Özgeçmiş veritabanları olmayan firma sayısı oldukça fazladır. Hal böyle olunca, işe alım süreçleri, çalışma prensipleri birbirinden farklıdır. Örneğin; firmanın personel ihtiyacı olduğunda gazeteye, kariyer sitelerine ilan verilir ve ya etrafa haber salınır. Buraya kadar her şey olağan görünse de bundan sonraki kısım oldukça eziyetlidir.

Neden eziyetli olsun?
Gelen özgeçmişler arasından en uygun üç beş kişiyle görüşme yapılır ve biri işe alınır. Böylece sorun çözülür diyebilirsiniz. Elbette ki sorun çözülür ancak, bu kısa dönemli bir çözümdür. Çünkü her seferinde yeniden ilan verip, yeniden CV toplamak, seçmek, değerlendirmek oldukça zaman ve çaba isteyen bir iştir.

Üstelik CV’ler e-posta, faks ve elden geldikçe toplanan yerler farklılaşır ve gruplandırması daha da zorlaşır. Bu noktada firmalara İK PLUS;

 • Farklı kanallardan ellerine ulaşan CV’leri aynı bankada toplama olanağı sağlıyor. Yani; firmaların her an yönetip, yeni özgeçmişler ekleyebileceği CV bankaları oluyor.
 • Firma tarafından eklenen özgeçmişlere etiketleme yapılıyor, notlar alınıyor. Böylece sonradan aynı özgeçmişleri tekrar incelemek gerekmiyor. Önceden alınan notlar sayesinde aday hakkında ön bilgi alınabiliyor. Ve en önemlisi nasıl gönderilmiş olursa olsun;
 • Gelen bütün CV’ler aynı yerde toplanıp, aynı yerden yönetiliyor. Sonuçta; CV’leri kaybetmek, CV’ler arasında boğulmak, acil personel açığı için yeniden ilan vermek, doğru adayı bulamamak gibi problemler yaşanmıyor.
 • CV bankasında, karşınıza çıkan aday hangi süreçlerden geçtiyse, geçmişte o aday ile ilgili neler not edildiyse anında görüntülenir.

Görüldüğü gibi; İK PLUS yeni nesil insan kaynakları anlayışıyla işinizi kolaylaştırmanın yanında profesyonel çözümler üretmeye devam ediyor.

Bu süreç mevcut eleman ihtiyacının tespiti, bu ihtiyacın uygun yollar ve araçlarla duyurulması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, görüşmelerin yapılması ve uygun adayların işe yerleştirilmesini içerir. Sürecin temelinde belirlenmiş, “Mesleki, Temel, Yönetsel ve Fonksiyonel Yetkinlikler” bulunmaktadır.

“Doğru İşe Doğru İnsan”

Üst ve Orta düzey Yönetici pozisyonlar başta olmak üzere, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda “her seviyede ve işletmelerin tüm fonksiyonlarında”
Seçme ve Yerleştirme hizmetleri vermektedir.

– Yönetici Araştırma,
– Seçme ve Yerleştirme Hizmetleri,
– Proje bazlı Toplu işe alım projeleri,
– Geçici İstihdam Sağlama,
– İşgücü Pazarı Araştırması ve Yedekleme Projeleri,
– Headhunting ( üst düzey ve özel bilgi ve beceri gerektiren pozisyonlar için ),
– Proaktif CV paylaşımları,

Seçme ve Yerleştirme Hizmetlerini destekleyen;

– Aday Değerlendirme Çalışmaları ( Assessment Centre ),
– Kurumsal İnsan Kaynakları İletişim Stratejileri Danışmanlığı,
– Çalışanların geleceğe dönük Kariyer Planlaması amacı ile Bireysel Gelişim Planlarının hazırlanması,
– İnsan Kaynakları fonksiyonlarının hizmet olarak şirket dışından verilmesi ( Outsourcing ),
– İşten ayrılma sürecindeki çalışanlara destek verme ( Outplacement ) Projeleri,
– Kariyer odaklı Koçluk ve Mentorluk,

Bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüzde konumu ve işi ne olursa olsun tüm kişilerin ve kuruluşların eğitim ve gelişme ihtiyaçları vardır. Bu sürecin bir amacı da çalışanların hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazanmasıdır. Eğitim bir yatırımdır. Bu yatırımın şirket içinde geri dönüşü ancak eğitim ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ve doğru eğitim programları ile olur.

