İlkyardım Eğiticisi Kimdir ?
Eğitici eğitimi veren merkezlerden eğitim alarak ilkyardım eğitmeni olarak yetki belgesi düzenlenmiş, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları sınıfına giren kişidir.

 

İlkyardım Eğitici Eğitiminin Süresi ne Kadardır ?
5 gün  40 Saat

 

İlkyardım Eğitici Eğitimi Sonunda Hangi Sertifika Alınır ?
Standart İlkyardım eğitimi ve eğitim  becerileri eğitimi sonunda %85 ve üzeri başarı puanı alan katılımcılara  ” İLKYARDIM EĞİTMENİ SERTİFİKASI ” düzenlenir.

 

İlkyardım Eğitmeni Sertifikası Geçerlilik Süresi Kaç Yıldır ?

5 yıl

Kayıt için Gerekli Belgeler Nelerdir ?
Diploma Fotokopisi
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
1 Adet Fotoğraf
Eğitim Talep Formu ( önceden doldurulup gönderilmeli )

 

Kimler İlkyardım Eğitimcisi Olabilir ?
Tıp Doktorları
Diş Hekimleri
Eczacılar
Veteriner Hekimler
Biyologlar
Hemşireler
Sağlık Memurları
Acil Tıp Teknisyenleri
Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri
Ebeler
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mezunları
Klinik Psikologlar
Fizyoterapistler
Odyologlar
Çevre Sağlığı Teknikerleri
Çevre Sağlığı Teknisyenleri
Paramedikler
Diyetisyenler
Dil ve Konuşma Terapistleri
Podologlar
Sağlık Fizikçileri
Anestezi Teknisyenleri
Tıbbi Laboratuvar ve Patoloji Teknikerleri
Tıbbi Görüntüleme Teknisyenleri
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri
Diş Protez Teknikerleri
Tıbbi Protez ve Ortez Teknisyenleri / Teknikerleri
Adli Tıp Teknikerleri
Odyometri Teknikerleri
Diyaliz Teknikerleri
Fizyoterapi Teknikerleri
Perfüzyonistler
Radyoterapi Teknikerleri
Ergoterapistler
Ergoterapi Teknikerleri
Elektronörofizyoloji Teknikerleri
Mamografi Teknikerleri
Emekli Sağlık Çalışanları
Sağlık Eğitimcileri ( Gevher Nesibe Mezunları )

 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

EĞİTİM HEDEF KİTLESİ:
Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.
a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar.
c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
e) İSG Uzman Adayları
f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön lisans Mezunları
h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları
ı) Fabrika yada özel kuruluşların İtfaiye ve Yangın kısımlarında görev yapmakta olanlar.
i) Yangın Söndürme Sistemleri Fabrikalarında çalışan eğitmenler.

EĞİTİMİN KATILIMCIYA KAZANDIRACAKLARI:
– Yanma ve yangını bilir.
– Yangına sebep olan faktörleri bilir.
– Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.
– Isı ve dumanın yayılma hızını bilir.
– Yangın yerindeki tehlikeleri bilir.
– Söndürme maddelerini bilir.
– Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
– Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır.
– Temiz hava solunum cihazını kullanır.
– Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır.
– Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.
– Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
– Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.
– Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
– Genel yangın eğitimi için program hazırlar.
– Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.
– Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.
– Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
– Genel yangın eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar.
– Fabrika veya iş yerlerinde tüm personele genel yangın eğitimi verebilir.
– Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.
– Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.
– 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir.
– Eğitim sonrası KATILIM BELGESİ verebilir.

 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi olup kurs sonunda EĞİTİM SERTİFİKASI verilecektir.

 

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:
Bu Sertifikayı 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika sahipleri alabilmekte olup, Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.
a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar.
c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
e) İSG Uzman Adayları
f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları
h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları
ı) Fabrika yada özel kuruluşların İtfaiye ve Yangın kısımlarında görev yapmakta olanlar.
i) Yangın Söndürme Sistemleri Fabrikalarında çalışan eğitmenler.

