KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

Merhaba ;

KVKK nedir?

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında KVKK’ya uyumluluk sürecine ilişkin olarak beklenen, Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğüne ilişkin kararlar 18 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kararlar uyarınca, yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 30 Eylül 2020 tarihine kadar sicile kayıt olmakla yükümlü kılınmıştır. Bu tarih fiili olarak KVKK’ya uyum sürecinin tamamlanması için nihai bir tarih görevi görmektedir. VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 39.337 TL’den 1.966.862 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.

KVKK’nın 16. maddesine göre, kural olarak tüm veri sorumluları veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e kaydolmak zorundadır. VERBİS’e kayıt başvurusunda bulunabilmek için öncelikle veri işleme amaçları, veri kategorileri, verinin konusu kişi grupları, verilerin saklanacağı azami süre, veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler gibi bilgileri içeren bir “Kişisel Veri İşleme Envanteri” oluşturmak zorundadır. Bununla beraber, Kişisel  Verilerin Korunması Politikası, Aydınlatma Metni, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası gibi bir takım dokümanların şirket özelinde hazırlanmış olması gerekmektedir. Bu organizasyonun ve dokümantasyonun hazırlanması şirketin büyüklüğü, personel sayısı, şubeleri, içe dönük veya dışa dönük olması, organizasyon yapısı, alt işveren ilişkilerine göre değişkenlik göstermekte olup en az 2-3 aylık bir süre gerektirmektedir.

Diğer yandan KVVK ile belirtilen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve ayrıca 1.966.862 TL’ye varan para cezası ile karşılaşılabilecektir.

KVKK Kayıt İşlem Tarihleri

Veri Sorumluları                                           Kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi            Kayıt için son tarih

 Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya

yıllık mali bilanço toplamı                                                 01.10.2018                                        30.09.2020

25 milyon TL’den  çok olan

veri sorumluları

 

Yurtdışında yerleşik veri sorumluları                                01.10.2018                                   30.09.2020

 

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve

yıllık mali bilanço toplamı

25 milyon TL’den az olup                                                    01.01.2019                                    31.03.2021

ana faaliyet konusu

özel nitelikli kişisel veri işleme

olan veri sorumluları

 

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları                     01.04.2019                                    31.03.2021

 

2021 yIlı KVKK İdari Para Cezaları

Aydınlatma Yükümlülüğüne Aykırılık Halinde      : 9.834TL – 196.686TL

Veri Güvenliği Yükümlülüğüne Aykırılık Halinde : 29.503TL – 1.966.862TL

Kurul Kararlarını Yerine Getirmeme Halinde       : 49.172TL – 1.966.862TL

VERBİS Kayıt Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme: 39.337TL – 1.966.862TL

 

NOT: Kvkk Verbis kayıt işlemi süresi sadece yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için geçerlidir.

Verbise kayıt şartlarını sağlamayanlar da yine Kvkk Süreçlerini uygulamakla Yükümlü.

Burada Dikkat edilmesi gereken nokta, Tüm Kişisel veri işleyen kişi, kuruluş ve firmalar KVKK süreçlerini uygulamak ve gerekli düzeni sağlamakla yükümlüdür.

 

Detaylı bilgi için bilalozdemir@ikplus.net iletişime geçebilirsiniz.

Hoşçakalın.

 

 

 

Categories:

Tags:

Comments are closed

Ara