KVKK VERBİS KAYIT SÜRESİ’ne DİKKAT!!
CEZALI DURUMA DÜŞMEYİN.

KVKK’ dan veri işleyen tüm kişi ve işletmeler sorumludur…

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile;

– Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

– Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

– Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihinekadar uzatılmıştır.

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu;

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem; kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir ve kanunda düzenlenen kurallara uygun olmalıdır.

Verbis Cezaları, Yaptırımları
KVKK hükümleri gereğince VERBİS sistemine kayıt zorunludur. Kanun’un yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında 20.000 TL’den 2.000.000 TL’ye kadar idari para cezası verileceği hükmedilmiştir.

Bu arada, TCK 138/2’ye göre 4 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.

Bilgi ve Güncel Bilgilerden haberdar olmak için web sitemizi ziyaret edebilir, Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edebilirsiniz.

Bilgi ve Güncel Bilgilerden haberdar olmak için web sitemizi ziyaret edebilir, Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edebilirsiniz.

İKPLUS Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
📌Üçevler Mah. Ahıska Cad. Ünal Plaza Kat:6 Nilüfer/Bursa
📞0 (530) 350 42 66
🔎www.ikplus.net
📥bilgi@ikplus.net

#ikplusdanismanlik
#kvkkdanışmanlığı
#kvkkverbis
#kvkk
#verbis
#kvkkverbiskayıtsüresi

Categories:

Tags:

Comments are closed

Ara