Eğitim Programlarımız

Firmamız tarafından düzenlenmiş olan tüm eğitimlere aşağıdaki bağlantılar ile ulaşabilirsiniz.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlık Eğitimi

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlık Eğitimi

60 Saatlik Uygulamalı Eğitimimiz

İŞ HUKUKU

1.HAFTA (12 SAAT)

 • İşçi Özlük Dosyası ve Önemi – KVKK açısından özlük dosyasının değerlendirilmesi
 • İşçi Özlük Dosyası İçeriği
 • Örnek Dosya İncelemesi
 • İş, İşçi, İşyeri, İşveren, Alt İşveren Kavramları
 • Çalıştırma Yaşı ve Çocukların Korunması ve Kadın İşçilerin Çalıştırılması
 • İstisnalar
 • Geçici İş İlişkisi
 • İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri
 • Toplu işten çıkarma ve sonuçları
 • 6331 ve 6552 Sayılı Kanunların İş Kanuna Yansıması
 • İş Sözleşmesinin Tanımı ve Çeşitleri
 • İş Sözleşmesinin Oluşması
 • İş Sözlemesinin Sona Ermesi
 • Devamsızlık ve İhtar Kavramı
 • İşçi ve İşverenin Derhal Fesih Hakkı
 • İş Güvencesi, İşe İade Davalarının Sonuçları
 • Disiplin Kurulu
 • Örnek Yargı Kararları
 • Ücret Tanımı ve Ücret Türleri
 • Ücretten Sayılan /Sayılmayan Ödemeler
 • Ücretin Ödenmemesi, Ücret Kesme Cezası
 • Ücretin Saklı Kısmı
 • Asgari Ücret
 • AGİ Kavramı… AGİ Hesaplamaları
 • Sosyal Yardımlar (Yemek, yol, yakacak yardımları)
 • Çalışma Süreleri ve Ara dinlenmeleri

 

2.HAFTA (12 SAAT)

 • Fazla Mesai – Telafi Çalışması
 • Postalar Halinde Çalışma Esasları ve Hangi Hallerde Uygulanamayacağı ve Süreleri
 • Yıllık Ücretli İzin Uygulaması ve Yıllık İzin Kurulu
 • Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti Alacağı
 • Ücretsiz İzinler ve izin yönetmeliği
 • İhbar Süreleri ve tazminatı –İhbar Öneli
 • Tazminat Kriterleri
 • Kıdem Tazminatı Nedir?
 • Kıdem Tazminatına Dahil Olan Kazançlar Nelerdir?
 • Nasıl Hesaplanır?
 • Örnekler ve Açıklamalar
 • Hangi Haller Esaslı Değişiklik Kapsamındadır?
 • Esaslı Değişikliğin Sonuçları
 • Esaslı Değişikliğin Tazminat Yönünden Değerlendirilmesi
 • İPC İdari Para Cezası ( İdari Para Cezası kavramına genel bakış)

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

3.HAFTA (12 SAAT)

 • İşyeri, İşveren, İşveren Vekili, Alt İşveren Tanımları ve İşyerinin Kuruma Bildirilmesi
 • 5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalı Sayılanlar, Kısmi Sigortalı Sayılanlar, Sigortalı Sayılmayanlar
 • Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi
 • Prim Esas Kazanç (S.P.E.K.) Kavramı
 • Prim Oranları
 • Faaliyet Konusu, İşkolu Kodu (NACE), Faaliyet Konusunun Değişmesi – Tehlikeli –Çok Tehlikeli – Az Tehlikeli ve Sonuçları
 • Prim Belgeleri / Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
 • Prim Belgelerinin Kuruma Verilişi (Süresi İçerisinde-Süresi Dışında)
 • 5 Puanlık Prim Teşviki
 • 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Teşvik
 • 4447 Sayılı Kanun Kapsamında Teşvik
 • Özürlü İstihdam Teşviki
 • İŞ-KUR kavramı ve uygulamaları
 • İş göremezlik raporu ve uygulamaları
 • Sürekli iş göremezlik raporu
 • EK-10 ve EK-6 uygulamaları
 • E-Hizmetler
 • E-bildirge uygulamaları
 • Örnekli Anlatımlar

4.HAFTA (12 SAAT)

 • Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta primleri
 • Kısa Vadeli Sigorta Kolları
 • Genel Sağlık Sigortası
 • İşsizlik Sigortası
 • Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Emekli)
 • Sağlanan Yardımlar
 • Kimler İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödeyebilir?
 • İsteğe Bağlı Sigortalılık Statüsü
 • İsteğe Bağlı Sigorta başlangıcı ve Sona Ermesi
 • Askerlik Borçlanması
 • Analık/Doğum Borçlanması
 • Yurtdışı Borçlanması
 • Diğer Borçlanmalar
 • Borçlanmaların Emekliliğe Etkisi

5.HAFTA  (12 SAAT)

 • 4-a (SSK) Kapsamında Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları
 • 4-b (Bağ-Kur) Kapsamında Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları
 • 4-a (SSK) Kapsamında Yaş Haddinden Aylığa Hak Kazanma Şartları
 • 4-b (Bağ-Kur) Kapsamında Yaş Haddinden Aylığa Hak Kazanma Şartları
 • 4-a (SSK) Kapsamında Malulen – Özürlülük Durumunda Aylığa Hak Kazanma Şartları
 • 4-b (Bağ-Kur) Kapsamında Malulen – Özürlülük Durumunda Aylığa Hak Kazanma Şartları
 • Ölüm Aylığı ve Oranları
 • Örnek Hesaplamalar
 • Yabancı İşçi Kavramı, Yabancıların Çalışma İzinleri ve Yabancıların Sosyal Güvenliği
 • Çalışma İzin Başvurusu Nasıl Yapılır?
 • Sigortalılık Şartları ve Bildirimleri
 • Sosyal Güvenlik Yönünden Yaptırımlar
 • Diğer Yaptırımlar
 • Asgari İşçilik Kavramı ve Hesaplama Örnekleri
 • Örnek Bordro Uygulamaları
Başvuru
1
Merhaba;
Mesajınızı buradan iletebilirsiniz.
Sizlere yardımcı olabilmek için hazırız!
Powered by