primleri, Sendikalara ödenen aidatlar (işçi ve memur sendikaları),

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) askerlik ve doğum borçlanması olarak sıralanabilir” ücretlinin Gelir Vergisi matrahından indirilebilecek hususların düzenlenerek çalışanların gelir kaybı yaşamasının önlenmesi gerekmektedir)

*- GV 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 17 TL,

*-GV 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 34 TL,

*-193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife,

2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
32.000 TL’ye kadar %15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası % 20
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası % 27
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 fazlası % 35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası % 40

Categories:

Tags:

Comments are closed

Call Now ButtonAra