6 Saatlik  Eğitimimiz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) EĞİTİMİ

I. 6698 Sayılı Kanun Yürürlük Süreci Ve Uluslararası Düzenlemeler

II. Kişisel Veri Kavramı ve Diğer Temel Kavramlar

III. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri ve Kanuna Uyum Süreci

IV. Veri Sorumlusunun Hazırlaması Gereken Dokümanlar

  1. Veri Envanteri
  2. Politikalar
  3. Aydınlatma Ve Rıza Metinleri
  4. Şirket Politikaları
  5. Veri Paylaşımına Yönelik Sözleşmeler
  6. Veri Sahibi Başvuru Kılavuzu

V. Veri Sorumluları Sicili (Verbis)’ne Kayıt

VI. Ceza Ve Yaptırımlar

KANUN BILGILENDIRMESI

 

Merhabalar,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında önemli bir gelişmeyi sizlere bildirmek isteriz.

KVKK’ya uyumluluk sürecine ilişkin olarak beklenen, Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğüne ilişkin kararlar 18 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Kararlar uyarınca, yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 30 Eylül 2019 tarihine kadar sicile kayıt olmakla yükümlü kılınmıştır. Bu tarih fiili olarak KVKK’ya uyum sürecinin tamamlanması için nihai bir tarih görevi görmektedir. VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.

 

KVKK’nın 16. maddesine göre, kural olarak tüm veri sorumluları veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e kaydolmak zorundadır. VERBİS’e kayıt başvurusunda bulunabilmek için öncelikle veri işleme amaçları, veri kategorileri, verinin konusu kişi grupları, verilerin saklanacağı azami süre, veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler gibi bilgileri içeren bir “Kişisel Veri İşleme Envanteri” oluşturmak zorundadır. Bununla beraber, Kişisel  Verilerin Korunması Politikası, Aydınlatma Metni, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası gibi bir takım dokümanların şirket özelinde hazırlanmış olması gerekmektedir. Bu organizasyonun ve dokümantasyonun hazırlanması şirketin büyüklüğü, personel sayısı, şubeleri, içe dönük veya dışa dönük olması, organizasyon yapısı, alt işveren ilişkilerine göre değişkenlik göstermekte olup en az 2-3 aylık bir süre gerektirmektedir.

Diğer yandan KVVK ile belirtilen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve ayrıca 1.000.000 TL’ye varan para cezası ile karşılaşılabilecektir. KVKK kapsamında kurulan, resen veya şikayet üzerine inceleme yetkisi bulunan 195 kişilik KVK Kurumu ve yetkili organı olan KVK Kurulu tarafından 2017 yılında 125.000 TL’ye kadar idari para cezası kesilmiştir.

 

Yukarıda açıklananlar ışığında, VERBİS’e tescil yükümlülüğünün de dahil olduğu, KVKK kapsamındaki yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi amacıyla, KVKK’ya uyum sürecine ilişkin kurumunuzca bir çalışma yürütülmesi gerekliliğini bilgilerinize sunarız.

Call Now ButtonAra