Eğitimin Amacı:
Rekabet piyasası temeli üzerine kurulu çalışma hayatında çalışanların kendi potansiyellerini gösterebilmeleri, varsa gelişmesi gereken yönlerinin ortaya çıkarabilmesi ve bununla birlikte kendini geliştirebilmesi veya farklı alanlarda başarı kaynaklarını bulabilmeleri amacıyla
performansa bağlı prim sistemleri geliştirilmiştir.
Şirketler, geliştirdikleri prim sistemlerini doğru şekilde yönettiklerinde uzun vadede çalışan motivasyon, verimlilik ve bağlılığını aynı zamanda satış ve karlılığını arttıracaktır.

Bu kapsamda,
Şirketlerin ve çalışanların başarı kaynaklarını doğru bulabilmek, etkin bir prim sistemi kurgulayabilmek ve performansa bağlı başarının nasıl sağlandığını aktarabilmek amacıyla bu eğitim hazırlanmıştır.

Eğitimin İçeriği:
✓ Çalışan Profili Nedir Ve Nasıl Oluşturulur?
✓ Prim Nedir? Kime Ve Neye Göre Verilir?
✓ Prim Stratejisi ve Prensipleri Nelerdir?
✓ Çalışan Profillerine Göre Performans Sisteminin Kurulması
✓ Çalışan Profillerine Göre Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi
✓ Performans Odaklı Prim Sistemi
✓ Performansa Dayalı Prim Sistemi Uygulama Stratejileri
✓ Prim Sistemi Kurgusunda Dikkat Edilecek Hususlar
✓ Çalışan Motivasyonu Ve Prim Sistemi İlişkisi
✓ Çalışan Profillerine Uygun (Prim) Ödüllendirme Yöntemleri
✓ Örnek Olaylarla Uygulama Ve Senaryo Analizi
✓ Etkili İletişim Ve Geri Bildirim

Rekabet piyasası temeli üzerine kurulu çalışma hayatında çalışanların kendi potansiyellerini gösterebilmeleri, varsa gelişmesi gereken yönlerinin ortaya çıkarabilmesi ve bununla birlikte kendini geliştirebilmesi veya farklı alanlarda başarı kaynaklarını bulabilmeleri amacıyla performansa bağlı prim sistemleri geliştirilmiştir.
Şirketler, geliştirdikleri prim sistemlerini doğru şekilde yönettiklerinde uzun vadede çalışan motivasyonu, verimlilik ve bağlılığını aynı zamanda da satış ve karlılığını arttıracaktır.

Bu kapsamda,
✓ Şirketlerin ve çalışanların başarı kaynaklarını doğru bulabilmek,
✓ Mavi yakalı çalışanlar için prim sisteminin nasıl tasarlanacağı ve uygulanacağı konusunda katılımcılara bilgi vermek
✓ Farklı prim sistemlerinin türlerini ve avantajlarını/dezavantajlarını açıklamak
✓ Çalışanların prim sisteminden nasıl faydalanabileceklerini göstermek
✓ Çalışanları prim sisteminin kurallarına ve prosedürlerine uymaya teşvik etmek amacıyla bu eğitim hazırlanmıştır.

Eğitim İçeriği:
• Mavi Yakalı Çalışanlar İçin Prim Sisteminin Tasarımı
• Farklı Prim Sistemleri
• Prim Sisteminin Avantajları Ve Dezavantajları
• Çalışanların Prim Sisteminden Nasıl Faydalanabilecekleri
• Prim Sisteminin Kuralları Ve Prosedürleri
• Performans Sisteminin Kurulması, Uygulanması
• Mavi Yakalı Çalışanlar İçin Prim Sistemi Nasıl Uygulanabilir
• Çalışan Motivasyonu Ve Prim Sistemi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?
• Çalışan Profillerine Uygun (Prim) Ödüllendirme Yöntemleri Nelerdir?
• Sektör Bazlı Örnek Uygulamalar Nelerdir?

Bu eğitim programı, İnsan Kaynakları (İK) profesyonellerinin günümüzün karmaşık iş ortamında başarılı olmak için ihtiyaç duydukları yetenek yönetimi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Program, yetenek yönetiminin temel kavramlarını, en iyi uygulamaları ve trendlerini ele alacaktır. Katılımcılar, yetenek yönetimi stratejileri geliştirmeyi, programları uygulama ve yönetmeyi ve yetenek yönetimi metriklerini kullanmayı öğreneceklerdir.


Hedef Kitle:
Bu eğitim, şu kişiler için tasarlanmıştır:
İnsan Kaynakları profesyonelleri
Yetenek yönetimi ile ilgilenen yöneticiler
Kariyerlerini insan kaynakları alanında geliştirmek isteyenler


Eğitim Hedefleri:
Bu eğitimi tamamladıktan sonra katılımcılar:
Yetenek yönetiminin temel ilkelerini ve önemini anlayabileceklerdir.
Farklı yetenek yönetimi modelleri ve yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Etkili bir yetenek yönetimi programı tasarlamak ve uygulamak için gerekli adımları bileceklerdir.
Yetenek yönetimi programlarını yönetmek ve optimize etmek için kullanılan metrikleri ve araçları anlayabileceklerdir.
Güncel yetenek yönetimi trendleri ve en iyi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.


