Yatırımın ABC’si – Finansal Piyasalar Nedir?

Teknik Analize Giriş ve Sermaye Yönetimi

Teknik Analiz Yöntemleri

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi:                                

Teknik Analiz ’in temel kavramları olarak kabul edilen trendler, hareketli ortalamalar ve önemli göstergelerin grafikler üzerinde oluşturulması ve yorumlama tekniklerini kapsar. Katılımcıların kendi yatırımlarına yön verirken teknik analizi bilinçli ve etkin kullanması hedeflenir. Katılımcılar öğrendikleri bilgileri kendilerine tahsis edilmiş bilgisayarlara kurulu olan teknik analiz programında anında uygulayabilirler.

Eğitimin İçeriği:

 1. Yatırım Karakteriniz Nedir?
  • Değer Yatırımcısı mısınız? Trader mısınız?
  • Akıl dışı fiyat hareketlerine nasıl aldanıyoruz?
 2. Grafik Bileşenleri (fiyat ve zaman boyutunda yapılabilecek değişiklikler)
 3. Destek ve Direnç Kavramı ve Kırılmalar
 4. Azalan Trend, Yükselen Trend ve Kanalların Yorumlanması
 5. Hareketli Ortalamalar, Zarf Eğrileri ve Bolinger Bantlarının Yorumlanması
 6. Fibonacci Analizleri Nasıl Yapılır? Destek ve Dirençler Nasıl Tespit Edilir?
 7. Göstergelere Giriş (RSI, MACD, Momentum)
  • Göstergelerin Yorumlanması
  • Aykırılıkların Yorumlanması

 

Kimler Katılabilir:

Hisse senedi piyasasında işlem yapan veya hisse piyasasında işlem yapmak isteyen kişiler. Hisse piyasasının işleyişindeki önemli kurallara hakim olmak isteyen yatırımcılar.

Eğitim Süresi : 16 saat

Eğitim Ücreti : 850 TL

Kaldıraçlı Piyasalar ve Yönetimi

Eğitim Süresi : 8 Saat

Eğitim Ücreti : 500TL

Finanscı Olmayanlar İçin Finans ve Muhasebe Yönetimi

Amaç :

Finansçı Olmayanlar için Finans, işletmelerin yönetim kadrolarında görev alan ve görevleri gereği finansal karar almak durumunda olan yöneticiler ile işletme sahiplerinin; finansal karar almada baz alabileceği bilgilerin verildiği bir programdır. Bu eğitim aynı zamanda, finansal tabloların özünü anlamaya ve karar sürecinde nasıl kullanılabileceğine de yöneliktir. Finansal tabloların içerdiği verilerin finansal analiz manasında hangi oranlar yoluyla yorumlanacağına da değinilecek olan programda muhasebe ve finansın temel ilişkisi irdelenir.

Kazanımlar:

Kavramsal çerçeve, yeni TTK ışığında TMS, UFRS uyumlu muhasebe standartlarının tanıtımı, UFRS ve denetim, mali tablolara ve hesaplara ilişkin standartlar, işlem bazlı standartlar, Türkiye finansal raporlama standartları, VUK-UFRS karşılaştırması, UFRS’ye göre mali tabloların konsolidasyonu,  VUK 213’e uygun mali tablolar ile UFRS`ye göre hazırlanan mali tabloların farkları eğitimde ele alınır.

