Yangın işletmelerin başına gelecek en kötü zaafiyetlerden birisidir.Bir anda tüm sermayeniz, geleceğiniz hatta can kaybının olabileceği ve maalesef kısa zamanda oluşan ve müdahale konusunda yeterli tedbiriniz yok ise sadece uzaktan bakabileceğiniz bir durumdur. Bu tür durumların yaşanmaması için yangın risk analizi ile amaçlanan, kurum ve kuruluşlarda meydana gelebilecek yangın ve riskleri belirleme, bu risklerin önlenebilmesi ve meydana gelebilecek zararı en aza indirgeyecek tedbirleri ortaya koymak için hazırlanan analizdir.

Yangın riski ise, yangının birim zamanda neden olabileceği hasar olarak nitelendirilmektedir. Bu yangın riski, yangın olasılığının muhtemel hasar büyüklüğüyle çarpımından elde edilir. Toplam yangın riski ise, olabilesi tüm yangın yükünün toplamından meydana gelmektedir.

Yangın Risk Analizinde 3 durum vardır;

 • Yangın Risk Analizi Yapmak
 • Analiz Raporu Hazırlamak
 • Gereken Düzenlemeler İçin Rehberlik Yapmak

Yangın Risk Analizi yapılırken, yangın uzmanının, işletme yangın sorumlusu ve isg uzmanı ile birlikte yapılacak olan risk değerlendirmesinde;

 • Analiz yapılacak işletme ve işletmenin yangın konusunda tedbirleri hakkında bilgiler toplanır
 • Mevcut yangın söndürme ve yangın algılama sistemleri hakkında bilgi toplanır
 • Önceden yapılmış yangın ve acil durumlar konusunda ki formlar incelenir
 • İşletme yangın raporu incelenir
 • İşletme için hazırlanmış acil durum planları incelenir
 • İşletmede yaşanmış yangın durumları incelenir
 • Daha önce yapılan yangın tatbikatları ve yangın eğitimleri incelenir
 • Doğalgaz tesisatı ve lpg-lng yer üstü tankı risk değerlendirilmesi yapılır

Elde edilen değerlendirme sonucunda yangın analizi raporu hazırlanır ve işletme yetkililerine teslim edilir. Yapılması gereken sistemler ve iyileştirmeler için rehberlik yapılır ve böylece işletmeler için yangın risk analizi tamamlanmış olur.

İKPLUS Eğitim ve Danışmanlık olarak Yangın Risk Analizi değerlendirmemiz için bizlere ulaşabilirsiniz.

 

Call Now ButtonAra