T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı
Sayı :44172204-110.05.99-E.1463 29/04/2020
Konu :Sınavların Ertelenmesi Hk,

İlgi :26/03/2020 tarih ve E.1275 sayılı yazı.

DAĞITIM LİSTESİNE
Malumları olduğu üzere Cumhurbaşkanlığının 2020/3 sayılı Genelgesi ve Sağlık
Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ilgide kayıtlı
yazı ile MYK sınav faaliyetleri Nisan ayı sonuna kadar durdurulmuştu.

Bu kapsamda COVID-19 salgınının ülkenizdeki mevcut durumu göz önünde
bulundurularak MYK sınav faaliyetlerinin 15 Mayıs 2020 tarihine kadar ertelenmesine karar
verilmiştir.
Gereğini ve bilgilerine rica ederim.
Ek: Dağıtım Listesi

Categories:

Tags:

Comments are closed

Call Now ButtonAra