[uxb_gallery images=”815″ type=”slider” size=”medium” link=”none” auto_rotation_duration=”10″]
[uxb_heading text=”İnsan Kaynakları Eğitimleri”]

Önemi ve Büyüklüğü ne olursa olsun, firmaları oluşturan en önemli unsur: İnsan!

İnsan Kaynakları, firmaların en önemli departmanlarından biri haline geliyor ve bu departmanın kalite seviyesi bir firmanın geleceği hakkında artık doğrudan etkin rol oynuyor!

İnsan kaynaklarının tüm süreçlerine hakim olarak çalıştığınız firmaya maksimum katkı sağlayabilmeniz için; İK PLUS’a bekleniyorsunuz.

[uxb_button button_text=”Devamı” link=”http://www.ikplus.net/insankaynaklariegitimleri/”]
[uxb_heading text=”Kalite Eğitimleri”]

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başından itibaren gelişen teknoloji ve bununla beraber globalleşen dünyada, her alanda artan rekabet üretici-tüketici ilişkilerinin ve müşterilerinin seçimlerinin değişmesinde etkili olmuştur. Bu değişimler, kalite ve kalite yönetimine değişik boyutlar kazandırmıştır.

Kalite yönetim sistemi, amaçlanan kaliteye ulaşmak amacıyla ilerletilen tüm süreçleri, açıklanan prosedürleri, ve benimsenen prensipleri içeren sistemler bütünüdür. Bu sistem, çalışanların bilinçlendirilmesi ve amaçlanan kalite seviyesine ulaşmak amacıyla minimum girdi kullanılması kısımlarını da içerir. Bunlara ek olarak müşteri memnuniyetini gözetmeden ve müşterinin ihtiyaçlarını bütünüyle karşılamadan yürütülen bir süreçle, tam bir kalite yönetim sistemi tanımı yapmak yanlış olur. Tüm bu bilgilerin ışığında bu sisteme bağlı kalındığı takdirde, kaliteli ürüne ulaşmak için gerekli maliyetin değeri, tahmin edilenin aksine, daha fazla olmayacaktır. Aksine, uzun vadede daha karlı olunacak bir sisteme adım atılmış olunacaktır.

[uxb_button button_text=”Devamı” link=”http://www.ikplus.net/kalite-egitimleri/” button_border=”radius”]
[uxb_gallery images=”829″ type=”slider” size=”medium” link=”none” auto_rotation_duration=”12″]
[uxb_gallery images=”1146″ type=”slider” size=”medium” link=”none” auto_rotation_duration=”10″]
[uxb_heading text=”Zorunlu Eğitimler”]

İşletmelerde işverenler tarafından çalışanlarına verilmesi gereken yasal eğitimlerden Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Mesleki ve Teknik eğitimler, çeşitli alanlarda  sertifikalı eğitimler düzenlemektedir. Bu Eğitimler; ilkyardım eğitimi, ilk yardım eğitici eğitimi , Hijyen eğitimi,yangın eğitimi, yangın eğitici eğitimi , Arama kurtarma eğitimi ve yüksekte çalışma eğitici eğitimidir.

[uxb_button button_text=”Devamı” link=”http://www.ikplus.net/zorunluegitimler/”]
[uxb_heading text=”Kişisel Gelişim Eğitimleri”]

Bir yatırım aracı olarak akıl-fikir

Yatırım araçları listesinde akıl-fikir fazlaca yer almaz. Hatta söz konusu liste üzerinde düşünürken çoğu zaman akla bile gelmez. Oysa, akıl-fikir en sağlam yatırım aracıdır. Tabii doğru şekilde değerlendirilmek şartıyla… Peki nasıl?

[uxb_button button_text=”Devamı” link=”http://www.ikplus.net/kisisel-gelisim-egitimleri/”]
[uxb_gallery images=”831″ type=”slider” size=”medium” link=”none” auto_rotation_duration=”10″]
[uxb_gallery images=”833″ type=”slider” size=”medium” link=”none” auto_rotation_duration=”12″]
[uxb_heading text=”Bilişim Teknolojileri Eğitimleri”]

Sistem ve Network uzmanlığı programıyla bu alanda çalışabilecek yetkinlik Sistem ve Ağ yapıları Uzmanı yetiştirmektedir.