Eğitimin İçeriği:
Yetenek yönetiminin tanımı ve önemi
Yetenek yönetimi ile ilgili temel kavramlar
Farklı yetenek yönetimi modelleri ve yaklaşımları
Yetenek yönetiminin faydaları ve zorlukları
Yetenek ihtiyaçlarını belirleme
Yetenekleri kazanma, geliştirme ve tutma
Etkili bir yetenek yönetimi programı tasarlama adımları
Yetenek yönetimi programlarını uygulamada karşılaşılabilecek zorluklar
Yetenek yönetimi programlarını yönetmek ve optimize etmek için kullanılan metrikler ve araçlar
Yetenek yönetimi alanındaki güncel trendler
Başarılı yetenek yönetimi programlarının örnekleri
Yetenek yönetimi programlarını geliştirmek için ipuçları ve püf noktaları

Bu eğitim içeriği, katılımcılara organizasyonel gelişimin temel ilkelerini, modellerini ve araçlarını öğretmek için tasarlanmıştır. Eğitim, teorik bilgi ve pratik uygulama becerilerini birleştirerek katılımcıların organizasyonlarını daha etkili hale getirmelerine yardımcı olacaktır.

Bu eğitime katılım sağlayacak kişiler:
• Organizasyonel gelişimin temel kavramlarını ve modellerini anlayabileceklerdir.
• Farklı organizasyonel geliştirme yaklaşımlarını tanımlayabileceklerdir.
• Etkili bir organizasyonel geliştirme planı tasarlamak ve uygulamak için gerekli adımları bileceklerdir.
• Organizasyonel kültürün önemini ve nasıl değiştirilebileceğini anlayabileceklerdir.
• Liderlik ve ekip geliştirme becerilerini geliştirebileceklerdir.
• Değişimi yönetmek ve organizasyonda yenilik yaratmak için stratejiler geliştirebileceklerdir.
• Organizasyonel gelişim araştırmalarını ve değerlendirmelerini nasıl yürüteceklerini öğrenebileceklerdir.

Eğitim İçeriği;
• Organizasyonel Gelişimin Tanımı Ve Önemi
• Organizasyonel Gelişim İle İlgili Temel Kavramlar
• Organizasyonel Gelişim Modelleri
• Organizasyonel Gelişimin Faydaları Ve Zorlukları
• Organizasyonel Gelişim Süreçleri
• Organizasyonel Gelişim Yaklaşımları
• Organizasyonel Gelişim Araçları Ve Kaynakları
• Organizasyonel Gelişimde Güncel Trendler

Günümüzde işletmelerin rekabetçi bir ortamda ayakta kalabilmeleri için verimli ve etkin bir şekilde çalışabilmeleri gerekmektedir. Bunun için işletmelerin süreçlerini doğru bir şekilde tanımlaması, yönetmesi ve iyileştirmesi gerekmektedir.
Süreç yönetimi, işletmelerin süreçlerini sistematik bir şekilde tanımlama, yönetme ve iyileştirme faaliyetlerini kapsayan bir yönetim yaklaşımıdır. Süreç yönetimi eğitimi, işletmelerin süreçlerini daha verimli ve etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir eğitimdir.

Eğitim Amaçları:
• Bu eğitimde katılımcılar, kalite odaklı süreç yönetiminin temel kavramlarını ve ilkelerini öğreneceklerdir.
• Farklı kalite yönetim sistemleri ve modelleri hakkında bilgi edineceklerdir.
• Kalite odaklı süreç tasarlama, uygulama ve iyileştirme tekniklerini öğreneceklerdir.
• Kalite ölçütleri ve performans göstergelerini nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir.
• Sürekli iyileştirme kültürünü nasıl oluşturacaklarını öğreneceklerdir.

Eğitim İçeriği:
✓ Süreçlerin tanımlanması
✓ Süreçlerin haritalanması
✓ Süreçlerin analiz edilmesi
✓ Süreçlerin iyileştirilmesi
✓ Süreç ölçümü
✓ Süreç performansı yönetimi
✓ Süreç yönetimi projeleri
✓ Süreç yönetimi araç ve teknikleri
✓ Kalite Odaklı Süreç Yönetimi
✓ Farklı Kalite Yönetim Sistemleri ve Modelleri
✓ Kalite Odaklı Süreç Tasarımı
✓ Kalite Odaklı Süreç Uygulama
✓ Kalite Odaklı Süreç İyileştirme
• Sürekli iyileştirme döngüsü
• Kaizen
• 8D Problemi Çözme Yöntemi
• Hata FMEA (Etki ve Olasılık Analizi)
• Süreç FMEA
✓ Kalite Ölçütleri ve Performans Göstergeleri

Eğitimin Amacı:
Bu eğitim programı, katılımcılara müşteri ilişkileri ve şikayet yönetimi konusundaki temel bilgileri ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Katılımcılar bu eğitim ile;
• Müşteri ilişkileri yönetiminin önemini ve ilkelerini,
• Farklı müşteri tiplerini ve onlarla nasıl iletişim kurulacağını ,
• Etkili iletişim ve sunum becerilerini,
• Müşteri şikayetlerini nasıl ele alacaklarını ve çözeceklerini ,
• Müşteri memnuniyetini ve sadakatini nasıl artıracaklarını öğrenebilecekler.