İK PLUS olarak çalışanının eğitimi ve sürekli gelişiminin önemli bir ticari öncelik ve rekabet kriteri  olduğunu, hizmet kalitesi ve devamlılığı sağladığını inanıyoruz.

Hangi pozisyonda çalışırsa çalışsın kişi, eğitimleri için kurumsal ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayan yapılandırılmış bir yaklaşımla karşılaşır. Bu, eğitimler (oryantasyon eğitimleri, sözleşme aşinalığı ile Sağlık, Güvenlik ve Çevre, Müşteriyi Koruma vs. konuları içeren İK PLUS ve müşteriye özel politikalar ve prosedürler) , kişisel gelişime yönelik (daha geniş Tesis Hizmetleri Yönetim Becerileri için BIFM’den temizlik görevleri için BICS’ye) uzanır.

İdari değişiklikten görüşme becerilerine kadar bütün önemli konuların içerildiği eğitimler ile yönetim gelişimi öğretilmektedir.

İK PLUS’ın çalışma prensibi; tüm personelin iş verimliliğini, kurum için yarattığı katma değeri, kurumsal kimlik ve kurallara uyumunu doğru değerlendirebilmek olduğu kadar, çalışanların işten ve kurumdan beklentilerini ölçmek, kariyer hedeflerini ve eğitim ihtiyaçlarını saptamak, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişim ve anlayışı güçlendirmektir.

Performans değerlendirme, şirkette görevi ne olursa olsun bireylerin çalışmalarını, etkinliklerini, eksiklerini, yeterliliklerini, çabalarını ve yetersizliklerini kısacası tüm yönleri ile gözden geçirilmesidir. Kişilerin gerek kendi kendilerini değerlendirmeleri, gerekse üstleri tarafından değerlendirmeleri rollerinin gereklerini ne düzeyde yerine getirdiklerini görmek bakımından önemlidir. Özet olarak performans değerlendirme çalışanın tanımlanmış olan görevlerini belirli zaman dilimi içinde gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesidir. Sonuçları kariyer planlarının hazırlanması, ücretinin artmasında, görevinin değiştirilmesinde, işinin zenginleştirilmesinde ve eğitim ihtiyaçlarının saptanmasında kullanılır. İK PLUS Performans Değerlendirme Modeli, Hedeflerin ve Yetkinliklerin pozisyonlar bazında değerlendirildiği bir süreçtir.

Kariyer yönetimi, kişinin şirket içindeki rolü itibari ile teri etme olanaklarının hazırlanması, uygun kişilerin uygun statülere doğru yönlendirilmesi, gerekli hazırlıkların yapılmasını içerir. Performans değerlendirme sonuçları, kişinin iş başarıları, ilişkileri ile ilgili sonuçları içerdiği için kariyer planlama aracı olarak kullanılır.

Kariyer yönetimi iyi yapıldığı kurumlarda kişiler bir çalışanın mevcut bulunduğu durumun farkında olması, kendisi için bir sonraki adımda neyin olduğunu bilmesi, iş geleceğini öngörmesi, kendini geleceğe hazırlaması açısından yararlı bir uygulamadır. Son derece dinamik bir “Kariyer Planlama” Süreci olan  İK PLUS, kurumların yöneticilerini kendi bünyesinde yetiştirir ve kurum kültürünün yaygınlaştırılmasını hızlandırır.

İK PLUS ücret politikasında temel olarak, işin gerektirdiği ve kişilerin sahip olduğu yetkinlikleri, iş bazında sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas alan, “yüksek performansı ödüllendirmeyi” hedefleyen, adil ve rekabetçi bir sisteme dayanmasını sağlamaktadır.

