İKPLUS EĞİTİM HİZMETLERİ İLE SAP DANIŞMANLIĞI

ABAP (Advanced Business Aplication Programming)

SAP platformuna yönelik uygun çözümleri geliştirme ve uyarlamalarına imkan sağlayan üst seviye bir yazılım dilidir.Eğitimin amacı işletmelerin SAP uygulamalarının değişim ve gelişim talepleri doğrultusunda  ihtiyaçlarına cevap verilmesini sağlayarak uzman ihtiyacını karşılayacak bireyler yetiştirmektir. Sap Akademi de alacağınız eğitim ile sektörde ABAP ile ilgili konularda cevap verebilecek yetkinliğe ulaşacaksınız. Eğitimleri sahada aktif olarak çalışan, alanında deneyimli danışmanlarımızdan alacaksınız.

Eğitim içeriği aşağıda ki gibidir ;

SAP ABAP TRAINING CONTENTS

Section 1 : Introduction to SAP

 • Introduction to ERP
 • Overview of SAP
 • SAP modules at a Glance

Section 2 :ABAP Data Types

 • Character
 • integer
 • Numeric Character
 • Floating Point
 • Packed Decimals
 • Time
 • Date, Strings

Section 3 :Loops & Branches

 • Do, Do n times, While
 • If, If Else, if Ladder, Case
 • Small Programs
 • Factorial program
 • Indentation
 • Code Inspector
 • Extended Program Check

Section 4 :Structures & Internal Tables

 • Over View of Structures
 • Similar Structures creation
 • Different Structures
 • Different structures with Extra Fields
 • Over View of Internal Tables
 • Similar Internal tables creation
 • Different Internal tables
 • Different Internal tables with Extra Fields
 • Modify Operation on Internal Table
 • Delete Operation on Internal Tables
 • Sorting Of internal tables ( Sort)
 • Searching Techniques Of internal Table

Section 5 :Landscape & SAP R/3 Architecture

 • Landscape Model
 • Overview of R/3

Section 6 :Normalization & Select Statements

 • Over view of Normalization www.sapakademi.net
 • Select Statements
 • Logical operators
 • Select Single & Up to 1 rows
 • Nested Select queries
 • For all Entries
 • Join Statements
 • Inner join & Left Outer Join

Section 7 :Modularization Techniques

 • Over view of Modularization
 • Macros
 • Includes
 • Subroutines
 • Function Modules
 • Section 8 :Selection Screen Design
 • Over View of Selection Screen
 • Selection Screen elements
 • Section 9 :Basic Report
 • Over view of Report
 • Report with out events
 • Report with events ( Classical report)
 • Interactive Report
 • Menu Design
 • Message class Creation
 • Text messages creation
 • Hide Technique
 • Get Cursor Technique
 • Read Line Statement
 • At Events ( control Events)
 • Variant Creation
 • Transaction Code Creation
 • End User access
 • Section 10:BDC (Batch Data Communication)
 • Over view of BDC
 • GUI Up load
 • GUI Down load
 • Data sets
 • BDC Programming
 • Call Transaction
 • Session Methods
 • Section 11:Data Dictionary
 • Creation of Data Base Table
 • Creation of Domains
 • Creation of Data types
 • Creation of Views
 • Creation of Structures
 • Creation of Type pools
 • Creation of Search Help
 • Creation of Lock objects
 • Creation of table maintenance
 • Section 12 :Module Pools
 • Over view of Module pools
 • Creation of Create button
 • Creation of Display
 •  Creation of Sub screens
 • Creation of Tab Strip
 • Creation of Table Control
 • Creation of Save button to update Data Base
 • Section 13 :Sap Scripts
 • Over view of Scripts
 • Creation of Paragraphs
 • Creation of Character Formats
 • Creation of Pages
 • Creation of Windows
 • Creation of Page windows
 • Creation of Script program
 • User Exists Over view

SAP İnsan Kaynakları (HR) modülü, işe alma, yerleştirme, puantajlama, bordro, motive etme ve değerli çalışanları tutma dahil birçok süreci yönetilmesini sağlar.