Eğitimin İçeriği:
✓ Müşteri İlişkilerinin Tanımı, Önemi
✓ Müşteri Odaklı Kültür Oluşturma
✓ Müşteri Şikayet Yönetimi Tanımı, Ele Alma ve Çözme Süreci
✓ Müşteri Memnuniyeti ve Sadakatini Tanımlama
✓ Müşteri Memnuniyeti ve Sadakatini Arttırma Stratejileri
✓ Müşterilerle sözlü ve yazılı iletişim kurma teknikleri
✓ Sorunları çözme ve çatışmaları yönetme becerileri
✓ Örnek vaka çalışmaları

Eğitimin Amacı:
Bu eğitim programının temel amacı, katılımcılara liderlik rollerinde etkili olabilmeleri için pozitif psikoloji ve pozitif psikodinamik süreçleri anlamalarını sağlamaktır. Eğitim, katılımcıların iş ortamında sürdürülebilir liderlik becerilerini geliştirmelerine odaklanarak, pozitif bir çalışma
kültürü oluşturmak ve iş gücünün potansiyelini en üst düzeye çıkarmak üzerine odaklanacaktır.

Eğitimin İçeriği:
✓ Liderlikte Pozitif Psikoloji & Pozitif Psikodinamik Süreçler
✓ Denge Modeliyle Sürdürülebilir Liderlik
✓ Beynin Yapısı ve Karar Mekanizmaları
✓ Liderlikte Duygusal Zekâ
✓ Nöroliderlik ve Motivasyon Teorileri
✓ Çalışan Bağlılığı ve Yüksek Performans
✓ Değişim Psikolojisi ve Yönetimi
✓ Liderlik ve Çatışma

Eğitimin Amacı:
Kişisel Liderlik Eğitimi, katılımcıların duygusal zekâlarını artırarak liderlik bilincini geliştirmelerine odaklanır. Kişilik özelliklerini anlayarak güçlü yönleri ve gelişim alanları belirlenir, güçlü yönlerin optimize edilmesi ve gelişim alanlarının iyileştirilmesi için stratejiler oluşturulur. Katılımcılar, kişisel liderlik planlarını oluşturarak hayata geçirme ve sürdürülebilir bir şekilde uygulama becerilerini kazanırlar. Bu eğitim, bireyleri kişisel ve profesyonel yaşamlarında etkili liderlik rolüne daha yaklaştırmayı hedefler.

Eğitimin İçeriği:
« Kişisel Farkındalık ve Liderlik Bilinci Geliştirme:
« Katılımcıların kendi duygusal zekalarını anlamalarını sağlamak.
« Bilinçli liderlik ve duygusal zeka konularında farkındalık oluşturmak.
« Liderlik sorumluluklarını anlamak ve bunları günlük yaşamlarına entegre etmeyi öğrenmek.
« Kişilik Özelliklerinin Anlaşılması:
« Katılımcıların kendi kişilik özelliklerini tanımalarını sağlamak.
« Güçlü yönlerin ve gelişim alanlarının belirlenmesi.
« Diğer kişilik tiplerini anlama ve etkili iletişim becerilerini geliştirme.
« Güçlü Yönlerin Geliştirilmesi:
Katılımcıların güçlü yönlerini kullanarak liderlik yeteneklerini güçlendirmelerine odaklanmak.
Güçlü yönleri takım içinde ve organizasyon genelinde nasıl optimize edileceğini öğretmek.
« Gelişim Alanlarının İyileştirilmesi:
Gelişim alanlarını belirleyerek kişisel ve profesyonel gelişim için stratejiler oluşturmak.
Geri bildirim almak ve bu geri bildirimleri gelişim amaçlarına dönüştürme becerilerini geliştirmek.
« Kişisel Liderlik Planının Oluşturulması ve Uygulanması:
Katılımcıların kendi kişisel liderlik planlarını oluşturmalarını sağlamak.
Planı hayata geçirmek için stratejiler geliştirme ve bu stratejileri sürdürülebilir bir şekilde uygulama becerilerini kazandırmak.
Liderlik hedeflerini belirleme ve bu hedeflere ulaşma konusunda katılımcılara rehberlik etmek.

