Eğitim İçeriği:

Kalite ve ISO 9001, ISO 9000 ve ISO 9004 Standardlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması
Kalite yönetim prensiplerinin açıklanması
ISO 9001 Standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması
Sistem dokümantasyon şartları
Pratik çalışmalar
Denetim, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme

Kimler Katılabilir:
Şirketlerinde ISO 9001 kalite yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar

Eğitim Süresi : 1 gün

Eğitim İçeriği:

 • Kalite ve ISO 9001, ISO 9000 ve ISO 9004 Standardlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması
 • Kalite yönetim prensiplerinin açıklanması
 • ISO 9001 Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (Check list, denetim planı v.b oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Pratik çalışmalar
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Değerlendirme sınavı

Kimler Katılabilir:

 • İç denetçi olmak isteyenler
 • Şirketlerinde ISO 9001 kalite yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen tüm çalışanlar
 • Danışmanlar

Eğitim Süresi : 2 gün

Eğitim İçeriği:

• Terimler ve tarifler
• ISO 10002 ve ISO 9001 ve ISO 9004 arasındaki ilişki
• “Müşteri şikayetleri” prensipleri (görünürlük, eşilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, ücretler, gizlilik, müşteri odaklılık, hesap verebilirlik, sürekli iyileştirme)
• Şikayetleri ele alma çerçevesi
• Şikayetleri ele alma sürecinin planlanması ve tasarımı
• Şikayetleri ele alma sürecinin çalıştırılması (iletişim, şikayetin alınması, takip edilmesi, alındı bildirimi, ilk değerlendirme, araştırma, cevap verme, geri bildirim, kapatma)
• Şikayetleri ele alma süreci uygulamalarının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi
• UYGULAMA

Müşteri şikayetleri sürecinin tanımlanması (sürecin amacı, sorumluları, girdileri, çıktıları, faaliyetleri, ilgili dokümanları, performans göstergeleri ve hedefleri)

Kimler Katılabilir:
Üst ve orta kademe yöneticiler, kuruluş içerisinde ISO 10002:2004 sistemini oluşturmaktan ve iyileştirmekten sorumlu çalışanlar.

Eğitim Süresi : 1 gün

Eğitim İçeriği:

 • Çevre ve ISO 14001 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
  ISO 14001 Standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması
  Çevre etki değerlendirme
  Sistem dokümantasyon şartları
  Egzersiz ve pratik çalışmalar
  Denetim, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme

Kimler Katılabilir:
Şirketlerinde ISO 14001 çevre yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlarr
Danışmanlar

Eğitim Süresi : 1 gün

Eğitim İçeriği:

  • Çevre ve ISO 14001 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
  • ISO 14001 Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
  • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
  • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
  • Denetim planlama (Check list, denetim planı v.b oluşturma)
  • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
  • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
  • Pratik çalışmalar
  • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
  • Değerlendirme sınavı

  Kimler Katılabilir:

  • İç denetçi olmak isteyenler
  • Şirketlerinde ISO 14001 Çevre yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen tüm çalışanlar
  • Danışmanlar

Eğitim Süresi : 2 gün

Eğitim İçeriği:

ISO 22000 kapsamı ve içeriği
ISO 22000 standardının gereklilikleri ve getirdikleri
ISO 22000 standardının maddeleri
ISO 22000’ de yapılması gereken tanımlamalar
Sistem entegrasyonu
Denetim prensipleri
Denetim programlarının planlanması ve yönetimi
Denetim programının amacının oluşturulması
Etkin denetim için faaliyetlerin koordinasyonu
Denetim kaynaklarının planlanması
Denetim ekibinin seçimi
Denetim yönetimindeki adımların gerekliliklerini belirlemek
Denetçi yeterliliklerini belirlemek ve geliştirmek
Denetim sürecinin etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek
Denetim sürecinin etkinliğini geliştirmek

Kimler Katılabilir:
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar

Eğitim Süresi : 1 gün

Eğitim İçeriği:

 • Gıda Güvenli Kavramı Tanımlar ve Terimler (Operasyonel Ön Gereksinim Programı v.b)
 • Gıda Mevzuatı ve Yasal Şartlar
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
 • ISO 22000:2005’in Analizi; Şartları, İçeriği, Yorumlanması, Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Tehlike Analizi
 • Sistem Dokümantasyonu
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (Kontrol listesi, denetim planı v.b oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Pratik çalışmalar
 • Değerlendirme sınavı

Kimler Katılabilir:

 • Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler
 • ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi iç denetçisi olmak isteyenler
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görev alan çalışanlar
 • Tedarikçi/ taşeron denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tedarik zincirinin istenilen nitelikte işlemesini sağlamak isteyenler
 • Taraf belgelendirme kuruluşlarının denetçileri ile aynı bakış açısı ve bilgi seviyesini paylaşmak isteyenler
 • Danışmanlar
 • Şirketlerinde ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetlemek isteyen tüm çalışanlar

Eğitim Süresi : 2 gün

Eğitim İçeriği:

 • Bilgi ve Bilgi Güvenliği tanımları
 • Bilgi Güvenliği’nde kritik başarı faktörleri
 • Güvenlik ihlalleri istatistikleri
 • Güvenlik ihlalleri örnekleri
 • Ne yapmak ve nasıl yapmak gerekir?
 • ISO 27001 tarihçesi ve içeriği
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Standartı ve EK-A ana başlığının incelenmesi
 • Teknik Çözümler
 • ISO 27001 başvuru adımları

Kimler Katılabilir:
Şirketlerinde ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar

Eğitim Süresi : 1 gün

 • Eğitim İçeriği:
  • Bilgi Güvenliği Tanımlar ve Terimler (Uygulanabilirlik Bildirgesi, Risk İşleme v.b )
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
  • Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
  • ISO 27001:2013’ün Analizi; Şartları, İçeriği, Yorumlanması, Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
  • Risk Analizi
  • Sistem Dokümantasyonu
  • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
  • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
  • Denetim planlama (Kontrol listesi, denetim planı v.b oluşturma)
  • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
  • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
  • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
  • Pratik çalışmalar
  • Değerlendirme sınavı

  Kimler Katılabilir:

  • Kuruluşlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler
  • ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi iç denetçisi olmak isteyenler
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görev alan çalışanlar
  • Danışmanlar

Eğitim Süresi : 2 gün

Eğitim İçeriği:

 • ISO/TS 16949 :2002 standardının anlaşılması
 • Süreç Yaklaşımının anlaşılması
 • Denetim kavramının anlaşılması
 • Standard gereklilikleri ile katılımcı gerçeklerinin eşleştirilmesi
 • Uygulama örneklerini paylaşımı
 • Uygulama alternatiflerinin ve olası sorunların çözümlerinin tartışılması, belirlenmesi

 Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi

  • Kalite – Kalite Kontrol Kavramları
  • Sistem Yaklaşımı,Kalite Güvence Sistemi – TKY Kavramı
 • Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı
  • Sistem Kavramı
  • Akış, İş akışı, Süreç
  • Süreç Bileşenleri
  • Süreç Yaklaşımı

Kimler Katılabilir:

Kalite Yönetim Sistem kurmakta olan veya mevcut sistemlerini geliştirmek isteyen otomotiv firmalarının ilgili personeli ve yöneticileri

Eğitim Süresi : 1 gün

Eğitim İçeriği:

 • Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:
 • Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi
 • Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı
 • ISO 19011
 • Denetim
 • Denetçi
 • Denetim Çeşitleri
 • ISO/TS 16949:2002 – Iç Tetkik Yaklaşımı
 • ISO/TS 16949 :2002 standardının anlaşılması
 • Süreç Yaklaşımının anlaşılması
 • Denetim kavramının anlaşılması
 • Standard gereklilikleri ile katılımcı gerçeklerinin eşleştirilmesi
 • Uygulama örneklerini paylaşımı
 • Uygulama alternatiflerinin ve olası sorunların çözümlerinin tartışılması, belirlenmesi

 Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi

  • Kalite – Kalite Kontrol Kavramları
  • Sistem Yaklaşımı,Kalite Güvence Sistemi – TKY Kavramı
 • Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı
  • Sistem Kavramı
  • Akış, İş akışı, Süreç
  • Süreç Bileşenleri
  • Süreç Yaklaşımı
 • ISO 19011
 • Denetim
  • Süreç Yaklaşımı
  • Denetim Kavramı
  • Denetim Hedefleri
  • Soru Listeleri
  • Objektif Kanıt
  • Uygunsuzluk, Gözlem
  • Raporlama
  • DÖF / Uygunsuzluk Kapatma
 • Denetçi
  • Bağımsızlık
  • Denetçi Nasıl olmalıdır ?
  • Denetçi Nasıl olmamalıdır ?
 • Denetim Çeşitleri
  • 1. Taraf
  • 2. Taraf
  • 3. Taraf
  • Proses Denetimi
  • Ürün Denetimi
 • ISO/TS 16949:2002 – Iç Tetkik Yaklaşımı
  • Kalite sistemi
  • Kaynaklar
  • Prosesler
  • İZLEME, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME
  • TS ek istekleri
 • Genel Değerlendirme
 • Başarı Değerlendirme