Çalışanlarınızın ücretleri; şirket içi denge, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, piyasada hedeflediğiniz konumlanma ve ekonomik göstergeler doğrultusunda belirlenip tavsiye edilir.

İnsan Kaynakları birimimiz, şirketler için danışmanlık yapan birimlerdir.

Gerek yönetimin gerekse çalışanların verimli ve başarılı hedeflere yönelik çalışmalar yapmaları için sistemler ve uygulamalar önerir. Bu uygulamalar hayata geçirilirken İnsan Kaynakları tüm çalışanların yanındadır.

İnsan Kaynaklarının bir diğer misyonu da  tarafsızlık ve gizlilik ilkesi doğrultusunda tüm çalışanlara rehberlik etmek, onları dinlemek ve çözüm getirebileceği konularda çalışmalar yapmaktır.

Çalışanların işlerinde başarılı olmasının temelinde işlerini severek yapmaları ve mutlu olmaları yatar. Bunun onların motivasyon düzeyiyle ilgisi vardır.

Motivasyon, çalışanların şirketin genel amaçlarına uyum düzeyi ve buna bağlılık, biz ruhunun oluşması gibi sonuçlara yol açmaktaır.

İK PLUS bünyesinde bulunan “İK PLUS Sosyal Kulüp”, personelinize yönelik sosyal ve kültürel aktivitelerinizi planlar ve hayata geçirilmesini sağlar. Her yıl geleneksel olarak düzenlenecek piknikleriniz, Ayın Elemanı Seçimleriniz ve Ödülleriniz, Odak Grup Çalışmalarınız, Personel Aktiviteleriniz de İK PLUS tarafından planlanan organizasyonlarıdır.

Kişilik – Yetkinlik – Potansiyel Test ve Analizimiz ile

 

Neleri Ölçüyoruz?

 • Kişilik özelliklerini
 • Yetkinliği
 • Potansiyeli

Ölçüyoruz, Analiz Ediyoruz ve Sizin Gelecek ve Kariyer Planlamanızda Doğru Hedeflere Odaklanmanızı Sağlıyoruz.

 

Kimler Katılabilir?

 • Adaylar
 • Çalışanlar
 • Öğrenciler
 • Üniversiteye hazırlananlar
 • Üniversitede okuyanlar
 • Şirketler
 • Lise ve üniversiteler

 

Kişilerin sahip olduğu yetkinliklerle

 • Pozisyonları
 • Meslekleri
 • Okul/bölüm ve branşları
 • Kariyer planlarını Eşleştiriyoruz.

 

Yüksek güvenilirliği U.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Bölümü tarafından tescil edildi.

 

Test Gruplarımız:

Kurumsal Versiyon

 • İş başvurusu yapan adaylar
 • Kurum çalışanları
 • Şirketler

 

Kolej Versiyonu

 • Kolej yönetimleri
 • Üniversiteye hazırlanan öğrenciler

 

Üniversite Versiyonu

 • Üniversite kariyer merkezleri
 • Üniversite öğrencileri

 

Bireysel Versiyon

 • İş arayanlar
 • Kariyer planını oluşturmak isteyen Herkes

 

Genel Yetenek Testi

 • Teknisyenler
 • Tasarımcılar
 • Gri yaka personel

 

Motivasyon Testi

 • Çalışanlar
 • Stajyerler

5 Dilde Raporlama… (Şimdilik)

Testler Türkçe / İngilizce / Almanca /Fransızca / Rusça olarak doldurulabilir ve test raporları bu dillerde alınabilir.

K-Test Raporunda Neler var?

 • 16 Yetkinliğin Ayrıntılı Analizi
 • 3 Farklı Pozisyon ile Eşleştirme
 • Seçilen Pozisyona Göre SWOT Analizi
 • Seçilen Pozisyona Göre Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Değerlendirici İçin Kapsamlı Rapor
 • Varsa Manipülasyona ilişkin Bilgilendirme
 • Toplu Raporlama

Bilgi ve Kayıt İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Genel Yetenek Test ve Analizimiz ile

Neleri Ölçüyoruz?