Eğitimin Amacı:
Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri eğitiminin amacı, katılımcılara koçluk, mentorluk ve yöneticilik kavramlarını bütünsel bir perspektifle anlatarak bu becerileri etkili bir şekilde kullanma yeteneklerini geliştirmek üzerinedir. Eğitim, katılımcıların etkin dinleme becerilerini anlamalarını, dinleme sürecinde karşılaşılan engelleri aşmalarını ve iletişimde derinlemesine anlayış oluşturacak bir yaklaşım geliştirmelerini amaçlar. Ayrıca, bilişsel davranışsal terapi ve 3D (Duygu, Düşünce, Davranış) modelini kullanarak katılımcıların duygusal zekalarını güçlendirmelerine ve olumlu davranış değişiklikleri sağlamalarına odaklanır. Geri bildirim verme sürecini anlatarak çeşitli geri bildirim yöntemlerini öğretir ve katılımcıların bu becerileri liderlik rollerinde etkili bir şekilde kullanmalarına olanak tanır. Bu eğitim, yöneticilerin liderlik rollerindeki etkinliklerini artırmak ve takım üyelerini daha iyi yönetmek için koçluk becerilerini güçlendirmeyi hedefler.

Eğitimin İçeriği:
« Koçluk – Mentorluk – Yöneticilik kavramları
« Etkin dinleme nedir? Dinlemenin önündeki engeller
« Bilişsel davranışsal terapi – 3D (Duygu- Düşünce- Davranış)
« Geri bildirim ve çeşitleri

Eğitimin Amacı:
İşe Alım ve Mülakat Teknikleri eğitiminin amacı, katılımcıları işe alım sürecinin çeşitli aşamalarında etkili bir şekilde yönlendirmek ve bu süreçteki becerilerini güçlendirmek üzerinedir. Bu eğitim, aşağıdaki temel hedefleri içerir:

Eğitimin İçeriği:
✓ Mülakat Öncesi Hazırlık
Katılımcılara mülakat sürecinde etkili bir hazırlık yapma becerilerini kazandırmak.
Mülakat öncesinde aday profillerini anlama ve değerlendirme konusunda yönergeler sunmak.
✓ Yüz Yüze ve Online Mülakatlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Yüz yüze ve online mülakatların farklılıklarını anlatmak.
İletişim becerilerini vurgulayarak etkili mülakat yapma pratiği sağlamak.
✓ Zaman Yönetimi
Mülakat sürecinde etkili zaman yönetimi stratejilerini öğretmek.
Mülakatın her aşamasında zamanı verimli kullanma becerilerini geliştirmek.
✓ Davranış Bazlı Mülakat Teknikleri
Davranış bazlı mülakat tekniklerini anlatmak ve uygulamalı örneklerle desteklemek.
Adayların geçmiş davranışlarını değerlendirme ve gelecekteki performanslarını tahmin etme becerilerini güçlendirmek.
✓ Mülakatta Aktif Dinleme ve Kapanış
Aktif dinleme stratejilerini vurgulamak.
Mülakatın son aşamasında etkili bir şekilde kapanış yapma becerilerini geliştirmek.
✓ Adayların Referans Kontrolü ve Değerlendirilmesi
Aday referanslarını etkili bir şekilde kontrol etme stratejilerini öğretmek.
Mülakat sonuçlarını değerlendirme ve adayların uygunluğunu belirleme konusunda bilgi sağlamak.

Eğitimin Amacı:
• Kriz iletişimi ve yönetimi eğitiminin amacı, katılımcıların kriz durumlarında etkili iletişim stratejileri geliştirmelerini sağlamak ve kriz yönetimi becerilerini artırmaktır.
• Aynı zamanda, katılımcıların kriz durumlarında hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır.
• Eğitim ayrıca, kriz iletişimi ve yönetiminin önemini vurgulamak ve katılımcıların bu konuda farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla da verilebilir.

Eğitimin İçeriği:
Kriz Kavramı ve Türleri
• Kriz nedir, nasıl tanımlanır?
• Kriz türleri ve örnekler
Krizin İletişime Etkisi
• Krizin iletişim sürecine etkileri
• Kriz iletişiminin önemi ve gerekliliği
Kriz İletişimi Temelleri
• Etkili kriz iletişimi prensipleri
• Kriz iletişim planı oluşturma
Medya İlişkileri ve Kriz
• Medyanın kriz iletişimindeki rolü
• Medya ile doğru iletişim kurma stratejileri
Sosyal Medya Yönetimi
• Sosyal medyanın kriz iletişimine etkileri
• Kriz durumlarında sosyal medya stratejileri
Kriz Yönetimi ve Karar Alma Süreci
• Kriz durumunda hızlı ve doğru karar alma yöntemleri
• Kriz yönetimi sürecinde rol alan kişiler ve görevleri
Kriz Sonrası İyileştirme ve Değerlendirme
• Kriz sonrası iletişim ve iyileştirme süreci
• Krizden ders çıkarma ve sürekli iyileştirme stratejileri
Simülasyon ve Uygulama
• Kriz durumlarını simüle ederek pratik uygulama
• Geri bildirim alma ve kriz yönetimi becerilerini değerlendirme

Eğitimin Amacı:
İşten çıkış mülakatları ve etkili geri bildirim süreçleri, hem ayrılan çalışanın deneyimini anlamak hem de şirketin gelişimine katkıda bulunmak için önemli bir rol oynar. İşten ayrılan çalışanların geri bildirimleri, şirketin işleyişini, kültürünü ve iyileştirme alanlarını anlamak için değerli
ipuçları sunabilir.