Kimler Katılabilir:

Kalite Yönetim Sistem kurmakta olan veya mevcut sistemlerini geliştirmek isteyen otomotiv firmalarının ilgili personeli ve yöneticileri

Eğitim Süresi : 3 gün

Eğitim İçeriği:
Kavramlar ve Tanımlar, OHSAS 18002 ( kaza, olay v.b )
Sağlık ve Güvenlik Yasaları – Mevzuat
İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Değerlendirilmesi
Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
OHSAS 18001’in Analizi
Risk Değerlendirme Prosesi
Sistem Dokümantasyonu
Pratik çalışmalar
Denetim, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme

Kimler Katılabilir:
Şirketlerinde OHSAS 18001 İş güvenliği sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar

Eğitim Süresi : 1 gün

Eğitim İçeriği:

 

 • Kavramlar ve Tanımlar, OHSAS 18002 (kaza, olay v.b)
 • Sağlık ve Güvenlik Yasaları – Mevzuat
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
 • OHSAS 18001’in Analizi
 • Risk Değerlendirme Prosesi
 • Sistem Dokümantasyonu
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (Check list, denetim planı v.b oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Pratik çalışmalar
 • Değerlendirme sınavı

Kimler Katılabilir:

 • OHSAS 18001 İş güvenliği sistemi iç denetçisi olmak isteyenler Şirketlerinde
 • OHSAS 18001 İş güvenliği sistemini denetlemek isteyen tüm çalışanlar
 • Danışmanlar

Eğitim Süresi : 2 gün

EĞİTİM AMACI

 

IATF 16949:2016 ile ISO TS 16949:2009 arasındaki değişikliklerin anlatılması ve yönetim sistemi standartları için oluşturulan, yeni yüksek seviye yapıyı açıklamak amacıyla tasarlanmıştır. Mevcut Kalite Yönetim Sisteminin gözden geçirilerek yeni standarda geçişinizi planlamayı ve standardın tüm maddelerine vakıf olunmasını amaçlamaktayız.

 

İÇERİK

 • IATF 16949 : 2016 Revizyon Süreci ve Geçiş Planı
 • Süreç Yapısı – Süreç Risk Analizi
 • Değişen – ek gelen – çıkartılan maddeler
 • Risk Tabanlı Düşünme, Ürün Güvenliği , Liderlik temelli üst yönetim modeli
 • ‘Katılımcıların ihtiyacı olan IATF 16949 sisteminin ihtiyacı olan IATF 16949 gerekliliklerinin saptanması-Eğitim sırasında Standart Maddeleri bazında belirlenecektir.

 

IATF 16949:2016 Standart maddelerinin yorumlanması:  

 

 1.  Kapsam
  2.    Normatif (Kural Koyucu) Referanslar
  3.    Terimler ve Tanımların izah edilmesi
  4.    Kurumun Mevcut Durumunun belirlenmesi
  5.    Liderlik Maddesinin izah edilmesi
  6.    Kalite Yönetim Sistemine Yönelik Planlama çalışmalarının belirlenmesi
  7.    Destek Maddesindeki çalışmaların ve ek çalışmaların anlatılması
  8.    Operasyon Maddesindeki çalışmaların ve ek çalışmaların anlatılması
  9.    Performans Değerlendirme Maddesindeki çalışmaların ve ek çalışmaların anlatılması
  10.  İyileştirme Maddesindeki çalışmaların ve ek çalışmaların anlatılması
  11.   IATF 16949:2016 Sanctioned Interpretations (SIs) – Temmuz 2021
  12.   Katılımcıların sorularının, teknik taleplerinin cevaplanması

Katılımcılar: Yönetim, Kalite, Üretim, Arge, Proje, Mühendislik, Satınalma, Satış, Müşteri İlişkileri, Bakım ile ilgili teknik-orta-üst düzey yöneticiler.

Katılımcı Değerlendirme       : Katılımcının eğitimdeki katılımı %30), Katılımcının Uygulama sınavı sonucu %70 üzerinden değerlendirilecek ve Min. 80 puan alana başarı sertifikası, 80 altı alanlara da katılım sertifikası verilecektir.

Katılımcı Sayısı : 6-20 kişi

Eğitim Materyali : IATF 16949 : 2016 Sunumu ve ISO 9001:2015 eğitim notu

 

Eğitim Süresi: 2 Gün ( 09.00 – 17.00 )

Call Now ButtonAra