10 Mart 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31419 YÖNETMELİK Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca uzaktan çalışanları ve bunların […]
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) Merhaba ; KVKK nedir? Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. […]
2021 Yılı Asgari Ücret Zammına göre AGİ ücretleri 2021 ASGARİ ÜCRET MEDENİ DURUM VE ÇOCUK SAYISINA GÖRE NET ÜCRETLER AGİ DURUMU AGİ TUTARI AGİLİ ÜCRET Bekar            268,31 TL               2.825,90 TL Evli eşi çalışmayan            321,97 TL               2.879,56 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu            362,22 TL               2.919,81 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu            402,47 TL               2.960,06 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu            456,12 TL               3.013,71 TL Evli […]
2021 yılı Asgari ücret Rakamları 2021 ASGARİ ÜCRET TABLOSU (BEKAR VE ÇOCUKSUZ) Asgari Ücret 3.577,50 TL Gün 30 Günlük Brüt Ücret 119,25 TL Aylık Brüt Ücret 3.577,50 TL İşçi Sgk Payı ( % 14 ) 500,85 TL İşçi İşsizlik Sigortası ( % 1 ) 35,78 TL Gelir Vergisi Matrahı 3.040,88 TL Gelir Vergisi Tutarı ( % 15 ) 456,13 TL Damga Vergisi ( %07,59 ) 27,15 TL İşçi Kesintiler Toplamı 1.019,91 TL Net Ele Geçen ( […]
2021 yılı Sgk, Bağkur, Asgari Ücret, Prim, Teşvik, Cenaze Ödemeleri, Kıdem Tazminat Tavan tutarı güncellendi. 2021 YILI ÖDEME VE TUTARLAR Aylık Asgari Ücret Brüt         3.577,50 TL Asgari Ücret Net AGİ Dahil Günlük Asgari Ücret Brüt             119,25 TL Bekar         2.825,90 TL Asgari Ücret Tavan Tutarı         7.638,96 TL Evli Eşi Çalışmayan         2.879,57 TL Aylık Üst Sınır       26.831,25 TL Evli 1 Çocuk         2.919,81 TL Günlük Üst Sınır             894,38 TL Evli […]
1
Merhaba;
Mesajınızı buradan iletebilirsiniz.
Sizlere yardımcı olabilmek için hazırız!
Powered by