İşe personel yerleştirmeden, çalışanların kariyer planlamasına, ücret hesaplarından, çalışanların yolculuk masraflarının hesaplanmasına kadar insan kaynakları alanının bütün konularını içine almaktadır. Kazanç – ücret hesapları ve muhasebesiyle, vergi ve çalışma kanunları ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden, bu modül her ülke ve kurum için özelleştirilerek kullanılmaktadır.

SAP HR Modül Bileşenleri

 • Çalışan Ömrü Yönetimi ; İşe alma ve yetenek, Kurumsal öğrenim, Performans, Tazminat gibi süreçlerini yönetilmesini sağlar.
 • Çalışan İşlemleri Yönetimi ; Çalışan, Organizasyon, Farklı ülkelerde çalışanlar, İş süreci ve Devamlılık, Bordro süreçlerinin yönetilmesini sağlar.
 • İşgücü Yerleştirme ; İşletmelerin insan kaynakları verimliliklerini arttırma adına doğru kişilerden oluşan proje ekibini doğru zaman ve doğru yetkilendirmelerle kurmayı amaçlayan bir sistemdir. Böylece insan kaynağının boşa harcanması engellenmekte ve karlılık artırımı sağlanmaktadır.

Çok kapsamlı olan SAP programı piyasa deneyimli uzman danışmanlarımızın bu güne kadar yapmış oldukları projeler sonucunda SAP FI modülüne hakim olmak için hazırladıkları eğitim programıyla kısa sürede uzmanlaşacaksınız.

Yurt içi veya Yurt dışı kurumsal bir firmada kariyer yapmak istiyorsanız. SAP Akademi olarak kariyer hayatınıza yeni ufuk açacak olan SAP eğitimlerinesizleri bekleriz.

Finansal Muhasebe modülü: Bir işletmenin tüm mali, muhasebesel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar. Finans Yöneticileri gerçek zamanlı mali durumların izlenmesini SAP FI modülünü kullanarak sağlamaktadırlar.

ALINAN ÜNVANLAR
SAP FI Danışmanı
Firmalarda SAP FI modül sorumlusu

UZAKTAN EĞİTİM VERİLİR

SAP Uzaktan öğrenme. Geleneksel sınıf eğitiminden farksız ve sizin bilgi ihtiyacınıza göre, kişisel öğrenme tarzınıza göre tasarlanmış öğrenme yöntemleri sayesinde etkin öğrenme platformu sağlar. SAP Uzaktan öğrenme çözümünün avantajları, coğrafi açıdan farklı lokasyonlarda bulunan kişilerin günlük işleri kesintiye uğramadan kendi ihtiyaçlarına göre belirledikleri uygun zamanlarda eğitim imkânı sağlar. Yol masraflarınız olmazken,kayıp çalışma zamanı yada program çakışmaları gibi sorunlar da ortadan kalkar. Alınan eğitimin ihtiyaç duyulması durumunda istenen zamanda  tekrar edilebilinir.

Çok kapsamlı olan sap programı piyasa deneyimli uzman danışmanlarımızın bu güne kadar yapmış oldukları projeler sonucunda sap co modülüne hakim olmak için hazırladıkları eğitim programıyla kısa sürede uzmanlaşacaksınız.

CO, maliyet muhasebesi ve kontrol modülü. Şirketin karlılık analizlerini hesaplayan, hangi alanların daha karlı veya maliyetli olduğunun tespitini sağlar. Şirketler için oldukça önemli bir modüldür.

ALINAN ÜNVANLAR
– Sap CO Danışmanı
– Firmalarda SAP CO modül sorumlusu

 UZAKTAN EĞİTİM VERİLİR

SAP Uzaktan öğrenme. Geleneksel sınıf eğitiminden farksız ve sizin bilgi ihtiyacınıza göre,kişisel öğrenme tarzınıza göre tasarlanmış öğrenme yöntemleri sayesinde etkin öğrenme platformu sağlar.