Eğitimin İçeriği:
« İşten Çıkış Mülakatının Tanımı ve Önemi
« İşten Çıkış Mülakatı Uygulanma Nedenleri
« Çıkış Mülakatı Süreçleri
« Örnek Sorular
« Çıkış Mülakatı Formu Hazırlama
« Örnek Mülakat Uygulaması
« Mülakat Verilerinin Analizi ve Firmaya Sağladığı Yararlar
« Örnek Uygulamalar
« Geribildirim Sürecinin Aşamaları
« Etkin Geribildirim Verme Teknikleri
« İyileştirme Süreci
« Takip ve Değerlendirme Süreci

Eğitimin Amacı:
• Katılımcılara ikna sürecinde doğru iletişim stratejilerini öğretmek.
• Katılımcıların hizmet alanların ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi anlamalarını sağlamak.
• İkna sürecinde güvenilir ve saygın bir imaj oluşturmayı desteklemek.

Eğitimin İçeriği:
İkna Temelleri
• İkna sürecinin önemi ve faydaları
• İkna ve etkileme arasındaki farklar


Doğru İletişim
İkna sürecinde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri
 • Etkili iletişim becerileri
  • Beden dili ve ses tonunun ikna sürecindeki rolü
  • İkna edici argümanlar oluşturma
  Empati ve Anlayış
  • Vatandaşların duygularını ve düşüncelerini anlama
  • Empati kurma ve ikna sürecinde kullanma
  İkna Stratejileri
  • Farklı ikna teknikleri ve yöntemleri( Açık uçlu sorular, yaklaşma ve kaçınma,
  sosyal kanıt, ikna edici istatistik, mücadele-yumuşaklık ikilemi)
  • İkna sürecinde mantık ve duygu dengesi
  • İkna edici hikayeler anlatma
  Güvenilirlik ve İtibar Yönetimi
  • Güvenilir bir imaj oluşturma
  • İtibarın korunması ve güçlendirilmesi

Eğitimin Amacı:
• Katılımcıların zamanlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerini sağlamak.
• Stresle başa çıkma ve stres yönetimi becerilerini geliştirmek.
• İş ve özel yaşamlarında denge sağlayarak daha mutlu ve verimli olmalarını desteklemek.

Eğitimin İçeriği:
Zaman Yönetimi Temelleri
• Zaman yönetiminin önemi ve faydaları
• Zaman hırsızlarından kaçınma stratejileri
• Öncelik belirleme ve planlama teknikleri
Stresin Tanımlanması ve Yönetilmesi
• Stresin fizyolojik ve psikolojik etkileri
• Stres belirtilerini tanıma ve önleme
• Stresle başa çıkma teknikleri
Çalışma Ortamı Düzenleme
• Daha verimli bir çalışma ortamı oluşturma
• Dağınıklığı azaltma ve düzenleme teknikleri
• Ergonomik çalışma prensipleri
Öncelik Belirleme ve Planlama
• Hedef belirleme ve planlama stratejileri
• Zamanı etkili bir şekilde kullanma yöntemleri
• Acil ve önemli görevleri ayırt etme
Etkili İletişim ve İşbirliği
• İletişim becerilerini geliştirme ve zaman kazanma
• İşbirliği ve delegasyonun zaman yönetimine etkisi
• Çatışmaları yönetme ve zaman kayıplarını önleme

Eğitimin Amacı:
Problem Çözme Teknikleri eğitiminin amacı, katılımcılara iş dünyasında karşılaşılan çeşitli zorlukları etkili bir şekilde ele alabilmeleri için temel araç ve teknikleri öğretmektir. Eğitim, katılımcıların problem çözme sürecini daha sistemli ve verimli bir şekilde yönetmelerini hedefler. Bu çerçevede, 5N1K (Ne, Nerede, Ne Zaman, Neden, Nasıl ve Kim), Karar Matrisi, Gruplandırma, İş Akış Şeması, Kritik Yol Analizi, Pareto Analizi, Beyin Fırtınası ve Neden-Sonuç Diyagramı/Balık Kılçığı gibi temel problem çözme araçlarını öğreterek katılımcıların bu araçları etkili bir biçimde kullanmalarını sağlamayı amaçlar. Eğitim, iş ortamında karşılaşılan karmaşık sorunları analiz etme, çözme ve sürekli iyileştirme için pratik beceriler kazandırmayı hedefler.