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:
– Yanma ve yangını bilir.
– Yangına sebep olan faktörleri bilir.
– Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.
– Isı ve dumanın yayılma hızını bilir.
– Yangın yerindeki tehlikeleri bilir.
– Söndürme maddelerini bilir.
– Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
– Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır.
– Temiz hava solunum cihazını kullanır.
– Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır.
– Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.
– Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
– Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.
– Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
– Genel yangın eğitimi için program hazırlar. – Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.
– Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.
– Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
– Genel yangın eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar.
– Fabrika veya iş yerlerinde tüm personele genel yangın eğitimi verebilir.
– Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.
– Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.
– 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir.
– Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği oluşturulan acil eylem planlarındaki yangın postası veya ekibine eğitim verebilir.
– Yangın risk analizi yapabilir.
– Eğitim sonrası KATILIM BELGESİ verebilir.

 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:
Bu Sertifikayı 1. ve 2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika sahipleri alabilmekte olup, Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.
a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü ) programında okuyan ya da mezun olanlar.
c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
e) İSG Uzman Adayları
f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön lisans Mezunları
h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları
ı) Fabrika yada özel kuruluşların İtfaiye ve Yangın kısımlarında görev yapmakta olanlar.
i) Yangın Söndürme Sistemleri Fabrikalarında çalışan eğitmenler.

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:
(a). Binaların, kullanım amaçlarına göre sınıflarını ve binaların tehlike sınıflarını bilir.
(b). Kaçış yolu sayısı ve genişliklerini, kullanıcı yükü ve katsayılarını bilir.
(c). Kaçış merdivenlerinin, özellik ve standartlarını bilir.
(d). Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan dairelerinde güvenlik önlemlerini bilir.
(e). Acil durum aydınlatma sistemlerini, sesli ve ışıklı uyarı sistemlerini bilir.
(f). Duman kontrol sistemlerini bilir.
(g). Dedektör çeşitlerini ( duman, ısı, vs), çalışma prensiplerini ve standartlarını bilir.
(h). Otomatik algılama sistemi gereken binaları bilir.
(I). Yangın algılama ve uyarı sistemlerini bilir.
(j). Sulu söndürme ( ıslak, kuru) sistemlerini, bu sistemler için su ihtiyaçlarını hesaplayabilir, sprinklerin çeşitlerini ve kapasitelerini bilir.
(k). Köpüklü, Gazlı ve Kuru tozlu söndürme sistemlerini bilir.
(l). Yangın dolaplarının, Hidrantların, Yangın pompalarının, özelliklerini, standartlarını ve su ihtiyaçlarını hesaplayabilir.
(m). Taşınabilir yangın söndürme tüplerinin standartlara uygunluk ve kontrolünü bilir.
(n). İtfaiye su verme ağzını bilir.
(o). Tehlikeli maddelerin sınıflarını bilir.
(p). LPG(Likid petrol gazı) ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğunu tespit edebilir.
(r). Yanıcı ve parlayıcı sıvıların, sınıflarını bilir.
(s). Yanıcı ve parlayıcı sıvılar ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğunu tespit edebilir.
(t). 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken ACİL DURUM PLANLARINI hazırlar, kontrol ve revize edebilir.
(v). Acil eylem planlarındaki, yangın postalarına eğitim verip, eğitim sonunda KATILIM BELGESİ verebilir.
(y). Talepler doğrultusunda, YANGIN RİSK ANALİZİ yapabilir ve analiz sonucunda YAZILI RAPOR sunabilir.
(z). Talepler doğrultusunda, BİNALARDA, YANGIN GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI yapabilir.

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi

EĞİTİM HEDEF KİTLESİ:
a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb.) programlarında okuyan ya da mezun olanlar.
c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
e) İSG Uzman Adayları
f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön Lisans Mezunları
h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik.