SAP Uzaktan öğrenme çözümünün avantajları

– Coğrafi açıdan farklı lokasyonlarda bulunan kişilerin günlük işleri kesintiye uğramadan kendi ihtiyaçlarına göre belirledikleri uygun zamanlarda eğitim imkânı sağlar.
– Yol masraflarınız olmazken,kayıp çalışma zamanı yada program çakışmaları gibi sorunlar da ortadan kalkar.
– Alınan eğitimin ihtiyaç duyulması durumunda istenen zamanda  tekrar edilebilinir.

Çok kapsamlı olan sap programı uzman danışmanlarımzın bu güne kadar yapmış oldukları proje deneyimler sonucunda SAP MM modüle hakım olmak için hazırlamış olduğumuz eğitim programıyla kısa sürede uzmanlaşacaksınız.

Malzeme Yönetimi Modülü her türlü mal giriş çıkışları gibi stok hareketlerinin yanında yeni malzeme türü oluşturma, değerleme sınıflarının tayini gibi başlıklarda MM modül uzmanının görevlerindendir.

ALINAN ÜNVANLAR
– Sap MM Danışmanı
– Firmalarda SAP MM modül sorumlusu

 UZAKTAN EĞİTİM VERİLİR

SAP Uzaktan öğrenme. Geleneksel sınıf eğitiminden farksız ve sizin bilgi ihtiyacınıza göre,kişisel öğrenme tarzınıza göre tasarlanmış öğrenme yöntemleri sayesinde etkin öğrenme platformu sağlar.

SAP Uzaktan öğrenme çözümünün avantajları

– Coğrafi açıdan farklı lokasyonlarda bulunan kişilerin günlük işleri kesintiye uğramadan kendi ihtiyaçlarına göre belirledikleri uygun zamanlarda eğitim imkânı sağlar.
– Yol masraflarınız olmazken,kayıp çalışma zamanı yada program çakışmaları gibi sorunlar da ortadan kalkar.
– Alınan eğitimin ihtiyaç duyulması durumunda istenen zamanda  tekrar edilebilinir

Çok kapsamlı olan SAP programı uzman danışmanlarımızın bu güne kadar yapmış oldukları proje deneyimler sonucunda SAP SD modüle hakim olmak için hazırlamış olduğumuz eğitim programıyla kısa sürede uzmanlaşacaksınız.

Sipariş, teslimat, faturalandırma ve ödeme almaya kadar tüm satış süreçlerinden bu modülü sorumludur.

ALINAN ÜNVANLAR
– Sap SD Danışmanı
– Firmalarda SAP SD modül sorumlusu

UZAKTAN EĞİTİM VERİLİR

SAP Uzaktan öğrenme. Geleneksel sınıf eğitiminden farksız ve sizin bilgi ihtiyacınıza göre,kişisel öğrenme tarzınıza göre tasarlanmış öğrenme yöntemleri sayesinde etkin öğrenme platformu sağlar.

SAP Uzaktan öğrenme çözümünün avantajları
-Coğrafi açıdan farklı lokasyonlarda bulunan kişilerin günlük işleri kesintiye uğramadan kendi ihtiyaçlarına göre belirledikleri uygun zamanlarda eğitim imkânı sağlar.
-Yol masraflarınız olmazken,kayıp çalışma zamanı yada program çakışmaları gibi sorunlar da ortadan kalkar.
-Alınan eğitimin ihtiyaç duyulması durumunda istenen zamanda  tekrar edilebilinir..

Bir şirketin üretimi ile ilgili tüm iş sürecini yönetir. Üretim kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, üretim ve planlama süreçlerinin sağlıklı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi, SAP PP modülü ile gerçekleştirilmektedir.

Üretim planlama modülü, Kesikli Üretim, Proses Tipi Üretim ve Seri Üretimi destekleyecek yapıdadır.

SAP PP (Üretim Planlama) Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) gibi tüm faaliyetleri kapsayacak, Malzeme Bonusu (BOM), kapasite planlama gibi üretim sürecinin tüm detayları kayıt ve takip akışına olanak sağlar.