Eğitimin İçeriği:
« 5N1K
« Karar Matrisi
« Gruplandırma
« İş Akış Şeması
« Kritik Yol Analizi
« Pareto Analizi
« Beyin Fırtınası
« Neden- Sonuç Diyagramı/ Balık Kılçığı

Eğitimin Amacı:
Kariyer ve Yetenek Yönetimi Eğitimi, katılımcılara kariyerlerini etkili bir şekilde planlama ve yönetme becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu eğitim, kariyer ve ilgili kavramları anlamak, yeni kariyer yaklaşımlarını ve organizasyonlara etkilerini değerlendirmek, güncel kariyer sorunlarına çözüm bulma stratejilerini öğrenmek, ve yetenek yönetimi konusunda bilgi edinmek üzerine odaklanır. Katılımcılara, kariyer süreçlerini etkileyen güncel meydan okumalarla baş etme yetenekleri kazandırarak, hem bireysel başarılarını artırmayı hem de organizasyonlarda etkili yetenek yönetimi uygulamalarını anlamalarını hedefler.

Eğitimin İçeriği:
✓ Değişen ve gelişen iş dünyası ve İK’nın rolü
✓ Modern İK uygulamalarının önemi

Kariyer Yönetimi:
✓ Kariyer planlama ve geliştirme
✓ Performans yönetimi
✓ Yetenek geliştirme ve eğitim

Yeteneğin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi:
✓ Yetkinlik modelleri
✓ Performans değerlendirme sistemleri
✓ Potansiyel değerlendirme

Yetenek Kazanımı ve Seçme:
✓ İşe alım ve seçme yöntemleri
✓ Onboarding

Yetenek Tutma ve Motivasyon:
✓ Çalışan bağlılığı ve motivasyonu
✓ Ödüllendirme ve tazminat sistemleri

İK Teknolojileri:
✓ İK veri analitiği
✓ Yapay zeka ve insan kaynakları

Kapanış:
✓ Modern İK uygulamalarının gerçek hayatta nasıl kullanıldığına dair örnekler
✓ Katılımcıların öğrendiklerini uygulamaya koyabilecekleri pratik alıştırmalar

Sürekli iyileştirme, günümüzün rekabetçi iş ortamında hayati önem taşıyan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, işletmelerin süreçlerini, ürünlerini ve hizmetlerini sürekli olarak geliştirmelerini ve iyileştirmelerini amaçlamaktadır. Sürekli iyileştirme eğitimi, işletmelerin bu
hedefe ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir eğitim programıdır.

Bu eğitim ile;
• Katılımcılar, sürekli iyileştirmenin temel kavramlarını ve ilkelerini öğreneceklerdir.
• Farklı sürekli iyileştirme metodolojileri ve araçları hakkında bilgi edineceklerdir.
• Mevcut süreçleri nasıl analiz edeceklerini ve nasıl iyileştireceklerini öğreneceklerdir.
• Yeni süreçler nasıl tasarlanır ve uygulanır öğreneceklerdir.
• Sürekli iyileştirme kültürünü nasıl oluşturacaklarını öğreneceklerdir.

Eğitimin İçeriği:
✓ Sürekli İyileştirme Nedir?
✓ Farklı Sürekli İyileştirme Metodolojileri
✓ Mevcut Süreçlerin Analizi ve İyileştirilmesi
✓ Yeni Süreçlerin Tasarımı ve Uygulaması
✓ Sürekli İyileştirme Kültürünü Oluşturma
✓ Sürekli İyileştirmenin Uygulanması
✓ Sürekli İyileştirme Araçları ve PUKO Döngüsü
✓ İyileştirmenin Sürekli Olması İçin Neler Yapılmalıdır
✓ Sürekli İyileştirme Sağlayan Şirket Örnekleri
o Vaka Çalışması: Bir Şirketin Sürekli İyileştirme Yolculuğu

Eğitimin Amacı:
Çalışanların başarı kaynaklarını bulabilmeleri ve bu kaynakların uzun vadede etkin bir şekilde kullanılabilmesi için motivasyon kavramına ihtiyaç duyulmaktadır. Motivasyon kaynakları her birey için farklılık göstermekle birlikte maddi ve manevi olarak ikiye ayrılmaktadır.
Şirketler, en önemli kaynakları olan “insan” kaynağına gösterecekleri ödüllendirme sistemleri ile çalışanların daha aktif, etkin ve aidiyet duygusu yüksek bireyler olmasını sağmaktadırlar. Bunu gerçekleştirirken ödüllendirme ile ortaya çıkan motivasyonun doğru iletişimle desteklenmesi çalışanların takdir edilmesini ortaya çıkarmaktadır. Takdir doğru kullanılmaz ise çalışan motivasyonu azalır ve verimlilik düşer. Bu kapsamda, Şirketlerin ve çalışanların başarı kaynaklarını doğru bulabilmek, ödüllendirme sistemini ve takdir dilini kullanarak başarının nasıl sağlandığını aktarabilmek amacıyla Sistematik Ödüllendirme ve Takdir Dili Eğitimi hazırlanmıştır.