Karmaşık sistemlerin ve alt sistemlerin oluşturulması, mimarisinin örgütlenmesi, ağ yapısının oluşturulup güvenlik ve iletişim kanallarının oluşturulması ve daha pek çok alanda uygulamalı olarak yetişen öğrencilerimiz en seçkin firmalar tarafından özellikle tercih edilmektedir.

[uxb_button button_text=”Devamı” link=”#” button_border=”radius”]
[uxb_heading text=”Satış ve Lojistik Eğitimleri”]

Daralan pazarlar ve artan rekabet, satış temsilcilerinin öneminin giderek artmasına sebep olmaktadır. Bu eğitimle, satış elemanı olmak isteyen ve halen satış mesleğini icra eden kişilerin kendilerini ve yeteneklerini fark etmeleri, müşterilerini tanıma ve analiz etmeleri, müşterilerinde güven yaratmaları, müşterilerini anlama ve ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri ve müşterilerini satın alma eylemine nasıl yönlendirmeleri gerektiğinin kilit noktalarının neler olduğu sunulmaktadır. Teorik bilginin gerçeklerle desteklendiği, bilginin beceriye dönüşmesine katkı sağlanması temel amacı oluşturmaktadır.

[uxb_button button_text=”Devamı” link=”#”]
[uxb_gallery images=”835,836″ type=”slider” size=”medium” link=”none” auto_rotation_duration=”10″]
[uxb_gallery images=”837″ type=”slider” size=”medium” link=”none” auto_rotation_duration=”12″]
[uxb_heading text=”İş Hukuku Eğitimleri”]

İş hukuku, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personel talebi fazla olmasına rağmen, bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır.

Program, uygulamaları doğru ve süreklilik arz edecek şekilde hayata geçiren, gerek pratik gerekse teknik bilgi ve alt yapıya sahip, donanımlı ‘İş Hukuku Uzmanı’ yetiştirmeyi hedeflemektedir.

[uxb_button button_text=”Devamı” link=”#” button_border=”radius”]
[uxb_heading text=”Üretim Süreçleri Eğitimleri”]

Katma değer yaratan ve yaratamayan faaliyetlerin analizi, işletmelerin zamana daha farklı bir açıdan bakmasını sağlayacaktır. İşletmelerde gerçekleştirilen katma değer analizi ile, katma değer yaratmayan sürelerin azaltılmasına paralel olarak stratejik avantajlar elde edilir.

Üretim süreleri, kayıp ve fireler, tüm stok gruplarında azalmalar olur.
Maliyetler azalır, sabit yatırımların daha etkin kullanılması  sağlanır.
Sermayeye duyulan ihtiyaç azalır, müşteri tatmininde artış sağlanır.
Üretim sürelerindeki kısalma, tüm stok seviyelerinde azalmaya, azalan stok seviyeleri de çalışma sermayesindeki azalma ve esnekliği beraberinde getirir.
İşletme sermayesindeki azalma, borçlanmaya duyulan ihtiyacı ve finans  giderlerini azaltır ve işletmenin karlılığına  olumlu etki yapar.

[uxb_button button_text=”Devamı” link=”#”]
[uxb_gallery images=”838,839,840″ type=”slider” size=”medium” link=”none” auto_rotation_duration=”10″]
[uxb_gallery images=”1250″ type=”slider” size=”medium” link=”none” auto_rotation_duration=”12″]
[uxb_heading text=”SAP Eğitimleri”] [uxb_button button_text=”Devamı” link=”http://www.ikplus.net/sapegitimleri/” button_border=”radius”]
[uxb_heading text=”İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi”]

İş hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi ile kariyerinize yeni bir sayfa açabilir ve uzman olarak çalışmalarda bulunabilirsiniz.

[uxb_button button_text=”Devamı” link=”www.ikplus.net/ishukukuvesgkuzmanlikegitimi/”]
[uxb_gallery images=”1300″ type=”slider” size=”medium” link=”none” auto_rotation_duration=”10″]
Ara