“Biz Kimiz”

İKPLUS bünyesinde uzman kadrosunun ve bölgesel çözüm ortaklarının etkin ve koordinasyonlu çalışmaları neticesinde sizlerin ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmetlerinizde çözüm ortağınız olmaya her zaman hazırdır.

İKPLUS Danışmanlık Hizmetleri 2016 yılında, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla sektöre yepyeni bir bakış açısı getirerek kurulmuştur.

Firmamız Kurucusu Bilal ÖZDEMİR 1999 yılından bu yana çeşitli sektörlerde Yönetici olarak görev almış ve bu görevleri bir çok ödül ve terfiler ile taçlandırmıştır.

“Neden İK Plus”

Değişim biz istesek de istemesek de zaman içinde ve çoğu kez bizden bağımsız olarak gerçekleşir. Beraberinde tehditler ve fırsatlar getirir. Tehditleri fırsatlara dönüştürebilmek, fırsatları görebilmek ve değerlendirebilmek değişikliklere ayak uydurmanın ötesine, değişimin anahtar faktörlerinin süreç içindeki yönelişlerinin, yani değişimin yönlendirilmesiyle mümkün.

Günümüz dünyasında teknolojik gelişim ve küresel rekabetin öncülük ettiği küresel değişim faktörleri, uluslar arası ekonomik dengeleri olduğu kadar iş dünyasının genel çehresini de sürekli bir değişime uğratmaktadır.

Dünün ve bugünün yöntemler, süreçler ve sonuçlarıyla sorgulanması ve geliştirilmesi ile sistemleştirme ve sürekli revizyon, değişimin dinamiklerini yönetmenin temel kurallarıdır. Bu çalışma kuruluş içinde tepe yönetimin ve/veya kurucuların inisiyatifi ile kararlaştırıldıktan sonra “kuruluşun içinde olmayan değişim ajanı / katalizör” rolünü benimseyen bağımsız yönetim danışmanları tarafından örgütlenir ve yönlendirilir. Fikir üretme, planlama ve uygulama desteği ile işletmede var olan potansiyeli güçlendiren ve harekete geçiren yönetim danışmanları, kuruluşun dışındaki kişiler olmalarının avantajıyla mevcut duruma objektif yaklaşabilir ve kuruluşun acil ihtiyaçlarını bağımsız bir gözle teşhis edebilir.

Evet, sözümüz değişmemeyi tabu edinenlere değil demiştik. Ancak değişmeyerek karşılaşmak zorunda kalacağımız kaçınılmaz sona ulaşmadan önce, değişimin öneminden, hissettiğimiz sorumluluk gereği bir kez daha bahsetmek istedik. Değişimin getirdiklerini sürekli gelişim ile karşılayamazsak, maalesef gelecekte var olamayız.

İK Plus olarak kuruluşlarımıza, modern yönetim tekniklerini kullanarak; yönetim etkinliği sağlamaları, bunu kurumsallaştırmaları ve değişimi yönetebilecek bir yapıya kavuşabilmeleri amacına yönelik hizmet sunuyoruz. Oluşan kurumsal birikimimiz ve teknik altyapımızla, kuruluşunuza özel çözümler üreterek, değişim fırtınalarında ayakta kalabilecek daha da önemlisi rüzgarları arkasına alabilecek stratejileri geliştirebilmek için gerekli yöntem ve bilgiyi sağlamak üzere yanınızdayız.

Değerlerimiz

Müşterilere ait bilgiler tamamen ‘kişiye/kuruma özel’ kabul edilir ve kendi istek ve izinleri dışında hiçbir şart altında üçüncü şahıslara aktarılmaz

Bir Adım Önde

Bilimsel çalışmaları, uygulama amacıyla yapar ve/veya kullanır.

Yenilikçi Yapı

İK Plus, girişimcinin coşkusu ile uzmanın bilgisini ve araştırmacının cesaretini kaynaştırır

Ara