Eğitimin İçeriği

 DERS-1

 • Finansal Okur Yazarlık ve Finansal Tablolar
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Finansal Muhasebe (Raporlama) ve Yönetim Muhasebesi
 • Nakit Akış Tablosu
 • Finansal Tabloları Açıklayıcı Notlar

DERS-2 

 • Finansal Oranlar
 • Göstergeler
 • Likidite Oranları
 • Kaynak Yapısı Oranları
 • Karlılık Oranları
 • Nakit Akış Göstergeleri

DERS-3 

 • Finansal Tabloların Analizi
 • Finansal Tehlike Sinyalleri
 • Değer Kavramı
 • Borsa Değeri

DERS-4 

 • Halka Arz
 • Borsada İşlem Görme
 • Başarılı Halka Arz İçin Neler Gerekmektedir?
 • Hisse Senetlerinin Satılması
 • Finans Uzmanlığı

Eğitim Süresi :10 Saat

Eğitim Ücreti: 500TL

Hisse Senedi Piyasası İşleyişinde Bilinmesi Gerekenler

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi: Eğitim pay piyasasının işleyişinde bilinmesi gereken detayların ve hisse senedi türevlerinin öğrenilmesini kapsar. Bu eğitime katılanların pay piyasasında oluşan özel durumların fiyatlar üzerinde etkisini ve hisse türevlerinin işleyişini anlamaları hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği:

 1. Sermaye Artırımı Nedir?

1.1.        Bedelli/Bedelsiz sermaye artırımının şirket üzerindeki etkisi nedir?

1.2.        Rüçhan Hakkı Pazarı nedir? Fiyat nasıl belirlenir?

 1. Temettü Nedir? Nasıl Belirlenir? Fiyat Üzerindeki Etkisi Nedir?
 2. Açığa satış nedir? Nasıl yapılır?
 3. Ödünç Piyasası Nasıl Çalışır?
 4. A, B, C Grup Hisseleri Nasıl Belirlenir? Kredi Marjı Hesaplamasındaki Etkisi Nedir?
 5. Emir Tipleri ve Öncelikleri, Tek Fiyat Seansında Fiyat Nasıl Hesaplanır?
 6. Endeks Nasıl Hesaplanır?
 7. Brüt Takas Nedir?
 8. Devre Kesicinin Çalışma Kuralları
 9. Hisse Varantı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 10. Hisse Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Avantajları

Eğitim Süresi : 8 saat

Eğitim Ücreti : 600 TL

Mali Tablo Analizi ve Hisse Senetlerine Değer Biçmek

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi: Eğitim temel düzeyde mali tablo analizini ve hisse senedi fiyatı belirlemede değerleme oranları yöntemini kapsar. Bu eğitime katılanların hisse senedi fiyatının değerleme oranlarına göre pahalı mı ucuz mu olduğuna karar vermesini, değerleme oranlarına bakarken nelere dikkat etmesi gerektiğini ve mali tablo kalemlerinin anlamları ve birbirleriyle olan ilişkilerini anlamasını hedefler. Mali tabloların ne kadar basit olduğu, oran analizlerinde asıl olanın oranları hesaplamak değil, basit programlar aracılığıyla hesaplanmış oran ve tabloların yorumlanması olduğu uygulamalı olarak gösterilecektir. Programa katılanların; basit bir web tabanlı program ile istediği hissenin dipnotlar dahil mali tablolarına, oranlarının geçmişten günümüze seyrine ulaşması ve bu tablo ve grafiklerin yorumlamasını sağlayacak bilgiye ulaşması beklenir. Eğitim sonunda yatırımcıların mali performansları nedeniyle uzak durmaları gerektiği hisseleri bir bakışta bulabilmesi, mali performansı olumlu olan şirketler içinse ucuz mu pahalı mı sorusuna cevap verebilmesi hedeflenmektedir. Eğitime katılanların aracı kuruluşlar tarafından çıkarılan hisse raporlarını daha sağlıklı analiz etme becerisine kavuşmaları da hedeflenmektedir. 

Kimler Katılabilir: Hisse senedi fiyatı değerleme konusuna giriş yapmak isteyen, hisse alım kararı verirken sadece teknik analiz değil temel analizi de kullanmak isteyen hisse senedi yatırımcılar ile yatırımcıların sorularına cevap verme durumunda olan yatırım danışmanları, sektör çalışanları.

Eğitim Süresi : 8 saat

Eğitim Ücreti : 800TL

Call Now ButtonAra