Şirketlerin en önemli faaliyetlerinden olan Planlama faaliyetlerinin yürütüleceği yapıyı da PP modülü içinde ele almak mümkündür.

SAP PP Modül Bileşenleri

 • Satış Operasyon Planlama (SOP)
 • Veri Yönetimi (DM)
 • Malzeme İhtiyaç Planlaması / Ana Üretim Planması (MRP/MPS)
 • Kapasite İhtiyaç Planlaması (CRP)
 • Uzun Dönemli Planlama (LTP)
 • Bilgi Sistemleri / Raporlama

SAP BPC İŞ PLANLAMA MODÜLÜ

SAP BPC, planlama, bütçe, tahmin ve finansal konsolidasyon yetenekleri sağlayan bir SAP modülüdür. SAP BPC, İş Planlaması ve Konsolidasyon anlamına gelir. Finansal ve operasyonel verilerin tek bir görünümünü ve planları ve tahminleri ayarlamak veya bütçeyi ve kapanış döngülerini hızlandırmak gibi Performans Yönetimi süreçlerini destekleyen birleşik bir çözüm sağlar.

Aşağıdakiler için yerleşik işlevler sunar:

 • Stratejik Planlama
 • Bütçeleme
 • Raporlama
 • Tahmin

SAP BPC finansmanında iki platform vardır. Arka uçtaki fark dışında işlevselliğinin yaklaşık% 80’i aynıdır. Her platformda iki versiyon bulunmaktadır.

 • SAP BPC MS (Microsoft Platformu) – SAP BPC 7.5 MS ve SAP EPM 10
 • SAP BPC NW (Net Weaver Platform) – SAP BPC 7.5 NW ve SAP BPC 10 NW.

Diğer herhangi bir modül gibi, SAP BPC modülü de ana ve işlem verilerini tutar. SAP’de BPC, “Yönetim” ve “Raporlama” olmak üzere iki bileşene ayrılmıştır .

 

Bütçeleme

Bu sadece gelecekteki sonuçların bir tahmini değildir. Aynı zamanda kuruluşun gelecek yıl için gerçekleştireceği eylemler ve beklenen operasyonlar planıdır. Bütçeleme, proaktif yönetim ve kurumsal performansın ölçülmesi için yapılır.

 • Kurumsal strateji işletme birimi düzeyinde nasıl yürütülür?
 • Hangi işletim birimlerinin yaptığı nasıl ölçülür?
 • İşletim birimlerinin kantitatif uygulama planı nedir?

Raporlama

Performans ilerlemesinin izlenmesini, sorunların tahmin edilmesini ve sürekli iyileştirme çabalarının teşvik edilmesini sağlar.

 • Hedeflerimize ve hedeflerimize ulaşmak için performansımızı nasıl ölçebiliriz?
 • Hangi bilgiler yönetimin karar vermesine yardımcı olur?
 • Kurumun performansı nasıl kontrol edilir?

Tahmin

Sonuçları tahmin etme eylemidir. Hem iç hem de dış ortamda meydana gelen değişiklikleri yansıtmak için yıl boyunca yapılır. İç veya dış çevrenin orijinal planları ve bütçeleri nasıl etkilediğini belirler? Temel amaç, daha az risk yönetimi planlaması ve karar verme için daha doğru bilgi sağlamaktır.

SAP LOJİSTİK MODÜLÜ

SAP Lojistik, taşıyıcı performansını izlemek, tedarik zincirlerine daha fazla görünürlük kazandırmak ve sevkiyatlar ve tedarik zinciri performansı hakkında doğru ve dakikası dakikasına bilgi sağlamak için araçlar sağlayan işlevsel bir modüldür.

Ayrıca, müşteri taleplerini önceden tahmin edebilir, yeni hizmetler geliştirebilir ve pazarlayabilir, hizmet portföyünüzü yönetebilir ve en karlı müşterilerinize odaklanmak için müşteri karlılığını analiz edebilirsiniz.Taşıma, satın alma, depolama lojistik modülünde yer alan ana görevlerden bazılarıdır.