 • ŞEKİL ALGISI
 • SAYISAL KAVRAMA
 • SÖZEL KAVRAMA
 • MUHAKEME

Ölçüyoruz, Analiz Ediyoruz ve Sizin Gelecek ve Kariyer Planlamanızda Doğru Hedeflere Odaklanmanızı Sağlıyoruz.

Genel Yetenek Testi’ni amaca uygun olarak, şekil algısının, muhakeme yeteneğinin, sayısal ve sözel kavramanın önemli görüldüğü görev ve pozisyonlar için uygulayabilirsiniz.

Bununla birlikte; ağırlıklı biçimde ilk kademe amirleri, teknisyenler, tasarımcılar, ölçüm, kalite, üretim personelleri ve teknik pozisyonlarda çalışan mavi yaka personel için bu testi kullanabilirsiniz.

Genel Yetenek Testi

 • Teknisyenler
 • Tasarımcılar
 • Gri yaka personel

 

5 Dilde Raporlama… (Şimdilik)

Testler Türkçe / İngilizce / Almanca /Fransızca / Rusça olarak doldurulabilir ve test raporları bu dillerde alınabilir.

K-Test Raporunda Neler var?

 • 16 Yetkinliğin Ayrıntılı Analizi
 • 3 Farklı Pozisyon ile Eşleştirme
 • Seçilen Pozisyona Göre SWOT Analizi
 • Seçilen Pozisyona Göre Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Değerlendirici İçin Kapsamlı Rapor
 • Varsa Manipülasyona ilişkin Bilgilendirme
 • Toplu Raporlama

Bilgi ve Kayıt İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Motivasyon Test ve Analizimiz ile

Neleri Ölçüyoruz?

 • TEMEL İHTİYAÇLAR
 • GÜVENLİK
 • SOSYALLEŞME
 • TAKDİR
 • KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

Ölçüyoruz, Analiz Ediyoruz ve Sizin Gelecek ve Kariyer Planlamanızda Doğru Hedeflere Odaklanmanızı Sağlıyoruz.

Her iş, her pozisyon ve görev farklı yetkinliklerle birlikte motive olmayı gerektirir. Kişilerin motivasyon ihtiyaçları, zaman itibariyle değişebilmektedir. Yani bu ihtiyaçlar dönemsellik arz eder.

Bu bakımdan, kimin ne ile ve nasıl motive edilebileceğini belirlemek için öncelikle motivasyon ihtiyaçlarının kişi bazında ortaya konması gerekir.

Bu ihtiyaçların seviyesi ve birbiriyle ilintisi üzerinde de ayrıca durmak gerekir. Motivasyon ihtiyacının hiç olmaması, kişinin harekete geçirilmesi bakımından olumsuz bir durum yaratırken tüm alanlarda motivasyon ihtiyacının maksimum düzeyde olması da başka bir durumu ortaya koymaktadır.

Test raporu, değerlendirme yapabilmek için size yeterli veri sağlayacaktır. Rapor, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi baz alınarak oluşturulmuştur.

Motivasyon Testi

 • Motivasyon Testi’ni amaca uygun olarak, motivasyon kavramının önemli görüldüğü görev ve pozisyonlar için 17 yaşını doldurmuş herkese uygulayabilirsiniz.

 

5 Dilde Raporlama… (Şimdilik)

Testler Türkçe / İngilizce / Almanca /Fransızca / Rusça olarak doldurulabilir ve test raporları bu dillerde alınabilir.

K-Test Raporunda Neler var?

 • 16 Yetkinliğin Ayrıntılı Analizi
 • 3 Farklı Pozisyon ile Eşleştirme
 • Seçilen Pozisyona Göre SWOT Analizi
 • Seçilen Pozisyona Göre Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Değerlendirici İçin Kapsamlı Rapor
 • Varsa Manipülasyona ilişkin Bilgilendirme
 • Toplu Raporlama

Bilgi ve Kayıt İçin Lütfen İletişime Geçiniz.

Ara