KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE ÜCRETİ ARASINDAKİ FARK İŞÇİYE SOSYAL YARDIM MAHİYETİNDE ÖDENİRSE SGK’YA BİLDİRİMİ NASIL YAPILACAKTIR?

Bursa SGK İl Müdürümüz Erhan KARACA beyin hazırladığı bildirim.

Kısa Çalışma ödeneği alan sigortalılara işverenleri tarafından ücret dışında sosyal yardım mahiyetinde yapılacak ödemeler prim gün sayısını değiştirmediğinden kısa çalışmadan yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.
Sigortalılara, çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, istirahat gibi) ay içinde çalışmasının bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret dışında bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemeler, ödemenin yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların prime esas kazancına dahil edilecektir. Ancak ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödemeler prime esas kazanca dahil edilemeyecektir.
Bu durumda, kısa çalışma ödeneği kapsamında olan işyerlerinde kısa çalışma ödeneği ile sigortalının ücreti arasında kalan fark sosyal yardım olarak ödenirse SGK kapsamında herhangi bir prime tabi tutulmayacaktır.

 

Categories:

Tags:

Comments are closed

Call Now ButtonAra