Eğitimin İçeriği:
✓ Çalışan Başarı Kaynakları Nelerdir?
✓ Ödül nedir? Ödüllendirme başarıyı nasıl etkiler?
✓ Ödül performansı arttırır mı?
✓ Ödül Şirketlerin performansını ve verimliliğini düşürür mü?
✓ Motivasyon Araçları nelerdir?
✓ Şirket içi iletişim nasıl olmalıdır?
✓ Takdir ve Motivasyon İlişkisi nedir?
✓ Çalışanların takdir edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
✓ Ödüllendirme ve Motivasyon ilişkisi nasıl olmalıdır?
✓ Ödüllendirme araçları nelerdir?
✓ Yaygın olarak kullanılan ödüllendirme sistemleri nelerdir?

Eğitimin Amacı:
Çalışma hayatının değişen koşullarına bağlı olarak talep ve beklentiler değişim göstermiştir.
Tüm bu talep ve beklentiler Şirketlerde İnsan Kaynakları planlamasının uygulanmasını gerektirmiştir.
Şirketlerdeki insan kaynaklarının iç ve dış gelişmelere uygun olarak ve etkili bir biçimde oluşturulması, geliştirilmesi ve kullanılması amacıyla gözden geçirilmesine, yapılandırılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin tüm çalışmalar İnsan Kaynakları Planlaması ile gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Şirketlerin hem nicelik hem de nitelik açısından uygun becerilere sahip kişileri bulabilme, doğru zamanda ve doğru koşullarda uygun pozisyonlara yerleştirebilmesi ise iş gücü planlaması ile mümkündür.
Şirketler her geçen gün karmaşık hale geldiğinden, çalışan ihtiyaçlarını belirlemek, mevcut işgücünü yönetmek ve gelecekteki çalışan gereksinimlerini tahmin etmek norm kadro analizi ve işgücü planlama süreci ile yapılabilmektedir. Bu eğitim, katılımcılara iş gücü planlama
stratejilerini anlama, norm kadro analizi yapma ve bu analizleri kullanarak Şirketlerin çalışan ihtiyaçlarını belirleme becerileri kazandırmayı hedefler.

Eğitimin İçeriği:
✓ İş Gücü Planlaması Kavramları Ve Önemi
✓ İş Gücü Analiz Yöntemleri
✓ İş Yükü Ve Performans Analizi:
✓ İşletme Hedefleri Ve Stratejilerle İş Gücü Planlamasının İlişkisi
✓ Norm kadro kavramı, tanımı ve amaçları
✓ Norm kadro analizi süreci ve adımları
✓ İş analizi yöntemleri ve iş gereksinimlerini belirleme süreci.
✓ İşletmenin mevcut ve gelecekteki personel ihtiyaçlarının belirlenmesi.
✓ Gerçek hayattan örnekler ve vaka çalışmaları: İş gücü planlaması ve norm kadro analizinin işletmelerde nasıl uygulandığını gösteren örnekler.
✓ İşletme sektörlerine özel örnekler ve senaryolar.
✓ İş gücü planlaması ve norm kadro analizi için kullanılan veri kaynakları ve analiz araçları.
✓ İşletmelerin personel ihtiyaçlarını belirlemede kullanılabilecek örnek form, şablon ve araçlar.

Eğitimin Amacı:
İşe Alım ve Mülakat Teknikleri eğitiminin amacı, katılımcıları işe alım sürecinin çeşitli aşamalarında etkili bir şekilde yönlendirmek ve bu süreçteki becerilerini güçlendirmek üzerinedir. Bu eğitim, aşağıdaki temel hedefleri içerir:

Eğitimin İçeriği:
✓ Mülakat Öncesi Hazırlık
✓ Katılımcılara mülakat sürecinde etkili bir hazırlık yapma becerilerini kazandırmak.
✓ Mülakat öncesinde aday profillerini anlama ve değerlendirme konusunda yönergeler sunmak.
✓ Yüz Yüze ve Online Mülakatlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler
✓ Yüz yüze ve online mülakatların farklılıklarını anlatmak.
✓ İletişim becerilerini vurgulayarak etkili mülakat yapma pratiği sağlamak.
✓ Zaman Yönetimi
✓ Mülakat sürecinde etkili zaman yönetimi stratejilerini öğretmek.
✓ Mülakatın her aşamasında zamanı verimli kullanma becerilerini geliştirmek.
✓ Davranış Bazlı Mülakat Teknikleri
✓ Davranış bazlı mülakat tekniklerini anlatmak ve uygulamalı örneklerle desteklemek.
✓ Adayların geçmiş davranışlarını değerlendirme ve gelecekteki performanslarını tahmin etme becerilerini güçlendirmek.
✓ Mülakatta Aktif Dinleme ve Kapanış
✓ Aktif dinleme stratejilerini vurgulamak.
✓ Mülakatın son aşamasında etkili bir şekilde kapanış yapma becerilerini geliştirmek.
✓ Adayların Referans Kontrolü ve Değerlendirilmesi
✓ Aday referanslarını etkili bir şekilde kontrol etme stratejilerini öğretmek.
✓ Mülakat sonuçlarını değerlendirme ve adayların uygunluğunu belirleme konusunda bilgi sağlamak.