EĞİTİMİN KATILIMCIYA KAZANDIRACAKLARI:
a) Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.
b) Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.
c) Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.
d) Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları (Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs) bilir.
e) Yüksekte çalışma ekipmanlarını (Merdiven, iskele, vinç, platform vb.) bilir.
f) Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları (Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina vb.) bilir.
g) Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.
h) Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.
ı) Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.
i) İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.
j) Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.
k) Dış cephe asansörlerini bilir.
l) Mobil yükselebilen platformları bilir.
m) Kaldırma ekipmanlarını bilir.
n) Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.
o) Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.
ö) Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.
p) Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.
r) Güvenli ortam oluşturmayı bilir.
s) Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.
ş) Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.
t) Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
u) Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.
ü) Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
v) 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
y) 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir. 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir.
z) 28695 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir. Yüksekte çalışma eğitimi sonunda KATILIM BELGESİ verebilir.

EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI:
Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.
a) İşletme ve/veya kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesi
b) Meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi
c) İşletme prestijinin korunması
d) Personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

Eğitim Süreci

a) Kayıt işlemleri için Diploma  ve  Nüfus cüzdanının her iki yüzü taranmış şekilde  bilgi@ikplus.net adresine mail ile iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca Kursiyerin eğitim günü kimlik kartı basımı için 1 adet vesikalık fotoğraf ile gelmesi önemle rica olunur.

b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.

c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.

e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.

f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.

g) Sertifikalar, Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından hazırlanacak olup SEM müdürü ve  Rektörü tarafından imzalanacaktır

Eğitim Maliyetleri

– Kursiyerlere Eğitim Ekipmanları ücretsiz temin edilecektir.

– Kursiyerler bu kişi başı ücretini aşağıdaki Üniversite  hesabına  “Katılacak kişi Adı-Soyadı TC. Numarası ve ”2. Seviye Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi” açıklamasıyla yatıracaklardır.

Hedef Kitle

Bu Sertifikayı 1. Seviye Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi Sertifika sahibi olanlar ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,

b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb. ) programlarında okuyan ya da mezun olanlar.

c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları

d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,

e) İSG Uzman Adayları

f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,

g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları

h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

Yasal Dayanak

a) 2547 sayılı yükseköğretim kanunu madde 12(b)

b) 06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu

c) 05.10.2013 tarihli 28786 sayılı yönetmelik EK 4/A ve EK 4/B bölüm II

d) 25.04.2013 tarihli 28628 sayılı yönetmelik EK I madde 4

e) 17.07.2013 tarihli 28710 sayılı yönetmelik

f) 2001 tarihli 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun

g) 2008 tarihli 26778 sayılı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

h) İskeleler, yaşam hatları, güvenlik ağları ile ilgili TSE standartları

Kişiye Kazandıracakları
 • Yüksekte güvenli çalışma planı hazırlamasını bilir
 • Yüksekte çalışmada kullanılan kişisel koruyucu donanımları bilir. ( Paraşüt tipi emniyet kemeri, baret, lanyard, eldiven, karabinalar)
 • Yüksekte çalışmada kullanılan, iş ekipmanlarının güvenli çalışma yöntemlerini bilir ve uygular. (Mobil vinç, Menlift, Forklift vs )
 • Yüksekte çalışma ile ilgili genel kuralları ve acil durum planı hazırlamasını bilir.
 • Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
 • Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.                                                
 • Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.   
 • İskele sökme ve kurma planı hazırlamasını bilir.
 • İskele çeşitlerini, standartlarını, kurulumunu ve sökümünü bilir.
 • İskelelerin kontrol ve denetimini yapar, periyodik kontrol formlarının düzenler.
 • İskelede gerekli olabilecek, çeşitli düğüm tekniklerini bilir ve uygular.
 • İskeleye çıkış ve inişlerde güvenli çalışma kurallarını bilir ve uygular.
 • İskele parçalarını (Ana bileşenleri) bilir ve kontrol eder.
 • İskele parçalarının istiflenmesi ve muhafazasını bilir.
 • İskele üretimi yapan firmadan, iskele hesaplarını ister ve kontrol eder.
 • Güvenlik ağlarının çeşitlerini, standartlarını, kurulmasını ve sökülmesini bilir.
 • Dikey ve yatay yaşam hatlarını ve parçalarını bilir.
 • Dikey ve yatay yaşam hatlarının kontrolü ve denetlemesini yapar.
 • Dikey ve yatay yaşam hatlarında uygulama yapar ve yaptırır.
 • Ankraj noktalarının oluşturulmasında yer tespitlerini yapar ve kontrol eder.
 • 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
 • 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
 • 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir.
 • 26361 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir.
 • Yüksekte çalışma eğitimi sonunda KATILIM BELGESİ  verir.
 • İskele kurulumu ve sökümü yapacak kişilere eğitim verebilir ve eğitim sonunda KATILIM BELGESİ verir.
Kuruma Kazandıracakları

