60 Saatlik Uygulamalı Eğitimimiz

İŞ HUKUKU

1.HAFTA (12 SAAT)

 • İşçi Özlük Dosyası ve Önemi – KVKK açısından özlük dosyasının değerlendirilmesi
 • İşçi Özlük Dosyası İçeriği
 • Örnek Dosya İncelemesi
 • İş, İşçi, İşyeri, İşveren, Alt İşveren Kavramları
 • Çalıştırma Yaşı ve Çocukların Korunması ve Kadın İşçilerin Çalıştırılması
 • İstisnalar
 • Geçici İş İlişkisi
 • İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri
 • Toplu işten çıkarma ve sonuçları
 • 6331 ve 6552 Sayılı Kanunların İş Kanuna Yansıması
 • İş Sözleşmesinin Tanımı ve Çeşitleri
 • İş Sözleşmesinin Oluşması
 • İş Sözlemesinin Sona Ermesi
 • Devamsızlık ve İhtar Kavramı
 • İşçi ve İşverenin Derhal Fesih Hakkı
 • İş Güvencesi, İşe İade Davalarının Sonuçları
 • Disiplin Kurulu
 • Örnek Yargı Kararları
 • Ücret Tanımı ve Ücret Türleri
 • Ücretten Sayılan /Sayılmayan Ödemeler
 • Ücretin Ödenmemesi, Ücret Kesme Cezası
 • Ücretin Saklı Kısmı
 • Asgari Ücret
 • AGİ Kavramı… AGİ Hesaplamaları
 • Sosyal Yardımlar (Yemek, yol, yakacak yardımları)
 • Çalışma Süreleri ve Ara dinlenmeleri

 

2.HAFTA (12 SAAT)

 • Fazla Mesai – Telafi Çalışması
 • Postalar Halinde Çalışma Esasları ve Hangi Hallerde Uygulanamayacağı ve Süreleri
 • Yıllık Ücretli İzin Uygulaması ve Yıllık İzin Kurulu
 • Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti Alacağı
 • Ücretsiz İzinler ve izin yönetmeliği
 • İhbar Süreleri ve tazminatı –İhbar Öneli
 • Tazminat Kriterleri
 • Kıdem Tazminatı Nedir?
 • Kıdem Tazminatına Dahil Olan Kazançlar Nelerdir?
 • Nasıl Hesaplanır?
 • Örnekler ve Açıklamalar
 • Hangi Haller Esaslı Değişiklik Kapsamındadır?
 • Esaslı Değişikliğin Sonuçları
 • Esaslı Değişikliğin Tazminat Yönünden Değerlendirilmesi
 • İPC İdari Para Cezası ( İdari Para Cezası kavramına genel bakış)

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

3.HAFTA (12 SAAT)

 • İşyeri, İşveren, İşveren Vekili, Alt İşveren Tanımları ve İşyerinin Kuruma Bildirilmesi
 • 5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalı Sayılanlar, Kısmi Sigortalı Sayılanlar, Sigortalı Sayılmayanlar
 • Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi
 • Prim Esas Kazanç (S.P.E.K.) Kavramı
 • Prim Oranları
 • Faaliyet Konusu, İşkolu Kodu (NACE), Faaliyet Konusunun Değişmesi – Tehlikeli –Çok Tehlikeli – Az Tehlikeli ve Sonuçları
 • Prim Belgeleri / Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
 • Prim Belgelerinin Kuruma Verilişi (Süresi İçerisinde-Süresi Dışında)
 • 5 Puanlık Prim Teşviki
 • 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Teşvik
 • 4447 Sayılı Kanun Kapsamında Teşvik
 • Özürlü İstihdam Teşviki
 • İŞ-KUR kavramı ve uygulamaları
 • İş göremezlik raporu ve uygulamaları
 • Sürekli iş göremezlik raporu
 • EK-10 ve EK-6 uygulamaları
 • E-Hizmetler
 • E-bildirge uygulamaları
 • Örnekli Anlatımlar

4.HAFTA (12 SAAT)

 • Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta primleri
 • Kısa Vadeli Sigorta Kolları
 • Genel Sağlık Sigortası
 • İşsizlik Sigortası
 • Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Emekli)
 • Sağlanan Yardımlar
 • Kimler İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödeyebilir?
 • İsteğe Bağlı Sigortalılık Statüsü
 • İsteğe Bağlı Sigorta başlangıcı ve Sona Ermesi
 • Askerlik Borçlanması
 • Analık/Doğum Borçlanması
 • Yurtdışı Borçlanması
 • Diğer Borçlanmalar
 • Borçlanmaların Emekliliğe Etkisi

5.HAFTA  (12 SAAT)

 • 4-a (SSK) Kapsamında Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları
 • 4-b (Bağ-Kur) Kapsamında Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları
 • 4-a (SSK) Kapsamında Yaş Haddinden Aylığa Hak Kazanma Şartları
 • 4-b (Bağ-Kur) Kapsamında Yaş Haddinden Aylığa Hak Kazanma Şartları
 • 4-a (SSK) Kapsamında Malulen – Özürlülük Durumunda Aylığa Hak Kazanma Şartları
 • 4-b (Bağ-Kur) Kapsamında Malulen – Özürlülük Durumunda Aylığa Hak Kazanma Şartları
 • Ölüm Aylığı ve Oranları
 • Örnek Hesaplamalar
 • Yabancı İşçi Kavramı, Yabancıların Çalışma İzinleri ve Yabancıların Sosyal Güvenliği
 • Çalışma İzin Başvurusu Nasıl Yapılır?
 • Sigortalılık Şartları ve Bildirimleri
 • Sosyal Güvenlik Yönünden Yaptırımlar
 • Diğer Yaptırımlar
 • Asgari İşçilik Kavramı ve Hesaplama Örnekleri
 • Örnek Bordro Uygulamaları
Call Now ButtonAra