TEKNİK MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı

 • İşletmelerin bakımla ilgili en önemli konularını kavratmak.

 

Eğitim İçeriği

 • Cıvata ve Somun Bağlantılar
 • Kama Bağlantılar,
 • Kumpaslar ve mikrometreler
 • Tolerans ve Kalibrasyon
 • Yağlar ve Yağlama Teknikleri
 • Redüktörler ve Dişli Arızaları
 • Rulmanlar ve Rulmanlı Yataklar,
 • Kayış-Kasnak Mekanizmaları,
 • Şartlandırıcıların Kullanımı ve Bakımı
 • Kompresörler Arıza ve Bakımları
 • Bakım öncesi ve sonrası yapılması gerekenler
 • Mekanik Arıza Bulma Teknikleri
 • Bakım Sırasında İş Güvenliği

 

Kimler Katılabilir:

İşletmelerin tüm bakım birimlerinde çalışanlar

 

Kontenjan:

Minimum 6, maksimum 10 kişi

 

Eğitim Yeri:

İşletmenizde veya İKPLUS eğitim salonları

 

Süre: 1 gün

 

Eğitimin Amacı

 • Rulmanları ve çeşitlerini tanımak,
 • Rulman bakımını yapacak ve verimli çalışmasını sağlayacak beceriyi kazandırmak,
 • Rulman arızalarının neden/sonuç ilişkisini kurarak arıza arama becerisi kazandırmak.
 • Rulman arızası nedeniyle kaybolan süreyi minimuma düşürmek

Eğitim İçeriği

 • Rulmanlar hakkında temel bilgiler
 • Rulman çeşitleri
 • Rulmanlarda çalışma prensipleri
 • Şaft ve yuva toleransları
 • Rulmanlarda yük bölgelerinin tespiti
 • Rulmanların bakımı ve dikkat edilecek hususlar
 • Rulman yataklarının çeşitleri
 • Rulman sökme ve takma işlemlerinde alınması gereken emniyet tedbirleri
 • Rulman hasarları ve tespiti
 • Rulmanlarda sökme ve takma yöntemleri
 • Uygulamaya yönelik rulman seçimi

 

Kimler Katılabilir:

İşletmelerin tüm bakım birimlerinde çalışanlar

Kontenjan:

Minimum 6, maksimum 10 kişi

Eğitim Yeri:

İşletmenizde veya İKPLUS eğitim salonları

Süre: 1 gün

 

Eğitimin Amacı

 • Makinalarda doğru yağ kullanımını öğreterek uygun yağlama tekniği becerisini kazandırmak.

 

Eğitim İçeriği

 • Sürtünme bilgisi
 • Kuru, sıvı sürtünme
 • Yağlama işleminde dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Viskozite ve yüzey gerilimleri
 • Yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri
 • Yağlama teorisi ve yağ çeşitleri
 • Yağlara katılan katkı maddeleri
 • Yağlama sistemi çeşitleri
 • Yağlama elemanları (yağ pompaları, filtreler..)
 • Yağlama sistemi arızaları ve giderme yöntemleri
 • Yağlamada uyulacak emniyet tedbirleri

 

Kimler Katılabilir:

İşletmelerin tüm bakım birimlerinde çalışanlar

 

Kontenjan:

Minimum 6, maksimum 10 kişi

 

Eğitim Yeri:

İşletmenizde veya İKPLUS eğitim salonları

 

Süre: 1 gün

 

Eğitimin Amacı

 • Bu eğitim programının sonunda katılımcının, mekanik ölçme yöntemleri, ölçü aletleri hakkında temel bilgileri öğrenmesi, doğru yerde doğru ölçü aletini seçebilmesi ve seçtiği ölçü aletini etkin bir biçimde kullanabilmesi

 

Eğitim İçeriği

 • Ölçme ve ölçme yöntemleri
 • Ölçü Birimleri ve Dönüşümler
 • Doğruluk, Tekrar Edilebilirlik, Çözünürlük, Hassasiyet
 • El Tipi Ölçü Aletleri
 • Kumpaslar
 • Mikrometreler
 • Komparatörler
 • Mihengirler
 • Açı Ölçerler
 • Mastarlar

 

Kontenjan:

Minimum 6, maksimum 10 kişi

 

Eğitim Yeri:

İşletmenizde veya İKPLUS eğitim salonları

 

Süre: 1 gün

 

Eğitimin Amacı

 • Pompaların kullanılması ve bakımı konusundaki yaklaşım ve kriterler anlatılmakta, katılımcıların bu konudaki bilgilerinin artırılması hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

 • Pompa çeşitleri ve çalışma prensipleri
 • Kullanım alanları
 • Pompa Seçimleri
 • Pompa Yerleşimi
 • Pompalarda yaşanan genel problemler
 • Pompa arızaları ve bakımı

Kontenjan:

Minimum 6, maksimum 10 kişi

Eğitim Yeri:

İşletmenizde veya İKPLUS eğitim salonları

Süre: 1 gün

Eğitimin Amacı

 • Sızdırmazlık elemanlarının çalışma prensiplerinin anlatılması, Sızdırmazlık elemanlarının kullanım alanlarına göre malzeme çeşitleri ve seçilmesi

 

Eğitim İçeriği

 • Sızdırmazlık elemanlarının tanımı ve önemi.
 • Sızdırmazlık mantığı.
 • Sızdırmazlık elemanlarının malzemeleri ve özellikleri.
 • Sızdırmazlık elemanlarının seçilmesi.
 • Sızdırmazlık elemanlarının montajının yapılmasında dikkat edilecek hususlar.
 • Tasarım sırasında yapılan hatalar

Kimler Katılabilir:

İşletmelerin tüm bakım birimlerinde çalışanlar

 

Kontenjan:

Minimum 6, maksimum 10 kişi

 

Eğitim Yeri:

İşletmenizde veya İKPLUS eğitim salonları

 

Süre: 1 gün

 

 

Eğitimin Amacı

 • Mekanik salmastralar ve sızdırmazlık elemanları konusunda katılımcıların bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

 • Mekanik Salmastra Parçaları ve Malzemeleri
 • Mekanik Salmastra Tipleri ve Çalışma Prensibi
 • Tekli – Çiftli Salmastralar ve Mekanik Salmastra Düzenleri
 • Tampon Sıvı Uygulamaları
 • Montaj Öncesinde Hazırlık
 • Montaj Sırasında Dikkat edilmesi Gerekenler
 • Yumuşak Salmastra (Kullanım alanları ve prensibi)
 • Conta (Kullanım alanları ve prensibi)
 • Kompansatör (Kullanım alanları ve prensipleri)

Kimler Katılabilir:

İşletmelerin tüm bakım birimlerinde çalışanlar

Kontenjan:

Minimum 6, maksimum 10 kişi

Eğitim Yeri:

İşletmenizde veya İKPLUS eğitim salonları

Süre: 1 gün

 

Eğitimin Amacı

 • Redüktör ve dişli sistemlerinin öğrenilerek doğru bakım tekniğinin uygulanabilmesi.

Eğitim İçeriği

 • Dişli sistemleri
 • Redüktörlerin tanıtılması ve genel bilgiler
 • Redüktör çeşitleri ve kullanım alanları
 • Redüktör etiketleri ve anlamları
 • Redüktörlerde Bakım ve Onarım Yöntemleri
 • Montaj ve Demontaj yöntemleri
 • Redüktörlerin taşınması ve depolanması

Kimler Katılabilir:

İşletmelerin tüm bakım birimlerinde çalışanlar

Kontenjan:

Minimum 6, maksimum 10 kişi

Eğitim Yeri:

İşletmenizde veya İKPLUS eğitim salonları

Süre: 1 gün

 

Eğitimin Amacı

 • Katılımcıların, manuel ve pnömatik clamplerin çalışma prensiplerini öğrenmeleri.Gerekli olan montaj kurallarının kavranması ve uygulanması.Clamp baskı kuvvetlerinin tespit edilerek uygun clampin seçilmesi.Clamp gövde ve bağlantı yapısının tespit edilmesi. Clamp baskı ayarlarının yapılması.

Eğitim İçeriği

 • Clamp malzemeleri
 • Clamp çalışma prensipleri
 • Clamp montaj prensipleri
 • Baskı kuvveti tespiti
 • Uygun clamp seçimi
 • Çoklu baskı ve kullanım özellikleri
 • İş güvenliği

Kimler Katılabilir:

İşletmelerin tüm bakım birimlerinde çalışanlar

Kontenjan:

Minimum 6, maksimum 10 kişi

Eğitim Yeri:

İşletmenizde veya İKPLUS eğitim salonları

Süre: 1 gün

 

Eğitimin Amacı

 • Bu eğitimde katılımcı titreşim ölçümü ve titreşim izleme programlarını kavrayarak makinelerin önceden tespitini yapabilecektir.

Eğitim İçeriği

 • Titreşim temel bilgileri
 • Ölçüm teknikleri ve analizi
 • Arızaların önceden tespiti işleminde titreşim ölçümünün önemi
 • Titreşim ölçüm sensörleri
 • Titreşim ölçüm noktalarının konumu
 • Balans bozukluğunun titreşim ölçümü ile tespiti
 • Gevşekliklerin titreşim ölçümü ile tespiti
 • Şaft eğikliğinin titreşim ölçümü ile tespiti
 • Rulman arızalarının titreşim ölçümü ile tespiti
 • Titreşim zaman dönemi analizi
 • Titreşim frekans dönemi analizi
 • SPM veya tireşim izleme yazılımlarının kullanımı
 • Uygulama yöntemleri
 • Spektrum örnekleri üzerine çalışmalar

Kimler Katılabilir:

İşletmelerin tüm bakım birimlerinde çalışanlar

Kontenjan:

Minimum 6, maksimum 10 kişi

Eğitim Yeri:

İşletmenizde veya İKPLUS eğitim salonları

Süre: 1 gün

 

Call Now ButtonAra