a) İşletme ve/veya kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesi,

b) Meydana gelebilecek olan yüksekte çalışma ile ilgili şantiye, özel servis çalışanları, inşaat işlerinde ve diğer işlerde can ve mal kaybını en aza indirilmesi,

c) İşletmelerin sıfır iş kazası politikalarına yardımcı ve destek olmak,

d) Yüksekte çalışma yapan personelin öz güveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin üst seviyeye çıkartılması,

e) Yüksekte çalışma ile ilgili tedbirlerin alınması ve yasal süreçler.

Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi olup kurs sonunda EĞİTİM SERTİFİKASI verilecektir.

EĞİTİM HEDEF KİTLESİ:.
a) En az önlisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb.) programlarında okuyan ya da mezun olanlar.
c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
e) İSG Uzman Adayları
f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön lisans Mezunları,
h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları,
ı) Firmalarda Görevli Güvenlik Müdürleri, Şefleri, Amirleri
i) Vardiya Amirleri, Fabrika Müdürleri, İşletme Sorumluları

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:
20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu
09.09.2009 tarihli gün ve 27344 sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik
18.06.2013 tarihli gün ve 28681 sayılı iş yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik
11.09.2013 tarihli gün ve 28762 sayılı sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

 1. a) İş yerlerinde oluşabilecek acil durumlarda, kriz masasının kurulması, yönetilmesi ve yönlendirmesini bilir ve uygular.
  b) 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken acil durum planlarını hazırlar, kontrol ve revize edebilir.
  c) İş yerlerinde Acil Durum Risk analizi yapabilir.
  d) İş yerlerinde Acil Durum Planı yapabilir.
  e) 6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 126. maddesine göre, özel işyerleri ve kamu kuruluşlarında, oluşturulması gereken acil durum ekiplerini oluşturabilir, görevlendirebilir.
  f) 2009 tarihli binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen ve söndürme ekibine, kurtarma ekibine, koruma ekibine, ilk yardım ekibine acil durum yönetimi ile bilgilendirme eğitimi verir.
  g) 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen acil durum ekiplerinin görevini bilir.
  h) 2013 tarihli İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 129. maddesine göre acil durum ve tahliye yöntemlerini oluşturur, tatbikatları yaptırır.
  i) Acil durumlarda gece ve gündüz uygulamalarını bilir.
  j) 2013 tarihli sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmelik gereği, iş yerlerinde yapılması zorunlu olan sağlık ve güvenlik işaretleri konusunda bilgilendirme eğitimi verebilir.
  k) 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği yılda en az bir defa yaptırılması gereken tatbikatı denetler, gözden geçirir, düzenleyici ve önleyici faaliyetleri alarak tatbikat raporu düzenler.
  l) 6331 sayılı kanunda, 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelikte, 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelikte geçen eğitimleri verdikten sonra eğitime katılanlaraKATILIM BELGESİ
Call Now ButtonAra