Eğitimin Amacı

Eğitim alan katılımcılara yangın kültürünü, yangının meydana gelmemesi için gerekli önlemlerin alınması, yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler verilmektedir.

 

Yasal Dayanak

09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi,“İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.

Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturması ve bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

 

Eğitimin İçeriği

Yanma Nedir? Yanmanın Çeşitleri

Yangınların Sınıflandırılması

Yangınların Sebepleri, Etkenleri Ve Aşamaları

Yangın Yerindeki Tehlikeler Ve Hareket Tarzı

Yangınla Mücadele Ve Müdahale Yöntemleri

Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler

Yangın Söndürme Cihazları Ve Yangın Dolaplarının Kullanılması

Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler

İş Yerinde Yangın Güvenliği Ve Yangınları Önleyici Tedbirler

Yangın Söndürme (Usulleri) Prensipleri.

Yangın Türleri (Lpg, Doğalgaz, Elektrik, Akaryakıt, Araç Yangınları)

Her Çalışanın Mutlaka Bilmesi Gereken Hususlar

Acil Durumlarda Alarm Ve Tahliye Planlaması

Yangın Söndürme Tatbikatı

 

 

Hayat Kurtaran Bilgiler – Yangın Kapınızı Çalarsa

Telaşlanmayınız,

Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız,

İtfaiyeye telefon ediniz,

Yangın adresini en kısa ve doğru şekilde bildiriniz,

Mümkünse yangının cinsini (Bina, benzin, araç vb) bildiriniz,

Yangını çevrenizdekilere duyurunuz,

İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkanlardan yararlanınız,

Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız,

Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız,

Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.

Call Now ButtonAra