SAP EWM GENİŞLETİLMİŞ DEPO YÖNETİMİ MODÜLÜ

Karmaşık depo ve dağıtım merkezlerinde, bir depo yönetim sisteminin klasik temel işlevleri artık yeterli değildir. Çapraz sevkiyat, iade işlemleri, ek lojistik hizmetler ve çok müşterili depolar gibi karmaşık süreçleri destekleyen ek işlevler gereklidir.

Ayrıca, programlanabilir mantık denetleyicilerine doğrudan bağlantı ile malzeme akışı bileşenlerinin eşlenmesi giderek daha önemli hale geliyor. Ek olarak, maliyet baskılarına karşı koymak için kaynak ve işgücü yönetimi işlevselliği gereklidir.

2006’dan beri SAP, SAP EWM (Genişletilmiş Depo Yönetimi) ile depo yönetimi için yeni bir çözüm sunmaktadır. Bu çözümün performansı, mevcut ve yaygın olarak bulunan SAP LES WM modülünün ötesine geçer.

SAP EWM, SAP Supply Chain Management’ın bir parçasıdır ve envanter yönetimini ve depolardaki malların hareketini destekler. Çok müşterili depo yönetimi çözümü, karmaşık ve yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş süreçlere sahip büyük dağıtım merkezleri için tasarlanmıştır.

Envanter yönetimi ve mal hareketleri yakından bağlantılıdır. Bir depo, sistemde depo kutusu seviyesine kadar haritalanabilir.EWM çözümleri, bir yandan standart yazılım kullanmak isteyen, diğer yandan da bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış bir çözüme ihtiyaç duyan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılar.

SAP Business One, işletmelerin tüm taleplerini karşılamak üzere geliştrilmiş bütünleşik ve esnek bir kurumsal kaynak planlama çözümüdür. Bu nedenle iş yönetimi çözümlerinde devrim niteliğindedir.
SAP Business One kullanımı kolay arayüze sahip, kapsamlı ve çok yönlü bir iş yönetimi çözümüdür ve işletmeniz için birincil kurumsal kaynak planlama (ERP) uygulaması olarak görev yapar.
Çözüm; verileri uyarlamanıza ve yedeklemenize, döviz kuru oranları tanımlamanıza, izinler, uyarılar ve SAP dışı çözümlerden bilgi erişimi konfigüre etmenize olanak tanıyan tüm idari işlevleri sağlar. Ek olarak, becerilerini birincil yönetim işlevinin çok ötesinde genişletmeye ve tüm iş süreçlerinizi sorunsuz duruma getirmeye yardımcı olan işlev alanlarını içerir.

Müşteriler ve olası müşteriler için teklifler oluşturulmasından faturalamaya, belge taslakları oluşturulmasına ve yazdırmaya kadar tüm satış sürecini kapsar. SAP, her biri satış sürecinin farklı bir aşamasıyla ilgili olan kapsamlı bir satış belgesi aralığı sağlar.

 • Satış, Satınnalma ve Muhataplar
 • Kanal Yönetimi ve İrtibat Yönetimi (müşteri görüşme detayları)
 • Geçmiş ve Yeni Satış Teklifleri
 • Müşteri Siparişleri
 • Faturalar, Teslimatlar, İadeler
 • Kazanma, kaybetme analizleri
 • Uyarı, hatırlatma ve onaylar
 • Bireysel satış personeli durum ve performansı
 • Müşteriler ve aday müşteriler
 • Müşteri Satınalma alışkanlıkları
 • Satış döngüsü aşamaları

Bu işlevler yalnızca müşteri faturalarının ve satış tekliflerinin genel yazdırma düzenlerinde desteklenir.

Ayrıca, işinize ait satış aktivitelerinin bir görünümünü sunan, çeşitli ayrıntı düzeylerinde raporlar üretebilirsiniz.

Call Now ButtonAra