Eğitimin Amacı:

Müzakerenin temelinde yatan kilit kavramları anlamak, hazırlanmak-yürütmek-sona erdirmek, her iki taraf için maksimum fayda değerine ulaşmak ve süreci etkileyebilecek hatalardan kaçınmak gibi konularında farkındalık yaratmak.

Eğitimin İçeriği:

Müzakere Süreci

Tarafların ilişkisi

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sürecin Aşamaları

Müzakere Becerileri

Uygulama 1

Strateji ve Taktikler

Uygulama 2

Anlaşmaya Götüren Adımlar

Uygulama 3

Öneriler;

Eğitim, 12 – 16 aralığındaki katılımcı sayısı ile daha verimli geçmekte. Eğitimde öğrenilenlerin içselleştirilmesi, salon uygulamalarını da içeren haliyle 2 günde tamamlanabilmektedir. Eğitim çıktılarına katkı açısından her seviye yönetici ve potansiyel yönetici profilinin katılması uygun ve önemlidir.

Eğitimin Amacı:

Bir toplantıda, eğitimde, sunumda topluluk önünde rahatça konuşabilme yetkinliği kazanabilmek. Sunum materyallerini tanımak ve kullanabilmek. Sahnede vücut dili, jestler, mimikler, kısaca sözsüz iletişim becerilerini geliştirebilmek. Bir sunuyu en kısa sürede en çok şeyi anlatacak şekilde hazırlayabilmek, bu eğitimin amaçlarındandır.

Eğitimin İçeriği:

Dinleyici üzerinde etki bırakan bir konuşmacı olmak ve sunum mesajının ikna ediciliği

Jestler ve mimiklerin etkili olarak kullanılması

Görsel malzemenin hazırlanması için dikkat edilmesi gereken unsurlar

Akılda kalıcı ve ikna edici sunumlar için önemli ipuçları

Dinleyicinin /Dinleyicilerin Dikkatlerini Yakalama ve Canlı Tutma Teknikleri

Sunum için etkili açılış seçenekleri

Dinleyiciyi/dinleyicileri sunuma dahil etmek ve dikkatleri yüksek tutmak için öneriler

Görsel Malzemelerin Kullanılması

Temel kurallar (Yazı dili, renk seçimi, ekipmanlar vd.)

Eğitim yardımcı araç gereç ve kullanımı

Teknolojik yenilikleri sunumlarda kullanabilme

Sunuş çeşitleri ve uygulamaları

Öneriler;

Eğitim, 15 – 20 aralığındaki katılımcı sayısı ile daha verimli geçmekte. Eğitimde öğrenilenlerin içselleştirilmesi, salon uygulamalarını da içeren haliyle 2 günde tamamlanabilmektedir. Eğitim çıktılarına katkı açısından her seviye çalışan profilinin katılması uygun ve önemlidir.

Eğitimin Amacı:

Çoğu zaman bireysellikten daha etkili sonuçlar alınabilen takımca çalışmak, dinamikleri ve ruhu iyi anlaşılmadığında karmaşalara ve çatışmalara da gebe olabilir. Takım ruhu, tek bir amaç etrafında bir araya gelebilmek, etkili iletişim (doğru dinleme, doğru ifade etme ve doğru anlama) ile amaçlanan sinerjiyi yaratabilmek. Birbirlerini tamamlayarak hareket edebilen bir ekip yaratabilmek.

Eğitimin İçeriği:

 • Neden Takım Olmak?
 • Takım Olmanın Niteliği
 • Takım Oluşturmak
 • Takımların Duygusal Zekasını Oluşturmak
 • Küçük kazançların Gücü
 • Ortak Hedef Oluşturmak
 • Hedefe Ulaşmadaki Engeller
 • Hedefe Ulaşmadaki Destekler
 • “BİZ” olabilen Zihin Yapısı (Sahiplenmek)
 • Takım Üyeleri Arasında Güven Yaratmak
 • Takım Çalışmasında Gözlem ve İletişim Dinamikleri
 • Çözüme Giden Tek Yol, Şiddetsiz İletişim
 • Takım Liderliği

Öneriler;

Eğitim, 15 – 20 aralığındaki katılımcı sayısı ile daha verimli geçmekte. Eğitimde öğrenilenlerin içselleştirilmesi, salon uygulamalarını da içeren haliyle 1 günde tamamlanabilmektedir. Eğitim çıktılarına katkı açısından her seviye çalışan profilinin katılması uygun ve önemlidir.

Ara